+A A
Piektdiena, 20. Oktobris, 2017
Leonīda, Leonīds
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pašvaldības ziņas

Amatu pēc paša vēlēšanās atstāj pašvaldības policijas vadītājs

19.10.2017. 09:52

Līdz ar Jelgavas novada Pašvaldības policijas priekšnieka iesniegto atlūgumu, 18. oktobra finanšu komitejas sēdē izskatīts un uz domes sēdi virzīts lēmums par  Pašvaldības policijas vadītāja Haralda Dauginoviča atbrīvošanu no amata.

Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji , VARAM un Latvijas uzņēmēju un pašvaldības delegācija , apmeklē Moldovu ar mērķi rast sadarbības iespējas

17.10.2017. 13:41

Jelgavas novada pašvaldības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM), Latvijas uzņēmēju un  pašvaldību delegācija no 2017. gada 3. līdz 7. oktobrim VARAM parlamentārā sekretāra Jāņa Eglīta vadībā apmeklēja Moldovu.

Ar pašvaldību var sazināties caur mobilo aplikāciju

17.10.2017. 08:44

Lai Jelgavas novada pašvaldības komuni­kāciju ar iedzīvotājiem padarītu vēl efektīvāku, ir ieviesta saziņa caur mobilo aplikāciju «Mobio», ar kuras palī­dzību iedzīvotāji var salīdzinoši ātri un ērti pašvaldībai pieteikt kādu atrisināmu jautāju­mu, ziņot par tikko novērotu atgadījumu pagastā vai pieteikt saimnieciski risināmu un plānojamu darbu ciemā. Šobrīd aplikācija tiek testēta.

Komiteju sēdes 18.oktobrī

16.10.2017. 08:39
  • plkst. 14:20 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja Nr.3
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja Nr.4
  • plkst. 14:45 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja Nr.3
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja Nr.3

Nojaukta patvaļīgi uzbūvēta dzīvojamā ēka Kalnciemā

10.10.2017. 09:36

Jelgavas novada pašvaldība īstenojusi nelegālas būvniecības objekta piespiedu nojaukšanu, kas praktiskā izpildījumā ir bezprecedenta gadījums Latvijā. Parasti, ja pat lemts par patvaļīgas būvniecības objekta nojaukšanu, to īsteno pats īpašnieks, taču šajā gadījumā tā organizēta ar vairāku dienestu iesaisti, ņemot vērā īpašnieku ignorējošo attieksmi domes un tiesas lēmumu izpildei.

Cūku pupu kraukšķu ražotāji Jaunsvirlaukā paplašina ražošanas telpas

06.10.2017. 09:10

Startējot Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projektā, Jelgavas novada pašvaldība sadarbībā ar pārtikas jomas amatnieku SIA “Zekants” Jaunsvirlaukas pagastā plāno paplašināt uzņēmuma telpas. Pērn SIA “Zekants” pašvaldībai piederošās telpās – amatniecības centrā “Jaunlīdumi” aizsāka ražošanas procesu cūku pupu kraukšķu tapšanā ar nosaukumu “Pupuchi”. Šajā laika posmā ir ievērojami augusi iedzīvotāju, tai skaitā arī citu pašvaldību, interese par produkta tapšanas stāstu un ražošanas niansēm. Sadarbojoties ar ražotāju, pašvaldība organizē dažādu delegāciju viesošanos amatniecības centrā, būtiski veicinot pašvaldības un uzņēmuma atpazīstamību. 

Novadā aktīvi norit meliorācijas sistēmu uzturēšanas darbu izpildes

04.10.2017. 09:39

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai konkursā par tiesībām veikt meliorācijas darbus Lielplatonē, Jaunsvirlaukā, Kalnciemā un Līvbērzē, uzvarējis SIA “Mežgaļi”. Parakstītais līgums paredz, ka trīs mēnešu laikā uzņēmums kopsummā par 56 371 EUR ar PVN pagastos veiks grāvju pārtīrīšanu, caurteku nomaiņu, kā arī nogāžu pļaušanu un krūmu izciršanu dambju nogāzēs.

Novadā godam atzīmēti ražas svētki

02.10.2017. 16:34

Aizvadītajā nedēļas nogalē uz tradicionālajiem ražas svētkiem pie kafejnīcas “Zemnieka cienasts” kopā pulcējās Jelgavas novada lauku labumu tirgotāji un amatnieki. Svētku ietvaros tika atklāta un muzikālos priekšnesumos iemēģināta arī z/s Līči brīvdabas skatuve, turpat līdzās tapa siltas pankūkas, pupiņu zupa un autentisks izpildījums moldāvu ēdieniem.

Sesavā un Jaunsvirlaukā uzbūvēti jauni apvienotie gājēju un velosipēdu celiņi

29.09.2017. 13:45

Ar jaunizbūvētu, apgaismotu gājēju-velo ietvi 636 metru garumā Sesavas pagastā un gājēju-veloceliņu 330 metru garumā Staļģenē Jaunsvirlaukas pagastā, Jelgavas novadā noslēgušies divi līdzfinansēti Eiropas lauksaimniecības fonda projekti lauku attīstībai. Abu celiņu izbūves pagastos tika aizsāktas šovasar, kuras kopsummā izmaksājušas ap 212 000 EUR.

Izsolē plāno pārdot slēgto “Glūdas skolas” ēku

27.09.2017. 16:35

Jelgavas novada dome šodien apstiprināja lēmumprojektu, kas paredz atsavināt un pārdot izsolē slēgto “Glūdas skolas” ēku un tās palīgtelpas. Nepietiekamā skolēnu skaita dēļ pamatizglītības programma skolā tika pārtraukta jau pērn rudenī, savukārt šovasar mācības beidza arī pēdējā pirmsskolas grupiņa. Pašreiz ēkas telpas ir tukšas, tajās atrodas vien novada pašvaldības dokumentu glabātuve jeb arhīvs. Līdz ar pārdošanas brīdi to plānots pārcelt uz citu pagastu.

“NutrInflow” partneri tiksies Zemgalē

27.09.2017. 16:07

Oktobra sākumā Zemgales reģionā viesosies projekta “NutrInflow” partneri no Somijas un Zviedrijas, apskatot Latvijas labās prakses piemērus un Zemgales reģiona pilotteritorijās īstenotās projekta aktivitātes.

Svinīgā pieņemšanā godinās novada pedagogus un sportistus

27.09.2017. 13:15

Īsi pirms Skolotāju dienas - 28. septembrī plkst. 15.00 Jelgavas novada pašvaldība pulcēs izglītības iestāžu pedagogus, lai pateiktos par sasniegumiem profesionālajā, pedagoģiskajā darbā un uzsvērtu skolotāja profesijas nozīmi. Šogad svinīgajā pieņemšanā pateicības izteiks arī Sporta centra treneriem un sportistiem, kas sasnieguši labus rezultātus Latvijas jaunatnes olimpiādē un Jelgavas un Ozolnieku novada sporta spēlēs.

Novadā turpinās ceļu rekonstrukcijas

27.09.2017. 08:43

Īstenojot Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas administrētu projektu, šopavasar Jelgavas novadā rit ievērojamas asfalta ceļu rekonstrukcijas. Pašlaik konkrēti ceļa posmi Valgundē, Platonē un Sesavā jau noasfaltēti, savukārt Vircavā, Jaunsvirlaukā, Vilcē, Zaļeniekos un Kalnciemā norit zemes klātnes sagatavošanas darbi drīzumā veicamajai asfaltēšanai.

Valgundē, Platonē un Sesavā pabeigti ceļu asfaltēšanas darbi

27.09.2017. 08:41

Līdz ar rudens iestāšanos Jelgavas novada trīs pagastos noslēgušies ceļu asfaltēšanas darbi. Rekonstruēto ceļu posmi Valgundes un Platones pagastos jau nodoti ekspluatācijā, bet Sesavas pagastā diviem noasfaltētajiem ceļa posmiem rit noslēdzošās dokumentācijas saskaņošana. Piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus, konkrētās ceļu rekonstrukcijas veiktas ar kopējo garumu - 2,66 kilometri.

Domes sēde nr.14

25.09.2017. 08:51

Pieredzes apmaiņas brauciens uz Abergavenny pārtikas festivālu

21.09.2017. 14:49

Jelgavas novada pārstāvji nupat atgriezušies no pieredzes apmaiņas brauciena Velsā. Vieta, kur norisinās Velsas lielākais pārtikas festivāls; vieta, kas vēlas atgriezties pie savām saknēm; vieta, kur cenšas atjaunot dabas vērtības – tāds ir iespaids, kas radies pēc viesošanās Abergavenny pilsētā, Agri – Urban projekta ietvaros.

Projekta ietvaros izstrādā ģeotūrisma maršrutu un izziņu taku pie Kalnciema vidusskolas

21.09.2017. 09:06

Noslēdzoties Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētam projektam “Gadu tūkstošiem auklēti pamati stabilai nākotnei”, šovasar Jelgavas novada ziemeļu daļā tika izstrādāts jauns ģeotūrisma maršruts, kas sākas Jelgavā, virzās gar Lielupes kreiso krastu cauri Kalnciemam, šķērso Lielupi un tālāk gar tās labo krastu atgriežas Jelgavā. Papildus tūrisma maršrutam Valgundes pagastā pie Kalnciema vidusskolas izveidota arī interaktīva izzinoša pastaigu taka.

Ērģeles šoruden skanēs trijās novada baznīcās

19.09.2017. 10:52

Jau septīto gadu septembrī un oktobrī notiks rudens mūzikas festivāls “Zemgales ērģeles 2017”, iedzīvinot ērģeļmūzikas tradīcijas Zemgales dievnamos, kuros atrodas ērģeles. Pieci koncerti ar dažādu mākslinieku piedalīšanos notiks arī Zaļenieku, Sesavas un Lielvircavas baznīcā. Pirmais koncerts izskanēs 24. septembrī plkst. 14.00 Zaļenieku baznīcā, kur uzstāsies Jāzepa Mediņa Rīgas 1. mūzikas skolas godalgotais meiteņu koris “Vivace” un ērģelniece Ilona Birģele.

Staļģenes “Līdumiem” 15!

19.09.2017. 10:29

Jaunsvirlaukas pagasta izglītības, kultūras un sporta centrs “Līdumi” šonedēļ, 23. septembrī ik vienu interesentu aicina plkst. 18.00 uz savas pastāvēšanas darbības 15. gadu jubileju. 

Komiteju sēdes

18.09.2017. 10:23
20.09. plkst. 14:15 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja Nr.2
20.09. plkst. 14:30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja Nr.2
20.09. plkst. 14:45 Tautsaimniecības jautājumu komiteja Nr.3
20.09. plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja Nr.2