+A A
Piektdiena, 23. Augusts, 2019
Valgudis, Ralfs, Vitālijs
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pašvaldības ziņas

Noslēgusies radošā kūdras darbnīca bērniem un jauniešiem

23.08.2019. 14:20

Pulcējot teju 50 Jelgavas un Ozolnieku novadu un Lietuvas Alytus rajona mākslas skolēnus un viņu pedagogus, 14.augustā Zaļenieku KAV notika projekta “Lauku māksla” radošā darbnīca. Tā ietvaros katra no partnervalstīm prezentē kādu mākslas veidu. Biedrība “Lauku partnerība Lielupe” šajā projektā kā akcentu vēlējās izcelt Latvijas zemes dzīlēs iegūstamu pasaulē unikālu mākslas resursu – kūdru.Organizētajā skolēnu radošajā darbnīcā mākslinieka, kūdras pētnieka Edgara Amerika vadībā skolēni veidoja kūdras skulptūras, kuras būs apskatāmas Jelgavas novada MMS telpās, kā arī tiks veidota foto galerija un buklets. Turpinot ideju par dabas resursu izmantošanu mākslā, Alytus rajona pārstāvji minēja, ka sadarbojoties turpmākajos projektos, ir iespēja veidot arī Druskininkos iegūtā sāls skulptūras, tādējādi Latvijas mākslu popularizējot Lietuvā, bet Lietuvas mākslu Latvijā.
 
 

Domes sēde Nr. 15

23.08.2019. 10:23

28.08.2019., plkst. 15:00

Četri novadi apvienojas aicinājumā apturēt pašreizējo VARAM reformas modeļa īstenošanu

22.08.2019. 17:18

Četru novadu – Jelgavas novada, Daugavpils novada, Ventspils novada un Rēzeknes novada domes deputāti balsojuši par atbalstu publiskas vēstules nosūtīšanai gan Valsts Prezidentam Egilam Levitam, Ministru prezidentam Arturam Krišjānim Kariņam, gan Latvijas Pašvaldību savienībai,  Latvijas Zinātņu akadēmijas HSZN konsīlijam un LR Saeimai ar aicinājumu apturēt teritoriālās reformas virzību pašreizējā Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas izstrādātajā izpildījumā. Pārstāvot četras administratīvi teritoriālas vienības, kas aptver lauku teritorijas bez pilsētām un veiksmīgi pierādījušas savu attīstību un ekonomisko izaugsmi, tās vēlas demokrātisku un nesasteigtu reformas īstenošanu, ievērojot trīs priekšnoteikumus: brīvprātības principu, izvērtējumu līdzšinējās reformas izpildītajam un neizpildītajam novadu grupās un skaidru redzējumu attiecībā uz finansējuma piesaistes kritērijiem brīdī “pēc reformas”.

Mājražotāji un amatnieki aicināti pietekties Ražas svētku gadatirgum 2019

22.08.2019. 16:39

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA “Viesu līči” aicina Jelgavas novada un tuvējās apkārtnes amatnieku, mājražotājus un zemniekus uz tradicionālajiem Ražas svētkiem  28.septembrī no plkst. 10:00 līdz 15:00 pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts” Jaunsvirlaukas pagastā.Jelgavas novada un tuvējās apkārtnes labumu tirgotāji, audzēji un amatnieki tiek laipni aicināti papildināt tirgus gaisotni ar savu pašu ražotu produkciju un amatniecības darinājumu tirgošanu, prezentēšanu un degustēšanu. Tirgošanās ar rūpnieciski ražotām plaša patēriņa precēm amatnieku un mājražotāju gadatirgū nav atļauta.

Zinību diena Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs

22.08.2019. 10:21

Kopumā šoruden uz Jelgavas novada izglītības iestādēm dosies ap 2000 audzēkņu, no kuriem 200 bērniem šī būs pirmā Zinību diena.

Aicina piedalīties seminārā “Ainavu plānošana – ekoloģisko, sociālo, kultūras un ekonomisko aspektu integrēšana”

20.08.2019. 15:55

12.-13.septembrī Bauskā un Rundālē noritēs seminārs “Ainavu plānošana – ekoloģisko, sociālo, kultūras un ekonomisko aspektu integrēšana” - Bauskā (1. semināra diena) un Rundālē (2. semināra diena). Seminārs tiek rīkots projekta “Zaļās infrastruktūras pilnveidošana zemieņu upju ainavā” (ENGRAVE, LLI-291) ietvaros, ko līdzfinansē Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014-2020. Semināru kopīgi organizē projekta ENGRAVE partneri – Zemgales plānošanas reģions, Bauskas novada pašvaldība, Rundāles novada pašvaldība un Baltijas Vides Forums.

Apstiprina pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

05.08.2019. 16:36

Jelgavas novada dome šī gada 31.jūlija domes sēdē apstiprināja zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi, ar kuru Jelgavas novada pagastu teritorijās noteikta zemes nomas pakalpojuma maksa gadā lauksaimniecības zemēm par 1 hektāru.

Domes sēde Nr.13

29.07.2019. 08:24
31.07.2019., plkst. 15:00

Pašvaldībai nākas atteikties no daudziem plāniem ceļu rekonstrukciju īstenošanai

24.07.2019. 16:29

1 486 927 EUR apmērā ELFLA projektam grants ceļu rekonstrukcijai Jelgavas novada trīs pagastos – Sesavā, Līvbērzē un Kalnciemā. No vienas puses, tas ir nepieciešams solis secīgi pēc projektu apstiprināšanas un iepirkumu noslēguma, no otras puses - pašreizējā valdības vilcināšanās ar aizņēmumu piešķiršanu no Valsts Kases, Jelgavas novada pašvaldībai liek apzināties, ka gan ES struktūrfondu, gan pašvaldības investīciju projektu īstenošana iestrēgst un var netikt uzsākta. Tas ir būtiski licis koriģēt visus plānus un veikt grozījumus šī gada pašvaldības budžetā, jau tagad atsakoties no vairākiem investīciju projektiem, kam šajā gadā bija atvēlēts finansējums un lemts tikt īstenotiem

Domes ārkārtas sēde nr.12

24.07.2019. 13:20
24.07.2019., plkst. 16:45

Rinda uz aizņēmumiem Valsts kasē kavēs projektu uzsākšanu

24.07.2019. 09:04

Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu projektu pieteikumiem, ar ko, piesaistot ELFLA projektu finansējumu, vairākos pagastos būtu iespējams labiekārtot aktīvās atpūtas un sporta laukumus. Kopējā summa visiem septiņiem pašvaldības iniciatīvas projektiem sasniedz 1 445 424 EUR. Publiskais jeb piesaistītais ES finansējums summējas 153 823 EUR apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums – 1 291 601 EUR.

Domes ārkārtas sēde Nr.11

22.07.2019. 17:06
24.07.2019., plkst. 14:40

Uzsāk deinstitucionalizācijas plānā iekļautās pakalpojumu infrastruktūras attīstības projektu

27.06.2019. 09:42

Jelgavas novada dome šodien domes sēdē izskatīs jau komiteju sēdē atbalstīto lēmumprojektu, kas paredz infrastruktūras nodrošināšanai deinstitucionalizācijas projektā ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 986 254 EUR apmērā. 

Domes sēde Nr.10

21.06.2019. 09:44

Pašvaldības darba laiks svētku nedēļā

17.06.2019. 14:19

Jelgavas novada pašvaldības darba laiks pirmssvētku nedēļā no 2019.gada 17.jūnija līdz 21.jūnijam.

Apvienotā komiteju sēde Nr.4

14.06.2019. 08:22

19.06.2019., plkst. 15:00

Apstiprina kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem

31.05.2019. 08:11

29. maijā Jelgavas novada domes sēdē apstiprināta vienota kārtība, kādā turpmāk tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem, ko īsteno fiziskas personas, biedrības, nodibinājumi vai reliģiskās organizācijas, kā projekta labuma guvējus paredzot Jelgavas novada iedzīvotājus. 

Īstenos Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūves projektu

30.05.2019. 09:02

29. maijā Jelgavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par piedalīšanos projekta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, nosakot projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Domes sēde Nr.9

24.05.2019. 14:09
29.05.2019., plkst. 15:00

Apvienotā komiteju sēde nr.3

20.05.2019. 10:00

22.05.2019., plkst. 15:00