+A A
Svētdiena, 28. Februāris, 2021
Skaidrīte, Justs, Skaidra

Šķibes pamatskola aicina darbā DIREKTORA VIETNIEKU izglītības jomā

Drukāt
25.06.2020

Jelgavas novada Šķibes pamatskola piedāvā darbu direktora vietniekam izglītības jomā.

Adrese: Skolas iela 3, Nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, LV 3040

Darba uzsākšanas laiks 01.09.2020.

Pienākumi:

 • Stundu un nodarbību sarakstu sagatavošana, izmaiņu veikšana.
 • Valsts un pašvaldības noteikto pārbaudes darbu organizēšana.
 • Atbalsta personāla darba pārraudzība.
 • Darba ar skolēnu individuālajiem plāniem organizēšana/ pārraudzība.
 • Projektu nedēļas darba organizēšana.
 • Darba sociālajā tīklā ,,e-klase” pārraudzība.
 • Stundu un nodarbību vērošana un atbalsta sniegšana skolotājiem.
 • Skolotāju ikmēneša dežūrgrafika skolā sastādīšana.

Prasības:

 • Izglītības atbilstība MK noteikumiem Nr.569 no 2018.gada 11.septembra ,,Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”.
 • Latviešu valodas prasme augstākajā pakāpē.
 • Nav sodāmības, kas liedz strādāt izglītības iestādē.
 • Spējas veikt organizatorisku darbu.
 • Spējas analizēt skolā/valstī notiekošos procesus izglītībā.

Piedāvājam:

 • Nepilnas slodzes darbu – 0,6 likmes (24 stundas nedēļā).
 • Iespējams papildus pedagoģiskais darbs pēc vienošanās.
 • Darbu uz nenoteiktu laiku.
 • Aptuveni 640.00 eiro (pirms nodokļu nomaksas).
 • Sociālās garantijas (veselības apdrošināšana pēc 1 gada darba).

Iesūtīt CV sandra.pluge@jelgavasnovads.lv, kontakttālrunis 29146191.