+A A
Piektdiena, 23. Februāris, 2018
Haralds, Almants
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pašvaldības ziņas

Glūdas pagastā bērnudārzu pievienos skolai

22.02.2018. 16:13

Jelgavas novada domes deputāti 21. februāra Apvienoto komiteju sēdē izskatīja un uz domes sēdi virza lēmumprojektu, kas paredz ar nākamo - 2018./2019. mācību gadu Glūdas pagastā pirmsskolas izglītības iestādi “Taurenītis” pievienot Šķibes pamatskolai. Lēmums paredz mainīt iestāžu administratīvo un metodisko pakļautību, bet tas nemainīs izglītības iestāžu atrašanās vietu un audzēkņi turpinās izglītoties esošajās telpās.

Izsludina konkursu “Mēs savai videi – 2018”

22.02.2018. 14:42

No 5. marta Jelgavas novada pašvaldības iedzīvotājiem būs iespēja pieteikties ikgadējam pašvaldības finansētam iedzīvotāju projektu konkursam “Mēs savai videi”, kas notiks jau ceturto gadu pēc kārtas. Ņemot vērā iepriekšējā gada kvalitatīvi izstrādātās un pamatotās idejas, dome lēmusi šogad konkursa kopējo finansējumu paredzēt 23 000 EUR apmērā.

Apvienotā komiteju sēde Nr.2

19.02.2018. 08:35
21.02.2018., plkst. 15:00

Izglītības iestādes nodrošinās ar jaunām informācijas tehnoloģijām

01.02.2018. 09:57

Jelgavas novada domes deputāti šī gada pirmajā domes sēdē atbalstīja Izglītības pārvaldes iesniegtu lēmumprojektu, kas paredz skolām iegādāt dažāda veida informācijas tehnoloģiju ierīces - datorus, interaktīvas tāfeles, projektorus, ekrānus un dažādas lietvedībai nepieciešamas tehnikas vienības. Apstiprinātais lēmums paredz jaunās informācijas tehnoloģijas iegādāties ar valsts aizņēmuma palīdzību 145 000 EUR apmērā.

Startēs konkurss “Jelgavas novada uzņēmēju gada balva 2018”

01.02.2018. 09:45

Lai veicinātu novada uzņēmēju atpazīstamību un popularizētu labas uzņēmējdarbības prakses piemērus, Jelgavas novada dome 31. janvāra domes sēdē atbalstīja ideju arī šogad organizēt konkursu “Jelgavas novada uzņēmēju gada balva 2018”. Ikviens novada iedzīvotājs no 1. marta līdz 6. aprīlim aicināts atsaukties konkursam un pieteikt savu favorītu – pakalpojuma sniedzēju un uzņēmumu, kas izpelnījies simpātijas un atzinību.

Apstiprina jauno pašvaldības izpilddirektoru

31.01.2018. 10:57

Šodien, 31. janvārī, Jelgavas novada dome atbalstīja līdzšinējās Attīstības nodaļas vadītājas Līgas Lonertes apstiprināšanu pašvaldības izpilddirektores amatā. Lēmumprojekts paredz, ka jaunos amata pienākumus viņa sāks pildīt jau ar  1. februāri.

Deinstitucionalizācijas ietvaros attīstīs esošos sociālos pakalpojumus un veidos jaunus

31.01.2018. 10:55

Jelgavas novada domes deputāti 31. janvāra domes sēdē izskatīja un atbalstīja Zemgales Plānošanas reģiona izveidoto deinstitucionalizācijas plānu 2017.- 2020. gadam, kas piedāvā Jelgavas novadam konkrētu rīcības plānu, kā uzlabot novadā sociālo pakalpojuma loku personām ar invaliditāti un ārpusģimenes aprūpē esošajiem bērniem un jauniešiem. Ar ES fondu atbalstu izstrādātais plāns kopumā aptver 21 Zemgales pašvaldību. 

Apstiprināts lēmumprojekts par novada 2018.gada budžetu

30.01.2018. 14:13

Jelgavas novada domes sēdē šodien – 31.janvārī izskatīts un apstiprināts lēmumprojekts par pašvaldības 2018. gada budžetu. Tajā vērā ņemtas vairākas pašvaldības brīvprātīgas sociālās iniciatīvas, investīcijas teritorijas attīstībai un arī dalība vērienīgos projektos ar Eiropas Savienības fondu līdzekļu piesaisti. Pašvaldība šī budžeta projektā noteikusi vairākas sev būtiskas prioritātes gan sociālajai aizsardzībai, gan infrastruktūras sakārtošanai novadā.

Domes sēde nr.1

26.01.2018. 16:08

Lemj par aizņēmuma ņemšanu divu vērienīgu projektu izstrādēm

26.01.2018. 09:29

Sekojot līdz Jelgavas novada pašvaldības budžeta izvirzītajām prioritātēm, deputāti 24. janvāra apvienotajā komiteju sēdē akceptēja lēmumprojektu, kas paredz ar valsts aizņēmuma palīdzību 77 779 EUR apmērā segt divu tehnisko projektu izmaksas. Viens no tehniskajiem projektiem – Kalnciema pagasta vidusskolas rekonstrukcijas veikšana ar teritorijas labiekārtošanu un sporta laukuma izveidi, savukārt otrs – estrādes un ekspozīcijas zāles izbūve Elejas muižas parkā.

Ziedkalnes medpunktu slēdz – pacienti gaidīti pie dakteres Vilcē

25.01.2018. 10:45

Jelgavas novada pašvaldības apvienoto komiteju sēdē vakar deputāti izskatīja lēmumprojektu par novada ģimenes ārstes Ineses Pemperes otra – Ziedkalnes prakses pieņemšanas punkta slēgšanu. Viņas pamata prakse jau daudzu gadu garumā darbojas Vilces pagasta centrā. Ģimenes ārste iesniegumā pašvaldībai norāda, ka otrs prakses pieņemšanas punkts Ziedkalnē vairs nav finansiāli izdevīgs, jo plašais pacientu loks, kas ir ap 1400 pacientu, dakteri izvēlas apmeklēt Vilcē, Austrumu ielā 11-14. 

Apvienotā komiteju sēde Nr.1

22.01.2018. 08:48

24.01.2018., plkst. 15:00

“Tūrisms kopā” iekustinās Pierīgu

19.01.2018. 14:20

Pierīgā Jaunais gads iesākts ar lieliem plāniem tūrisma nozarē. Šodien, 19.janvārī parakstīts sadarbības līgums starp vairākiem Pierīgas novadiem, kas turpmāk paredz dažāda veida aktivitātes nozares stiprināšanai.

Pašvaldības policijai apstiprina vadītāju

28.12.2017. 17:09

Jelgavas novada domes sēdē apstiprināta Pašvaldības policijas vadītāja - konkursa atlases rezultātā amatam izvēlētā Inese Tarvida, kas Jelgavas novada pašvaldības policijā līdz šim strādāja par vecāko inspektori. Uz vakanto amatu I. Tarvida pieteicās, kad pēc paša vēlēšanās no amata aizgāja ilggadējais pašvaldības policijas vadītājs Haralds Dauginovičs.

Amatu atstāj pašvaldības izpilddirektors

28.12.2017. 17:07

Līdz ar Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektora iesniegto atlūgumu, 28. decembra domes sēdē atbalstīta Ivara Romānova atbrīvošana no pašvaldības izpilddirektora amata.  

Domes sēde nr.17

22.12.2017. 12:37

28.12.2017, plkst. 15:00

Pašvaldības līdzmaksājums pusdienām būs visiem skolēniem

20.12.2017. 18:16

Jelgavas novada dome apvienoto komiteju sēdē 20. decembrī izskatīja lēmumprojektu, kas paredz no jaunā gada palielināt pašvaldības līdzmaksājumu ēdināšanai pirmsskolas vecuma audzēkņiem, nosakot to 1 eiro apmērā. Savukārt visiem skolas vecuma audzēkņiem līdz vidusskolas beigām līdzmaksājums būs EUR 0,50 apmērā.

Virza apstiprināšanai deputātu ētikas kodeksu

20.12.2017. 18:15

20. decembra apvienoto komiteju sēdē Jelgavas novada domes deputāti izskatīja un virzīja uz domes sēdi divus lēmumprojektus – par ētikas komisijas nolikuma un ētikas kodeksa apstiprināšanu. Ētikas komisijas nolikums atrunā komisijas darbības principus, savukārt jaunizveidotais ētikas kodekss paredz  virkni pamatprincipu domes deputātu ikdienas darbam.

Uzņēmēju tikšanās SAM 3.3.1. projekta ietvaros

19.12.2017. 14:45

Jelgavas novada pašvaldības telpās 14. decembrī noritēja novada uzņēmēju tikšanās. Tā organizēta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrēta projekta ietvaros, kas paredz nākamgad novadā uzņēmējiem savos uzņēmumos izveidot papildus darba vietas.

Pašvaldības darba laiks svētku nedēļās

18.12.2017. 14:33

Jelgavas novada pašvaldības darba laiks pirmssvētku nedēļās 2017.gada decembrī.