Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz PSIHOLOGA amata vietu Jelgavas novada izglītības iestādēs

10.07.2019

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz psihologa amata vietu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” īstenošanu.

Galvenie pienākumi:

  • sniegt konsultācijas un atbalstu projektā iesaistītajiem izglītojamajiem no 5. līdz 12.klasei un profesionālās izglītības iestādes izglītojamajiem no 1. līdz 4.kursam saskaņā ar individuālo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plānu.

Prasības pretendentiem:

  • izglītība atbilstoši Psihologu likumam;
  • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem ar mācīšanās vai uzvedības grūtībām.

Darba vieta:

  • Vircavas vidusskolā – 9 kontaktstundas nedēļā jeb 90 kontaktstundas semestrī;
  • Sesavas pamatskolā – 12 kontaktstundas nedēļā jeb 120 kontaktstundas semestrī;
  • Zaļenieku komerciālās amatniecības vidusskolā – 4 kontaktstundas nedēļā jeb 40 kontaktstundas semestrī.

Iespējams pieteikties uz darbu vienā vai vairākās izglītības iestādēs.

Tiks segti ceļa izdevumi nokļūšanai uz darba vietu.

Darbs uz laiku sākot no 16.09.2019. līdz 20.12.2019.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “PuMPuRS konkursam” iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta ielā 37, Jelgavā, 208.kabinetā, vai sūtot elektroniski uz e-pastu: personals@jelgavasnovads.lv līdz 2019.gada 16.augustam plkst. 17.00

Papildus informācija pa tālruni 25707966 vai rakstot uz e-pastu: ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Jelgavas novada pašvaldība, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001.