+A A
Trešdiena, 19. Decembris, 2018
Sarmis, Lelde
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pašvaldības ziņas

Salmonelozes dēļ Svētes pamatskolā uz laiku pārtraukts mācību process

17.12.2018. 14:24

Saistībā ar salmonelozes saslimšanas gadījumiem Jelgavas novada Izglītības pārvalde šodien 17. decembrī izdevusi rīkojumu apturēt Svētes pamatskolā mācību procesu un slēgt skolu līdz 7. janvārim. Pašlaik salmoneloze laboratoriski apstiprināta 15 Svētes pirmsskolas audzēkņiem. Vēloties striktāk ierobežot iespējamu slimības izplatību, Izglītības pārvalde sadarbībā ar skolas vadību pieņēmusi lēmumu mācību procesu pārtraukt pamatskolā.

Komiteju sēdes 19.decembrī

17.12.2018. 11:56
  • plkst. 14:20 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • plkst. 14:40 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

Pašvaldības darba laiks svētku nedēļā

10.12.2018. 14:29

Jelgavas novada pašvaldības darba laiks no 2018.gada 17.decembra līdz 21.decembrim:

  • 2018.gada 17.decembrī no plkst.8:00 līdz plkst.18:00 ar pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.12:30;
  • 2018.gada 18.decembrī, 19.decembrī, 20.decembrī no plkst.8:00 līdz plkst.17:00 ar pārtraukumu no plkst.12:00 līdz plkst.12:30;
  • 2018.gada 21.decembrī no plkst.8:00 līdz plkst.13:00 bez pārtraukuma.

Lauku partnerībai “Lielupe” piešķirts priekšfinansējums divu projektu attīstībai

03.12.2018. 12:13

Jelgavas novada pašvaldība lēmusi par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrības Lauku partnerība „Lielupe" (LP „Lielupe”) divu projektu attīstībai. To galvenais uzdevums ir veicināt tūrisma un vietējo uzņēmēju konkurētspēju, tādejādi sekmējot ilgtspējīgu lauku teritorijas attīstību.

Nākamgad Valgundē 1. vasaras poldera kanālam veiks atjaunošanas darbus

28.11.2018. 16:06

Lai nodrošinātu pietiekamu pretplūdu aizsardzību Valgundes pagasta teritorijā, nākamgad 1. vasaras polderī, kas atrodas netālu no pagasta ciema “Vītoliņi”, Lielupes labajā krastā, VSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” paredzējuši veikt pārtīrīšanas un pārbūvēšanas darbus. Tā kā objekta sateces baseins atrodas Eiropas nozīmes īpaši aizsargājamā dabas teritorijā (Natura 2000) – dabas parkā “Svētes paliene”, projektam veikts ietekmes uz vidi novērtējums. Jelgavas novada domes deputāti ar projektu un tā ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojumu kā arī ekspertu sniegtajiem atzinumiem iepazinās 28. novembra domes sēdē un vienbalsīgi lēma atbalstīt poldera kanāla tīrīšanu.

Lemj par jaunu sociālā pabalsta apmēru un sociālo garantiju palielināšanu

28.11.2018. 16:02

Jelgavas novada domes deputāti 28. novembra domes sēdē apstiprināja lēmumprojektu, kas paredz novada bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kas sasnieguši pilngadību, piešķirt jaunu pabalsta veidu – mājokļa pabalstu un dubultot sociālo garantiju apmēru diviem jau esošiem pabalsta veidiem.

Domes sēde nr. 16

26.11.2018. 09:38
28.11.2018., plkst. 15:00

Vilcē slēgs Ķīves bibliotēku

23.11.2018. 09:09

Jelgavas novada domes deputāti 21. novembra Apvienoto komiteju sēdē izskatīja un uz domes sēdi virzīja lēmumprojektu, kas paredz no 1. decembra Vilces pagastā slēgt Ķīves bibliotēku.  Lēmums pieņemts, ņemot vērā bibliotēkas ēkas tehnisko stāvokli, iedzīvotāju skaita samazināšanos un uzturēšanas izmaksas.

Pasniegti pašvaldības augstākie apbalvojumi

20.11.2018. 10:14


Pirms pašas valsts simtgades svētkiem, svinīgajā pieņemšanā pie Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Ziedoņa Caunes, tika pasniegti Jelgavas novada augstākie apbalvojumi. Pasākuma viesi pulcējās Latvijas Lauksaimniecības universitātes aulā, kur šogad apbalvojumu „Goda diploms” saņēma astoņi brīnišķīgi novadnieki.

Apvienotā komiteju sēde nr.7

18.11.2018. 16:37

21.11.2018., plkst. 15:00

Jelgavas novads novērtēts, kā investīcijām draudzīga pašvaldība

07.11.2018. 15:39

Šodien, 7. novembrī Latvijas Biznesa savienība sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un SIA ‘’Lursoft’’ atvēra indeksu ‘’Investīcijām draudzīgākā pašvaldība’’. Indekss balstās uz reģionu apkopoto pašvaldību pašnovērtējumu, aktivitāti uzņēmējdarbības atbalsta infrastruktūras veidošanā un pašvaldību teritorijā esošo uzņēmumu finanšu-ekonomiskajiem rādītājiem.  Pašvaldību grupā “Investīcijām draudzīgs novads ar vietējās nozīmes attīstības centru” Jelgavas novada pašvaldība saņēma 3.vietu.

Kalnciema pagasta pārvaldei apstiprina jaunu vadītāju

31.10.2018. 15:54

Šodien Jelgavas novada dome apstiprināja lēmumprojektu, kas nosaka, ka ar 1. novembri Kalnciema pagasta pārvaldi vadīs jauns pārvaldes vadītājs. Konkursa kārtībā, izturot 14 pretendentu konkurenci, par piemērotāko kandidātu izvirzīja bijušo Ozolnieku novada domes priekšsēdētāju - Pēteri Veļecki. Konkurss uz vakanto amatu tika izsludināts septembra mēnesī, kad līdzšinējais pārvaldes vadītājs Dainis Keidāns līdz ar pašvaldības struktūras izmaiņām pieņēma darbu Jelgavas novada Īpašuma pārvaldē. 

Domes sēde nr. 15

26.10.2018. 15:13

Ārkārtas domes sēde nr.14

22.10.2018. 12:00
24.10.2018., plkst. 14:45

Apvienotā komiteju sēde nr.6

22.10.2018. 08:18

24.10.2018., plkst. 15:00

Atklās Zaļeniekos asfaltēto pašvaldības ceļu astoņu kilometru garumā

16.10.2018. 11:35

Noslēdzoties darbiem ceļu rekonstrukcijai Zaļenieku pagastā, ceturtdien – 18. oktobrī plkst. 13:00 Jelgavas novada pašvaldības vadība ielūgusi būvdarbu veicēju un uzraugošo institūciju pārstāvjus uz atklāšanu ceļa posmam, kas īstenots trīspusēji – gan ar divu veidu finanšu avotu piesaisti, gan ar pašvaldības budžeta līdzekļu ieguldījumu. Rezultātā 8 km garumā asfaltētais posms “Ķemeru – Zanderu” ceļam un izbraucama kā vienota, asfaltēta šoseja.

Vilcē doktorāts pārcelsies uz jaunām, labiekārtotām telpām

02.10.2018. 16:19

Jelgavas novada pašvaldībā noslēgusies iepirkuma procedūra par jauna doktorāta izveidi Vilces pagastā. Pašreiz ģimenes ārstes – Ineses Pemperes prakses vieta atrodas daudzdzīvokļu mājā Austrumu ielā 11-14, bet līdz ar gada beigām iecerēts doktorātu pārvietot uz Vilces muižas kalpu māju līdzās bibliotēkai un sadzīves pakalpojumu punktam. Lai doktorāts atbilstu ambulatoro ārstniecības iestāžu obligātajām prasībām un būvniecības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, telpās veiks pārbūves un labiekārtošanas darbus. Projekta īstenošanai ieguldīs Jelgavas novada pašvaldības budžeta līdzekļus, ņemot aizņēmumu Valsts kasē. 

Labklājības pārvaldei apstiprina vadītāju

27.09.2018. 09:05

Jelgavas novada domes sēdē trešdien, 26.septembrī deputāti apstiprināja konkursa kārtībā izraudzīto jauno Labklājības pārvaldes vadītāju. No 15.oktobra pārvaldes vadītāja pienākumus pildīs Liene Upeniece, kura līdz šim ieņēmusi vadītājas amatus gan valsts, gan pašvaldības iestādēs. Vakantajam amatam kopumā bija saņemti 11 pieteikumi. L. Upenieces kandidatūra izvēlēta gan ņemot vērā padziļināto izpratni par valsts un pašvaldības institūciju darba specifiku, gan veiksmīgi sniegto vērtējumu un redzējumu attiecībā uz Labklājības pārvaldes turpmāko darbu.

Domes sēde nr. 13

21.09.2018. 12:59
26.09.2018., plkst.15:00

Trim novada iedzīvotāju grupām palielinās materiālā pabalsta apmēru

19.09.2018. 16:27

Jelgavas novada domes deputāti 19.septembra Apvienotajā Izglītības, kultūras, sporta un Labklājības un sociālo jautājumu komiteju sēdē izskatīja lēmumprojektu, kas paredz politiski represētajām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem palielināt pabalsta apmēru no 30 līdz 50 eiro. Saistošajos noteikumos iecerēts arī iestrādāt grozījumus, kas personām atvieglos pabalsta saņemšanas kārtību.