+A A
Sestdiena, 17. Augusts, 2019
Oļegs, Vineta
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pašvaldības ziņas

Apstiprina pašvaldības lauksaimniecības zemes nomas pakalpojumu maksas cenrādi

05.08.2019. 16:36

Jelgavas novada dome šī gada 31.jūlija domes sēdē apstiprināja zemes nomas pakalpojuma maksas cenrādi, ar kuru Jelgavas novada pagastu teritorijās noteikta zemes nomas pakalpojuma maksa gadā lauksaimniecības zemēm par 1 hektāru.

Domes sēde Nr.13

29.07.2019. 08:24
31.07.2019., plkst. 15:00

Pašvaldībai nākas atteikties no daudziem plāniem ceļu rekonstrukciju īstenošanai

24.07.2019. 16:29

1 486 927 EUR apmērā ELFLA projektam grants ceļu rekonstrukcijai Jelgavas novada trīs pagastos – Sesavā, Līvbērzē un Kalnciemā. No vienas puses, tas ir nepieciešams solis secīgi pēc projektu apstiprināšanas un iepirkumu noslēguma, no otras puses - pašreizējā valdības vilcināšanās ar aizņēmumu piešķiršanu no Valsts Kases, Jelgavas novada pašvaldībai liek apzināties, ka gan ES struktūrfondu, gan pašvaldības investīciju projektu īstenošana iestrēgst un var netikt uzsākta. Tas ir būtiski licis koriģēt visus plānus un veikt grozījumus šī gada pašvaldības budžetā, jau tagad atsakoties no vairākiem investīciju projektiem, kam šajā gadā bija atvēlēts finansējums un lemts tikt īstenotiem

Domes ārkārtas sēde nr.12

24.07.2019. 13:20
24.07.2019., plkst. 16:45

Rinda uz aizņēmumiem Valsts kasē kavēs projektu uzsākšanu

24.07.2019. 09:04

Jelgavas novada pašvaldība ir saņēmusi Lauku atbalsta dienesta apstiprinājumu projektu pieteikumiem, ar ko, piesaistot ELFLA projektu finansējumu, vairākos pagastos būtu iespējams labiekārtot aktīvās atpūtas un sporta laukumus. Kopējā summa visiem septiņiem pašvaldības iniciatīvas projektiem sasniedz 1 445 424 EUR. Publiskais jeb piesaistītais ES finansējums summējas 153 823 EUR apmērā, bet pašvaldības līdzfinansējums – 1 291 601 EUR.

Domes ārkārtas sēde Nr.11

22.07.2019. 17:06
24.07.2019., plkst. 14:40

Apvienotā komiteju sēde Nr.5

19.07.2019. 14:59

24.07.2019., plkst. 15:00

Uzsāk deinstitucionalizācijas plānā iekļautās pakalpojumu infrastruktūras attīstības projektu

27.06.2019. 09:42

Jelgavas novada dome šodien domes sēdē izskatīs jau komiteju sēdē atbalstīto lēmumprojektu, kas paredz infrastruktūras nodrošināšanai deinstitucionalizācijas projektā ņemt aizņēmumu Valsts Kasē 986 254 EUR apmērā. 

Domes sēde Nr.10

21.06.2019. 09:44

Pašvaldības darba laiks svētku nedēļā

17.06.2019. 14:19

Jelgavas novada pašvaldības darba laiks pirmssvētku nedēļā no 2019.gada 17.jūnija līdz 21.jūnijam.

Apvienotā komiteju sēde Nr.4

14.06.2019. 08:22

19.06.2019., plkst. 15:00

Apstiprina kārtību, kādā tiek piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem

31.05.2019. 08:11

29. maijā Jelgavas novada domes sēdē apstiprināta vienota kārtība, kādā turpmāk tiks piešķirts pašvaldības līdzfinansējums vai priekšfinansējums Eiropas Savienības un citu fondu finansētiem projektiem, ko īsteno fiziskas personas, biedrības, nodibinājumi vai reliģiskās organizācijas, kā projekta labuma guvējus paredzot Jelgavas novada iedzīvotājus. 

Īstenos Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūves projektu

30.05.2019. 09:02

29. maijā Jelgavas novada domes sēdē tika pieņemts lēmums par piedalīšanos projekta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”, nosakot projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru.

Domes sēde Nr.9

24.05.2019. 14:09
29.05.2019., plkst. 15:00

Apvienotā komiteju sēde nr.3

20.05.2019. 10:00

22.05.2019., plkst. 15:00

Domes ārkārtas sēde Nr.8

14.05.2019. 15:28
15.05.2019., plkst. 15:00
Audioieraksts (tehnisku iemeslu dēļ nav pieejams)

Izīrēs telpas biznesa idejas īstenošanai Jelgavas centrā

07.05.2019. 15:31

Ar mērķi atbalstīt spēcīgas un atraktīvas uzņēmējdarbības ieceri, kas vērsta uz sabiedrības līdzdalību un iesaisti, Jelgavas novada pašvaldība izsludina konkursu “Piepildi telpu ar ideju”. Ja dzīvotspējīga un aktīva uzņēmējdarbības pārstāvja būtiskākā nepieciešamība ir telpa jeb vieta, kur izpausties savas biznesa idejas realizācijai, tad pašvaldība vēlas ar konkursa palīdzību sniegt iespēju īstenot šo ideju, nodrošinot telpas Jelgavas pilsētas centrā – skaistās telpās pašā Jelgavas pilsētas sirdī.

Aizliedzot aptauju, ministrija izgaismo nevēlēšanos veidot demokrātisku diskursu

07.05.2019. 08:44

Izpildot uzraugošās iestādes - Vides aizsardzības un reģionālās ministrijas izsludināto rīkojumu, Jelgavas novada pašvaldība aptur iedzīvotāju aptauju viedokļu noskaidrošanā saistībā novada iespējamo apvienošanu ar Jelgavas pilsētu, vienlaikus uzskatot, ka argumenti iedzīvotāju aptaujas nolikuma apstrīdēšanā izgaismo ministrijas nevēlēšanos veidot demokrātisku pieeju konceptuālos valsts attīstības jautājumos, – tai skaitā skaidri definējot, ka iedzīvotājiem nav lemttiesības viņiem stratēģiski būtiskos jautājumos valsts perspektīvā. 

Pašvaldības iestādēs vasaras periodā būs iespēja strādāt 91 novada skolēnam

03.05.2019. 11:22

Maijā aizsāksies skolēnu reģistrēšanās Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) organizētajā vasaras nodarbinātības pasākumā jauniešiem vecumā no 15 līdz 20 gadiem. Jelgavas novada pašvaldības iestādēs šogad būs iespēja strādāt 91 jaunietim, kurš mācās un turpinās mācības vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs 2019./2020. mācību gadā.

Pašvaldības darba laiks svētku nedēļā

30.04.2019. 08:41
Jelgavas novada pašvaldības darba laiks pirmssvētku nedēļā no 29. aprīļa līdz 3. maijam.