+A A
Piektdiena, 23. Jūnijs, 2017
Līga
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pašvaldības ziņas

AGRI-URBAN projekta partneru tikšanās Portugālē – veiksmīgs pašvaldības marketings

22.06.2017. 12:13

Projekta sadarbības pašvaldība Fundao atrodas aptuveni 300 km uz ziemeļiem no Portugāles galvaspilsētas Lisabonas. Kā katra no galvaspilsētas attāla lauku pašvaldība, arī Fundao migrācijas un demogrāfijas ietekmē zaudē iedzīvotājus, tādēļ tā meklē dažādus veidus, kā piesaistīt laukiem cilvēkus, sevišķi jaunas ģimenes. Viens no būtiskiem priekšnoteikumiem ir teritorijas atpazīstamība – pašvaldības marketings.

Pagastos par pakalpojumu “mājdzīvnieka reģistrācija” var norēķināties uz vietas

22.06.2017. 10:08

Visos Jelgavas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centros pagājušajā nedēļā uzstādīti POS termināli, kas turpmāk iedzīvotājiem nodrošinās iespēju pagastā uz vietas norēķināties par sava mājdzīvnieka reģistrāciju. Līdz šim par savu suni vai kaķi iedzīvotāji norēķinājās ar bankas starpniecību vai Lauku atbalsta dienestā. 

Pašvaldība iegādāsies divus mikroautobusus

22.06.2017. 08:42

Lai nodrošinātu autoparka pakāpenisku transporta atjaunošanu atbilstoši nepieciešamībām savu funkciju veikšanai, Jelgavas novada pašvaldība plāno iegādāties divus mikroautobusus – 17+1. Autobusi nepieciešami Sporta centra un Zaļenieku pagasta pārvaldes iestāžu un kolektīvu darbības nodrošināšanai. 

Piecu valstu pārstāvji tiksies Erasmus+ programmas projekta “FAIRHAP” sapulcē

21.06.2017. 13:26

Šā gada 28. un 29. jūnijā Jelgavas novada pašvaldībā viesosies iestāžu un dažādu organizāciju pārstāvji no piecām Erasmus+ projektā iesaistītajām valstīm, tajā skaitā Grieķijas, Rumānijas, Bulgārijas, Itālijas un Latvijas, lai darba grupā prezentētu projektā līdz šim paveikto, iepazīstinātu partnerus ar nupat veiktā pētījuma rezultātiem projektā tēmā un  aktuālajiem projekta plānā veicamiem uzdevumiem.

Ievēlēta Jelgavas novada domes vadība

19.06.2017. 17:40

19. jūnijā jaunievēlētās novada domes pirmajā sēdē domes priekšsēdētāja amatā ar 13 balsīm „par” un 4 „pret” apstiprināts Ziedonis Caune (LZS). Ar deputātu balsojumu izveidoti divi domes priekšsēdētāja vietnieka amati: domes priekšsēdētāja vietnieks labklājības un sociālo lietu jautājumos un domes priekšsēdētāja vietnieks Izglītības, kultūras un sporta jautājumos.

Lielplatones muižas ansambļa ēkas “Vešūzis” restaurācija

19.06.2017. 13:02

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumu par projekta apstiprināšanu, kas paredz piešķirt līdzfinansējumu vienai no Lielplatones muižas ansambļa ēkām, proti, vešerienes mājas atjaunošanai. Vešūzis ir vienīgā šāda veida ēka Latvijā, kas saglabājusies līdz mūsdienām. Iecerētie atjaunošanas darbi paredz, ka veļas mazgāšanas ēka tiktu atjaunota kā savdabīgs muižas apbūves tipoloģiskais paraugs, kas interesentiem, apmeklētājiem atspoguļotu seno veļas mazgāšanas un velēšanas (gludināšanas) procesu.

Pašvaldības darba laiks svētku nedēļā

19.06.2017. 08:25

Pamatojoties uz Darba likuma 135.pantu (darba dienas ilgums pirms svētku dienām).

Jelgavas novadā diskutē par klimata pārmaiņām

14.06.2017. 12:56

Lai veicinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu, 13.jūnijā Jelgavas novada pašvaldība organizēja paneļdiskusiju “Kā klimata pārmaiņas ietekmē mūs un kā mēs ietekmējam klimata pārmaiņas?”, kas atbilst 13. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim “Planētas aizsardzība”. Uz diskusiju Zaļenieku pagasta Zaļajā muižā pulcējās 50 cilvēki, aktīvi tajā piedaloties. 

Projekta "NUTRINFLOW" pieredzes vizīte Somijā

14.06.2017. 10:31

2017. gada 18. un 19. maijā Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji piedalījās Central Baltic programmas projekta “Praktiski pasākumi vienotā meliorācijas sistēmu apsaimniekošanā ar mērķi samazināt biogēno elementu ieplūdi Baltijas jūrā (NUTRINFLOW)” seminārā pie projekta vadošā partnera Somijā. 

Iesaistās nozīmīgā valsts mēroga izglītības projektā

13.06.2017. 09:19

Lai veiktu būtiskas pārmaiņas vispārējā, profesionālajā un interešu izglītībā, Valsts izglītības satura centrs 2016. gada oktobrī uzsāka ESF projekta «Kompetenču pieeja mācību procesā» īstenošanu. Tajā iesaistījušās arī divas mūsu skolas – Šķibes pamatskola un Elejas vidusskola.

AGRI-URBAN projekta tikšanās Zviedrijā – ieskats ilgtspējīgas pārtikas ražošanā un antropozofijā

09.06.2017. 08:21

Projekts AGRI-URBAN ir nonācis tā ieviešanas vidus posmā un 2017.gada pirmā starptautiskā partneru tikšanās maija nogalē notika Zviedrijā Sodertaljes pilsētā.

Turpinās darbs pie projekta “Daudzveidība vieno – kopā Eiropai!”

07.06.2017. 16:04

Lai vienotos par darbiem, kas veicami līdz projekta noslēgumam rudenī, uz tikšanos Zviedrijā Sodermanlandes reģionā, Eskulstunā, maija beigās sanāca projektā iesaistīto partneru – Wodzislawas reģiona Polijā, Recklinghausenas rajona pašvaldības Vācijā, kā arī Sodermanlandes reģiona un Jelgavas novada Latvijā – pārstāvji.

Apstiprināts projekts “IESAISTIES!” sabiedrības aktivizēšanai attīstības sadarbības jomā

05.06.2017. 17:48

Projekts atbalstīts Latvijas Pašvaldību savienības izsludinātajā mikrograntu projekta konkursā “Vietējās pašvaldības – attīstības izglītības un sabiedrības izpratnes veicinātājas” un tā mērķis ir veicināt attīstības izglītību un veicināt sabiedrības izpratni par sabiedrības līdzdalību. Tā galvenais uzdevums ir pievērst sabiedrības, īpaši jauniešu, uzmanību jautājumiem, kas nodrošina labākas sabiedrības un labāku dzīves apstākļu veidošanos dažādās valstīs. 

Novada domē ievēlētas sešas politiskās partijas

05.06.2017. 13:53
Aizvadītas pašvaldību vēlēšanas un savu izvēli izdarījuši arī Jelgavas novada iedzīvotāji. Saskaņā ar provizoriskajiem vēlēšanu rezultātiem lielāko uzticību iedzīvotāji atkārtoti izrādījuši Latvijas Zemnieku savienībai un līdzšinējam Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Ziedonim Caunem. 
 

Deinstitucionalizācija: no idejas līdz īstenošanai

02.06.2017. 15:17

Šodien Latvijā 115 pašvaldībās notiek aktīvs darbs, lai Eiropas Savienības līdzfinansēto deinstitucionalizācijas projektu ietvaros radītu mūsdienīgus pakalpojumus bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un pieaugušiem cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem.

Nodarbinātības programmu izmantos 80 novada skolēni

02.06.2017. 14:38

No 1. jūnija Jelgavas novadā sāk strādāt 80 skolēni, kam ar Nodarbinātības valsts aģentūras, pašvaldības un vietējo uzņēmumu finansiālu atbalstu vasaras mēnešos ir iespēja strādāt algotu darbu. Lielākā daļa skolēnu - 51 jaunietis līdz pat vasaras beigām strādās novada pašvaldības iestādēs – Sociālās aprūpes un rehabilitācijas centros, izglītības iestādēs, kā arī tūrisma un informācijas centros. Savukārt 29 jaunieši izvēlējušies strādāt novada vietējos uzņēmumos, iejūtoties tādās profesijās kā pārdevēja palīgs, saimniecības strādnieks, preču izvietotājs un palīgstrādnieks.

Sporta skolas izlaidums

31.05.2017. 16:07

1. jūnijā Jelgavas novada domes zālē pulcējās novada sporta skolas audzēkņi, viņu vecāki, skolotāji un domes vadība, lai kopā svinīgi atzīmētu sportistu izlaidumu un mācību gada noslēgumu. Šogad profesionālās ievirzes izglītības programmu sporta skolā apguvuši 38 audzēkņi dažādos sporta veidos – volejbolā, orientēšanā, vieglatlētikā un brīvajā cīņā.

Piesaki savu ideju biznesa konkursam – Esi uzņēmējs Jelgavas novadā!

30.05.2017. 14:55

Arī šogad – jau trešo gadu pēc kārtas Jelgavas novada pašvaldība izsludina biznesa ideju konkursu – “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”. Lai atbalstītu aizvien kvalitatīvākas, radošākas un “dzīvot spējīgas” uzņēmumu idejas, pašvaldība šogad ieviesusi konkursa nolikumā būtiskas izmaiņas. Proti,  savus pieteikumus var izvirzīt ne vien potenciālie uzņēmējdarbības pārstāvji, bet gan arī jau nodibināti uzņēmumi, kas biznesa vidē strādā ne ilgāk kā pusotru gadu. Vēl konkursa nolikumā ir iestrādāts punkts, kas konkursa uzvarētājiem nodrošinās ne vien finansiālu atbalstu, bet arī iespēju piedalīties bezmaksas biznesa apmācībās. Konkursa pieteikšanās termiņš ir līdz 29. septembrim.

Šonedēļ pašvaldība pasniedz piedzimšanas veltes novada jaundzimušajiem

29.05.2017. 16:06

Šonedēļ - 31. maijā un 1. jūnijā Jelgavas novada domes priekšsēdētājs jaundzimušo bērniņu vecākiem dāvina pašvaldības piedzimšanas velti – sudraba monētu. Mazuļu sveikšanas pasākums novadā tiek rīkots jau sesto gadu, ik gadu monētas pasniedzot divreiz gadā. No janvāra līdz šim brīdim novadā reģistrēti 86 jaundzimušie.

Elejas muižas pēdējā īpašnieka – Grāfa Paula fon Mēdema mazmeita viesojas Elejas Tējas namiņā

26.05.2017. 09:46

25.maijā, apmeklējot Elejas Tējas namiņu, Jelgavas novadā viesojās Elejas muižas pēdējā īpašnieka – Grāfa Paula fon Mēdema (Paul Heinrich Peter Theodor Graf von Medem) mazmeita no Vācijas- Gerharda fon Hoiningena-Hīne (Gerharda v. Hoyningen-Huene ) kopā ar savu vīru un meitu. Viņi ik gadu ir ielūgti svinēt Rundāles pils jubileju un arī šogad apmeklē Latviju – it īpaši tāpēc, ka ir informēti par restaurēto Elejas Tējas namiņu. Kādreizējo dzimtas īpašumu pēdējo reizi viņi apmeklēja 2015. gadā, bet pirmo reizi Grāfa mazmeita Elejas muižas parkā viesojās 1989. gadā, kad Rundāles pilī tika atklāta izstāde “Elejas pils”.