Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz SOCIĀLĀ PEDAGOGA amata vietu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs

Drukāt
10.07.2019

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz sociālā pedagoga amata vietu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” īstenošanu.

Galvenie pienākumi:

  • sniegt konsultācijas un atbalstu projektā iesaistītajiem izglītojamajiem no 5. līdz 9.klasei saskaņā ar individuālo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plānu.

Prasības pretendentiem:

  • augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija (atbilstoši 11.09.2018 MK noteikumiem Nr.569);
  • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem ar mācīšanās vai uzvedības grūtībām.

Darba vieta:

  • Sesavas pamatskolā – 12 kontaktstundas nedēļā jeb 120 kontaktstundas semestrī;

Tiks segti ceļa izdevumi nokļūšanai uz darba vietu.

Darbs uz laiku sākot no 16.09.2019. līdz 20.12.2019.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “PuMPuRS konkursam” iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta ielā 37, Jelgavā, 208.kabinetā, vai sūtot elektroniski uz e-pastu: personals@jelgavasnovads.lvlīdz 2019.gada 16.augustam plkst. 17.00

Papildus informācija pa tālruni 25707966 vai rakstot uz e-pastu: ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Jelgavas novada pašvaldība, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001.