Pirmdiena, 8. Marts, 2021
Marga, Margita, Dagmāra

Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu uz kapitālsabiedrības SIA “Jelgavas novada KU” valdes locekļa amatu (profesijas kods 1120 14)

Drukāt
10.06.2020

Galvenie amata pienākumi:

 1. pamatdarbības nodrošināšana atbilstoši kapitālsabiedrības statūtiem;
 2. darbības stratēģijas plānošana, vadīšana un koordinēšana;
 3. darba plāna izstrādes koordinēšana un pārraudzība, ekonomiskās un tehniskās attīstības rādītāju noteikšana;
 4. darbības analīze un novērtēšana, pašvaldības kapitāla daļu turētāja informēšana par rezultātiem;
 5. budžeta plānošana un kontrole;
 6. izdevumu kontrole, materiāltehnisko un citu resursu apgādes plānošana un to racionālās izmantošanas nodrošināšana;
 7. Eiropas Savienības struktūrfondu finansēto projektu ieviešana un uzraudzība;
 8. operatīvās, grāmatvedības, statistiskās uzskaites un pārskatu sagatavošanas organizēšana;
 9. ikdienas operatīvo darba procesu vadīšana;
 10. personāla vadības procesu nodrošināšana;
 11. pārstāvības nodrošināšana tiesā, kapitālsabiedrības interešu aizstāvībai;
 12. pārstāvība darījumos ar citiem uzņēmumiem un iestādēm.

Prasības pretendentiem:

 1. atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 37.panta otrās daļas prasībām un likuma “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” prasībām;
 2. nevainojama reputācija (valdes locekļa amata kandidāts ir uzskatāms par personu ar nevainojamu reputāciju, ja nav pierādījumu, kas liecinātu par pretējo un nav iemesla pamatotām šaubām par personas nevainojamu reputāciju);
 3. vismaz otrā līmeņa augstākā izglītība, maģistra grāds tiks uzskatīts par priekšrocību, ekonomikā, uzņēmējdarbības vadībā, tiesību zinātnēs, inženierzinātnēs vai nekustamā īpašuma pārvaldīšanas jomā;
 4. ne mazāk kā piecu gadu darba pieredze, amatā, kas nodrošina iemaņu kopumu, lai profesionāli pildītu valdes locekļa pienākumus uzņēmumā, kas nodrošina komunālos pakalpojumus (piemēram, ūdenssaimniecība, siltumapgāde, ēku apsaimniekošana u.tml.)
 5. pieredze komunālo pakalpojumu jomā (ūdenssaimniecība, siltumapgāde, ēku apsaimniekošana, ielu un atkritumu apsaimniekošana);
 6. kompetences: stratēģiskās plānošanas prasme, spēja veidot pozitīvas attiecības un uzņemties vadības lomu, spējas pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, orientācija uz rezultātu un pārmaiņu vadīšana
 7. izpratne par pašvaldības kapitālsabiedrību darbību, pārvaldi un to regulējošajiem normatīviem aktiem, biznesa ētikas pārzināšana, finanšu pārvaldību;
 8. izpratne par ES struktūrfondu projektu ieviešanu un uzraudzību;
 9. zināšanas un praktiskā pieredze publisko iepirkumu organizēšanā;
 10. pieredze iestādes finanšu līdzekļu plānošanā un izlietošanā;
 11. izpratne par kvalitātes vadības sistēmu principiem, to darbību un nozīmi
 12. stratēģiskās plānošanas prasme, prasme formulēt viedokli, pamatot savu rīcību un lēmumus;
 13. analītiska un sistēmiska domāšana, pozitīva attieksme pret inovācijām, mērķtiecība;
 14. spēja veidot pozitīvas attiecības, prasme konfliktu risināšanā, labas komunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;
 15. valsts valodas prasme normatīvajos aktos valsts valodas lietošanas jomā noteiktajā apjomā (C1 vai augstāks līmenis), krievu valodas zināšanas, vēlamas angļu valodas zināšanas.
 16. ļoti labas datorprasmes Microsoft Offce (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint u.c.);
 17. augsta atbildības izjūta, precizitāte;
 18. B kategorijas autovadītāja apliecība.

Iesniedzamie dokumenti:

 1. motivēts pieteikums;
 2. dzīves apraksts – pretendenta izvēlēta CV forma;
 3. izglītību un papildus apmācību apliecinošu dokumentu kopijas;
 4. citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 5. redzējums par kapitālsabiedrības darbības organizēšanu un attīstības prioritātēm tuvākajos 2 (divos) gados, turpmāko attīstības virzību, problēmām un risinājumiem (ne vairāk kā divas A4 formāta lapaspuses).

Pieteikšanās termiņš – 2020.gada 26.jūnijs

Mēnešalga – 2846 EUR

Pieteikuma vēstuli un iesniedzamos dokumentus lūdzam iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldības Administratīvā departamenta Personāla nodaļā 208.kabinetā (2.stāvā), Pasta ielā 37, Jelgavā vai sūtīt pa pastu (Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001), vai uz e-pastu personals@jelgavasnovads.lv, ar norādi „SIA “Jelgavas novada KU” valdes locekļa amata konkursam”.

Informējam, ka tiks izskatīti to pretendentu pieteikumi, kuri ir iesnieguši visus norādītos dokumentus. Sazināsimies ar tiem pretendentiem, kuri tiks izvirzīti personāla atlases otrajai kārtai.

Informējam, ka Jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi.

Nolikums