Ceturtdiena, 6. Maijs, 2021
Didzis, Gaidis

Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas novada īpašuma pārvaldes meliorācijas inženiera amatu

Drukāt
21.11.2019

Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas novada īpašuma pārvaldes meliorācijas inženiera amatu uz Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta “Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” (WATERDRIVE), Nr. R094 darbības laiku.

Galvenie amata pienākumi: 

 • līdzdarboties starptautiskā  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta “Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” (WATERDRIVE) īstenošanā;
 • organizēt tikšanās ar lauksaimniekiem/zemes īpašniekiem, nolūkā īstenot plānveidīgus meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbus ilgtermiņā meliorācijas sistēmas sateces baseina līmenī ūdens kvalitātes saglabāšanā un/ vai uzlabošanā;
 • veidot sadarbību, komunikāciju ar ieinteresētām pusēm (pašvaldība – lauksaimnieki utt.). Sekmēt zemes īpašnieku izpratnes un iniciatīvas veidošanu par meliorācijas sistēmu kopšanas nepieciešamību;
 • sniegt pamatotus ieteikumus lauksaimniecības zemes īpašniekiem par meliorācijas sistēmas nozīmi lauksaimnieciskajā ražošanā, sniegt ieteikumus par piemērotāko videi draudzīgo meliorācijas sistēmu elementu izbūvi;
 • piedalīties projekta aktivitāšu ieviešanā;
 • piedalīties semināru organizēšanā/ plānošanā/ vadīšanā, piedalīties darba grupās un cita veida projekta ietvaros organizēto pasākumu procesos;
 • piedalīties un apmeklēt  ar projektu saistītos pasākumus (informatīvos, projektu partneru, pieredzes apmaiņas seminārus, konferences u.c.);
 • uzkrāt un apkopot informāciju, datus par projektā veikto darbu /organizētām tikšanām/ pasākumiem un sasniegtajiem rezultātiem,  veidot dokumentāciju (tikšanās protokoli utt.).

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vides zinātnē, vides un ūdenssaimniecībā, vides inženierzinātnē vai lauksaimniecības jomā;
 • iegūts būvprakses sertifikāts meliorācijas sistēmu projektēšanā vai meliorācijas būvdarbu vadībā un būvuzraudzībā;
 • meliorācijas sistēmu funkciju un darbības principu, vides faktoru iedarbības uz sistēmu stāvokli pārzināšana;
 • hidroloģisko un ūdens plūsmas procesu pārzināšana;
 • videi draudzīgo meliorācijas būvju elementu/ jaunu un inovatīvu agrovides pasākumu  pārzināšana un pieredze to ieviešanā;
 • ĢIS (ģeogrāfiskās informācijas sistēma) pārzināšana;
 • AutoCAD vai Bentley programmas pārzināšana;
 • izpratne par teritorijas plānojuma pielietošanu pašvaldības darba procesā;;
 • labas angļu valodas zināšanas (oficiālā darba valoda projektā);
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • būvprakses sertifikāta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2019.gada 2.decembris.

Darba laiks – nepilns – 24 stundas nedēļā (0,6 likmes)

Mēnešalga atbilstoši slodzei– 780,00 EUR

Darba vieta – Jelgavas novada pašvaldība

Darba līgums - uz Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas projekta “Atbildīga ūdens resursu apsaimniekošana lauku attīstībai vietējā līmenī un Baltijas jūras reģionā” (WATERDRIVE), Nr. R094 darbības laiku līdz 2021.gada 30.jūnijam

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla nodaļā 208.kabinetā (2.stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā vai sūtīt pa pastu (Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001), vai uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi „meliorācijas inženiera amata konkursam”.

Nolikums

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.