Otrdiena, 9. Marts, 2021
Ēvalds

Jaunsardzes un informācijas centrs (reģ.Nr.90009222536) izsludina atklātu konkursu uz JAUNSARGU INSTRUKTORA AMATU

Drukāt
04.04.2019

Šobrīd skolas no visas Latvijas tiek aicinātas pieteikties un iesaistīties valsts aizsardzības mācības pilotprojektā, kuru izstrādā Jaunsardzes un informācijas centrs. Tiek plānots, ka, sākot ar 2024. gadu, šis mācību priekšmets tiks ieviests visās Latvijas skolās. Pilotprojektā šobrīd piedalās 13 skolas, tajā skaitā Kalnciema vidusskola no Jelgavas novada. Tā kā jaunieši un viņu vecāki ir ieinteresēti un vēlas darboties Jaunsardzē, Jaunsardzes un informācijas centrs meklē jaunsargu instruktorus(-es) darbam Ozolnieku un Jelgavas novadā. Ja esi aktīvs, nebiedē darbs ar dokumentiem, tev interesē militārā joma un patīk darbs ar bērniem, kā arī esi gatavs apgūt ko jaunu – būsi gaidīts Jaunsardzē!

Galvenie pienākumi:

 • organizēt jaunsargu kandidātu uzņemšanu Jaunsardzē un nodrošināt mācību grupu komplektēšanu atbilstoši jaunsargu programmas specifikai;
 • plānot, organizēt un vadīt jaunsargu praktiskās un teorētiskās nodarbības atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • sagatavot nepieciešamo dokumentāciju par pasākumu organizēšanu (tāmes, dienas kārtību, nodarbību plānus u.c.) atbilstoši metodiskajiem norādījumiem;
 • veikt jaunsargu vienības mācību darba analīzi, iesniegt priekšlikumus par mācību darba pilnveidošanu;
 • ievadīt informāciju par vienības jaunsargiem un mācību grupu aktivitātēm datubāzē «E-klase».

Prasības:

 • atbilstība Bērnu tiesību aizsardzības likuma 72. panta piektajā un sestajā daļā minētajām prasībām;
 • augstākā vai vidējā profesionālā izglītība, kas papildināta ar 72 stundu apmācību programmu pedagoģijā;
 • militārā izglītība – vismaz jaunākā instruktora kurss;
 • pieredze darbā valsts pārvaldē vai pedagoģiskā darba pieredze (ne mazāk kā viens gads);
 • pieredze militārajā jomā;
 • interešu izglītības jomu reglamentējošo tiesību aktu pārzināšana;
 • izpratne par valsts pārvaldi, aizsardzības nozari un Jaunsardzes un informācijas centra vietu tajā;
 • pieredze ar «MS Office» un citām datorprogrammām amata pienākumu izpildei nepieciešamajā līmenī;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • vēlme apgūt darbam nepieciešamās zināšanas un prasmes, regulāri piedalīties kvalifikācijas celšanas pasākumos;
 • labas plānošanas un organizēšanas prasmes;
 • spēja strādāt komandā.

Priekšroka tiks dota pretendentiem, kuri beiguši jaunākā instruktora vai instruktora speciālista kursu Nacionālo bruņoto spēku Instruktoru skolā. Amats ir klasificēts 35. saimes II līmenī (9. mēnešalgu grupa).

Bruto mēnešalga – no 673 līdz 1100 EUR (atkarībā no kategorijas, kuru nosaka, ņemot vērā pretendenta profesionālo pieredzi attiecīgajā jomā, kas iegūta pēdējo piecu gadu laikā un ir būtiska iestādes funkciju izpildei un kvalifikācijas).

Pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un citu pretendenta kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas iesniegt personīgi, nosūtīt pa pastu: Jaunsardzes un informācijas centrs, K.Valdemāra iela 10/12, Rīga, LV-1473, vai e-pastu konkursi@jic.gov.lv. Pretendentiem, kuri izglītību ir ieguvuši ārvalstīs, lūgums pievienot dokumentu par tās akadēmisko atzīšanu Latvijā.

Nebīsties no prasībām un piesakies!

Varbūt mēs meklējam tieši tevi! Ja rodas jautājumi, zvani pa tālruni 25732091 (Jaunsardzes un informācijas centra 4. novada nodaļas priekšnieks)!