Svētdiena, 11. Aprīlis, 2021
Hermanis, Vilmārs

Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas novada īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas VIDES AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA amatu

Drukāt
08.01.2020

Galvenie amata pienākumi:

 • koordinēt pašvaldībai piederošo derīgo izrakteņu un citu dabas resursu lietderīgu izmantošanu;
 • sagatavot dokumentāciju derīgo izrakteņu atļaujas izsniegšanai, pēc nepieciešamības veikt derīgo izrakteņu teritoriju apsekošanu dabā, izskatīt un nodrošināt rekultivācijas plānu saskaņošanu; sniegt valsts pārvaldes institūcijām atskaites par izsniegtajām derīgo izrakteņu ieguves atļaujām atbilstoši normatīvajiem aktiem;
 • nodrošināt vides aizsardzību prasību ievērošanu dabas un apstādījumu teritorijās, ūdeņu aizsardzībā, atkritumu apsaimniekošanā, piesārņoto vietu attīrīšanā;
 • pārzināt publisko ūdeņu izmantošanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
 • saskaņā ar normatīvajiem aktiem, sniegt priekšlikumus un nosacījumus  A un B kategorijas piesārņojošo darbību veikšanai, nepieciešamības gadījumā sagatavot lēmuma projektu par sabiedrības līdzdalību iesniegumu apspriešanā;
 • piedalīties ietekmes uz vidi plānošanas dokumentu izvērtēšanā un paredzētās darbības ietekmes novērtējuma sabiedrības līdzdalības procesā, nepieciešamības gadījumā sagatavot attiecīgus dokumentus;
 • izvērtēt un apsekot nelikumīgu notekūdeņu apsaimniekošanu, nelikumīgi novietotu atkritumu teritorijas;
 • uzraudzīt atkritumu apsaimniekošanu;
 • uzraudzīt kapsētu apsaimniekošanu;
 • iesniegt statistikas pārskatus (“Veidlapa Nr. 2 – Ūdens. Pārskats par ūdens resursu lietošanu”; "Veidlapa Nr. 2 – Gaiss. Pārskats par gaisa aizsardzību"; "Veidlapa Nr. 3 – Atkritumi. Pārskats par atkritumiem").

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība (bakalaura grāds vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (vai tai pielīdzināma augstākā izglītība) dabaszinātnēs, vides zinātnē, inženierzinātnēs, lauksaimniecības zinātnēs;
 • vides aizsardzības jomu reglamentējošo normatīvo aktu pārzināšana;
 • darba pieredze valsts vai pašvaldības darbā vides aizsardzības jomā tiks uzskatīta par priekšrocību;
 • pieredze konfliktu risināšanā un pārmaiņu vadībā;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība;
 • labas komunikācijas, sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • augsta atbildības sajūta.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 31.janvāris

Darba laiks – normālais – 40 stundas nedēļā

Mēnešalga – 1095,00 EUR

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla nodaļā 208.kabinetā (2.stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā vai sūtīt pa pastu (Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001), vai uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi „vides aizsardzības speciālista amata konkursam”.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Jelgavas novada īpašuma pārvaldes Īpašuma pārvaldības nodaļas vides aizsardzības speciālista amata konkursa nolikums