Svētdiena, 16. Maijs, 2021
Edijs, Edvīns

Jelgavas novada īpašuma pārvalde aicina darbā MELIORĀCIJAS INŽENIERI

Drukāt
24.04.2020

Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz Jelgavas novada īpašuma pārvaldes Infrastruktūras un saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas meliorācijas inženiera amatu.

Galvenie amata pienākumi:

 • sagatavot un apkopot dokumentus hidromelioratīvās būvniecības procesu kontrolei, apsekošanai un uzraudzībai Jelgavas novada teritorijā neatkarīgi no piederības un īpašuma formas;
 • applūstošo teritoriju plūdu novēršanas pasākumu un ieteikumu izstrāde un to ievērošanas kontrole;
 • piedalīties iepirkuma komisijas darbā par hidromelioratīvo objektu pieņemšanas ekspluatācijā procesa un dokumentu sagatavošanā;
 • sagatavot atbildes uz iesniegumiem meliorācijas jautājumos un sniegt konsultācijas fiziskām un juridiskām personām;
 • uzturēt un papildināt pašvaldības zemju meliorācijas sistēmu bojājumu uzskaiti Jelgavas novada teritorijā;
 • meliorācijas sistēmu tehniskā stāvokļa apzināšana, novērtēšana un hidrotehnisko būvju apsekošana;
 • sadzīves notekūdeņu kontrole, nepieļaujot to nonākšanu meliorācijas sistēmās;
 • esošo meliorācijas sistēmas objektu uzturēšanas un ekspluatācijas organizēšana;
 • iepirkuma dokumentācijas sagatavošana.

Prasības pretendentiem:

 • augstākā izglītība vides zinātnē, vides un ūdenssaimniecībā, vides inženierzinātnē vai lauksaimniecības jomā vai būvinženieris ar praksi hidromelioratīvā būvniecībā;
 • meliorācijas sistēmu funkciju un darbības principu, vides faktoru iedarbības uz sistēmu stāvokli pārzināšana;
 • hidroloģisko un ūdens plūsmas procesu pārzināšana;
 • ģeogrāfiskās informācijas sistēmas un AutoCAD vai Bentley programmas pārzināšana;
 • izpratne par teritorijas plānojuma pielietošanu pašvaldības darba procesā;
 • labas iemaņas darbā ar MS Office programmām;
 • B kategorijas autovadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 • profesionālās darbības apraksts (CV);
 • izglītību apliecinoša dokumenta kopija;
 • motivācijas vēstule.

Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 8.maijs

Darba laiks – normālais – 40 stundas nedēļā

Mēnešalga – 1310,00 EUR

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus sūtīt uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi „meliorācijas inženiera amata konkursam”.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Nolikums