Pirmdiena, 17. Maijs, 2021
Umberts, Herberts, Dailis

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde aicina darbā ANGĻU VALODAS SKOLOTĀJU

Drukāt
30.07.2020

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde izsludina konkursu uz angļu valodas skolotāja vietu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādē, lai nodrošinātu Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001 ”Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšana” īstenošanu.

Galvenie pienākumi:

  • sniegt konsultācijas un atbalstu projektā iesaistītajiem izglītojamajiem no 5. līdz 12.klasei saskaņā ar individuālo priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska mazināšanas plānu.

Prasības pretendentiem:

  • Izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību"
  • par priekšrocību tiks uzskatīta pieredze darbā ar bērniem ar mācīšanās vai uzvedības grūtībām.

Darba vieta:

Neklātienes vidusskolā – 3 kontaktstundas nedēļā jeb 30 kontaktstundas semestrī

Atalgojums  atbilstoši skolas tarifikācijai

Darbs uz laiku sākot no 14.09.2020. līdz 18.12.2020.

Pieteikuma vēstuli, CV un izglītību apliecinošo dokumentu kopijas ar norādi “PuMPuRS konkursam” iesniegt personīgi Jelgavas novada pašvaldībā, Pasta ielā 37, Jelgavā, 208.kabinetā, vai sūtot elektroniski uz e-pastu: personals@jelgavasnovads.lv2020.gada 27.augustam plkst. 17.00.

Papildus informācija pa tālruni 25707966 vai rakstot uz e-pastu: ilze.brakmane@jelgavasnovads.lv .

Vairāk informācijas par projektu: www.pumpurs.lv .

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu tikai šīs vakances atlases procesu. Datu pārzinis ir Jelgavas novada pašvaldība, adrese: Pasta iela 37, Jelgava, LV-3001.