Lielplatones pamatskola-atbalsta centrs aicina darbā MŪZIKAS SKOLOTĀJU

04.02.2020

Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pamatskolas-atbalsta centra vadība aicina darbā uz nenoteiktu laiku māzikas skolotāju

Darba slodze: 12 stundas

Alga: 750 EUR.Pilnas slodzes likme (40.stundas)

Darba vietas adrese: „Lielplatones skola”,Lielplatones pagasts, Jelgavas novads, LV-3022, Latvija

Prasības pretendentam:

  • izglītība atbilst 2017.gada 28.oktobra MK noteikumu Nr. 662 ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību" prasībām;
  • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī.

Pieteikumu iesūtīšanas termiņš: 01.05.2020.

Kontakti (pieteikumu iesniegšanai  un papildus informācijai): e-pasts: andris.urbans@jelgavasnovads.lv , tel.63061925; 28710735