+A A
Ceturtdiena, 23. Marts, 2017
Mirdza, Žanete, Žanna
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pašvaldības ziņas

Kalnciemā plāno nojaukt vecos ķieģeļu cepļus

23.03.2017. 13:34

Jelgavas novada dome vakar, apvienoto komiteju sēdē izskatīja un tālāk uz domes sēdi virza lēmumprojektu par divu ķieģeļu cepļu (tuneļkrāšņu) nojaukšanu Kalnciemā. Būvju tehniskā stāvokļa dēļ atzinumā tās uzskatāmas par bīstamām un, ievērojot MK noteikumus, plānots nojaukt.

Novads atjauno ievērojamo teātru darbinieku - Arvīda un Margas Spertālu balvu

23.03.2017. 10:29

22. marta Jelgavas novada domes ārkārtas sēdē deputāti izskatīja un apstiprināja lēmumprojektu, kas paredz atjaunot Spertāla balvu - novadnieka Arvīda Spertāla un viņa sievas vārdā dēvēto un vairāk kā pirms 30 gadiem reiz iedibināto apbalvojumu par izciliem un ievērojamiem sasniegumiem teātra mākslā. Pirmā atjaunotā balva tiks pasludināta un pasniegta 25. aprīlī, kad Ģederta Eliasa Jelgavas vēstures un mākslas muzejā atklās izstādi “Spertālu laikmets latviešu teātrī”.

Valgundē uzņēmēji iecerējuši atvērt plastmasas un stikla atkritumu pārstrādes uzņēmumus

23.03.2017. 08:38

Jelgavas novada dome, balstoties uz saņemtajiem iesniegumiem gada sākumā, 22. martā Apvienoto komiteju sēdē izskatīja divus lēmumprojektus, kuri paredz Valgundes pagastā attīstīt atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmumus. Uzņēmums SIA “Grindplast” plāno izveidot nelielu polimēru atkritumu pārstrādes rūpnīcu, kā gala produktu ražojot otrreizējās izejvielas – granulas. Savukārt uzņēmums SIA “Aurenti” iecerējis nodarboties ar stikla atkritumu pārstrādi. 

Somijas pieredze izglītības procesa nodrošināšanā

22.03.2017. 09:25

Lai iepazītos ar mācību procesa organizāciju Somijā, Jelgavas novada Izglītības pārvaldes pārstāvji Ziemeļu Ministru padomes projekta “Ziemeļvalstu – Baltijas valstu sadarbība izglītības sistēmu uzlabošanai” ietvaros marta vidū apmeklēja Pohjois-Satakunta reģionu Somijā.

Domes ārkārtas sēde Nr.4

22.03.2017. 08:17

22.03.2017., plkst. 14:40

Pabeigti Svētes skolas vecā korpusa atjaunošanas darbi

20.03.2017. 11:14

Svētes pamatskolas skolēni, atgriežoties skolā pēc pavasara brīvlaika, mācības turpinās pilnībā nokomplektētā un atjaunotā skolas ansamblī. Līdzās skolas jaunajam korpusam ar sporta halli un modernajām bērnudārza telpām, jaunus apveidus ieguvis arī skolas vecais korpuss, kur mācības turpinās sākumskolas bērni, vecākā bērnudārza grupa (sešgadnieki) un Neklātienes vidusskolas audzēkņi. Vecā korpusa atjaunošanas darbi aizsākās pērnā gada jūlijā un noslēdzās šogad februārī. Visu šo laiku skolas mazākie bērni savas līdzšinējās mācību klases nav redzējuši, tādēļ skolas vadība atklāšanas pasākumu rīko 20. martā plkst. 9.00, lai pēc pavasara brīvdienām audzēkņiem būtu prieks mācīties jaunajās un labiekārtotajās telpās. 

Jelgavas novada pašvaldība Strukturētā Dialoga V cikla LIELDRAUGS

15.03.2017. 16:21

Līdzās jaunatnes darbā iesaistītajiem, nevalstisko organizāciju un pašvaldību pārstāvjiem no visiem Latvijas reģioniem Jelgavas novada dome saņēmusi pateicību kā LIELDRAUGS strukturētajam dialogam (starp jauniešiem un politiķiem), jo Jelgavas novads šajās aktivitātēs iesaistās kopš 2014.gada.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai Lielplatones pagastā

06.03.2017. 11:44

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai šādos īpašumos:

Līdz 31.martam pieteikšanās iedzīvotāju projektu konkursam

06.03.2017. 10:30

Jelgavas novada dome apstiprinājusi un izsludina finansēto projektu konkursu „Mēs savai videi – 2017” ar kopējo finansējumu 13 000 eiro apmērā. Realizējot projektus, konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, tādejādi veicinot iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu un attīstot sadarbību starp vietējo sabiedrību, pašvaldību un uzņēmējiem.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Lielvircavas pamatskola”

03.03.2017. 12:45

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Lielvircavas pamatskola’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5470 007 0279), Lielvircavas iela 4, Lielvircava, Platones pagasts, Jelgavas novads. 

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā “Vircavas parks”

03.03.2017. 09:03
Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Vircavas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5492 001 0324) Vircava, Vircavas pagasts, Jelgavas novads.
 

Panāk kompromisu telpu īres pagarinājumam

01.03.2017. 08:53

Jelgavas novada pašvaldība panākusi vienošanos ar SIA “Lielvircava Agro” par vēl trīs gadu perioda sadarbību, īrējot telpas Lielvircavas kultūras namā kultūras dzīves un bibliotēkas darbības nodrošinājumam Platones pagastā. Pašvaldība uzsver – tas arvien ir pagaidu variants, jo paralēli šogad plānota jauna objekta projektēšana, meklējot kompromisu starp pagasta iedzīvotāju kultūras dzīves ieradumiem, astoņu kolektīvu vajadzībām un no otras puses – finansiāliem izdevumiem un pierādījumiem Valsts kasei vai Finanšu ministrijai saimnieciski izdevīgākajam risinājumam.

Tiesībsarga kampaņa labai pārvaldībai - "Esi saprātīgs!"

28.02.2017. 11:49

Valsts pārvalde darbojas sabiedrības interesēs. Pie sabiedrības interesēm pieder arī samērīga privātpersonas tiesību un tiesisko interešu ievērošana. Pieņemot lēmumus, valsts un pašvaldības iestādei jānodrošina samērīgums starp privātpersonu un sabiedrības interešu ievērošanu. Atceries, ka ikviena cilvēka tiesības ir jāsamēro ar citu cilvēku tiesībām.

 

 

Apstiprina aizņēmumu ņemšanu četru projektu izstrādei

27.02.2017. 12:58

Turpinot mērķtiecīgi īstenot sabalansētu Jelgavas novada pašvaldības iestāžu attīstību, domes deputāti lēmuši par aizņēmumu teju 145 000 EUR apmērā, lai līdz pavasarim varētu izstrādāt trīs iestāžu un viena vides objekta tehniskos projektus. Pēc tehnisko projektu izstrādēm, piesaistot dažādu projektu finanšu līdzekļus, paredzēts atjaunot Elejas parka estrādi, izveidot jaunu veselības un sociālo pakalpojuma centru Kalnciemā, kā arī pārbūvēt Kalnciema pagasta vidusskolu un uzlabot Līvbērzes kultūras nama tehnisko un vizuālo stāvokli. 

Sabiedriskā apspriešana par Eiropas Atbalsta fondu vistrūcīgākajām personām

23.02.2017. 16:39

FEAD jeb Eiropas vistrūcīgāko personu atbalstīšanas fonds darbojas ar mērķi organizēt materiālo palīdzību trūcīgām ģimenēm Eiropas Savienības valstīs. Lai noskaidrot sabiedrības viedokli par fondu, Eiropas Komisija aicina izteikt savu viedokli - jo īpaši iedzīvotājus, organizācijas, Fonda atbalsta saņēmējus un Fonda īstenošanā iesaistītas organizācijas.

Pašvaldība aicina sniegt ierosinājumus Elejas sporta kompleksa un baseina būvniecībā

23.02.2017. 08:06

Jelgavas novada pašvaldība, no 23. februāra līdz 23.martam īstenojot sabiedrisko apspriešanu būvprojektam - jaunbūvei “Zema enerģijas patēriņa ēka “Elejas sporta halle un peldbaseins”, aicina iepazīties ar projekta materiāliem un sniegt savus ierosinājumus. 

Pašvaldība pagarina ēku numuru zīmju nomaiņas termiņu

17.02.2017. 14:26

Trešdien - 15. februārī Apvienoto komiteju sēdē deputāti izskatīja un virzīja uz domes sēdi lēmumprojektu par grozījumiem pašvaldības 2012. gada 20. decembra saistošajos noteikumos Nr. 17, kas nosaka kārtību, kā noformējamas un izvietojamas nekustamo īpašumu, dažādu māju un ēku, ielu un tūrisma objektu nosaukumu vai numurzīmju norādes. Jaunie grozījumi paredz ēku numuru zīmju nomaiņas līdzšinējo gala termiņu, kas bija noteikts līdz 2018. gada nogalei, pagarināt vēl par diviem gadiem – līdz 2020. gadam. 

Par mūsdienīgā iekļaušanu kultūrvēsturiskajā mantojumā

17.02.2017. 10:38

Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) Vides un būvzinātņu fakultāti 21. februārī Valdekas pilī organizēja semināru "Kultūras mantojuma un dabas objektu saglabāšana un iekļaušana mūsdienu vidē. Pieredze un risinājumi", kurā prezentāciju sniedza eksperts Michael Fuller–Gee no Norvēģijas.

Paziņojums par publisko apspriešanu koku ciršanai īpašumā "Elejas parks"

16.02.2017. 08:23

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumu Nr.309 “Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža” 17.punktu un Jelgavas novada pašvaldības 2012.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.14 „Par koku ciršanu ārpus meža Jelgavas novada administratīvajā teritorijā” II daļas 4.punktu un III daļu tiek izsludināta publiskā apspriešana koku ciršanai īpašumā: “Elejas parks’’ (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 5448 006 0034) Eleja, Elejas pagasts, Jelgavas novads. 

Jelgavas novada pašvaldība uzņem skolēnus „Ēnu dienā 2017”

15.02.2017. 16:56

Jelgavas novada pašvaldībā notikusi ikgadējā karjerai veltītā „Ēnu diena 2017”, kurā piedalījās 30 skolēni, jeb „Ēnas” no trīs reģioniem – Jelgavas, Jelgavas novada un Dobeles. „Ēnu diena” ir Junior Achievement karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēniem tiek sniegta iespēja iepazīt sev interesējošas profesijas pārstāvja ikdienas darbu. Jelgavas novada pašvaldībā interesi izrādīja 4.-12. klašu skolēni.