+A A
Trešdiena, 17. Oktobris, 2018
Karīna, Gaits
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Platonē un Vilcē meliorāciju veiks SIA “Bauskas meliorācija”

31.03.2016

Noslēdzoties iepirkuma procedūrai konkursā par tiesībām šajā gadā Jelgavas novadā veikt meliorācijas darbus Platones un Vilces pagastos, uzvarējusi SIA “Bauskas meliorācija”, kas piedāvājumā meliorācijas darbus apņēmusies veikt par EUR 66,386 ar PVN. Iepirkuma nolikums paredz, ka meliorācijas darbi tiks uzsākti jau maija mēnesī, nodrošinot grāvju un caurteku pārtīrīšanu, caurteku pārbūvi, kontrolaku izbūvi un citus darbus

Paredzamie darbi gaidāmi Platonē – Platones ciemā “Plēpju ielā” un Poķu ciemā “Poķu ielā”, kā arī Vilcē Lielkrauju ceļā gar pašvaldības īpašumu. Prioritāri veicamie meliorācijas darbi ietvers grāvju un caurteku pārtīrīšanu, caurteku pārbūvi, kontrolaku izbūvi un drenu kolektora atjaunošanu, kā arī drenu aku iebūvi.
 
Meliorācijas darbu ietvaros Platonē un Vilcē grāvjos plānots ierīkot videi draudzīgus meliorācijas sistēmu elementus. Proti, lai pavasara palu laikā vai vasaras plūdu laikā netiktu izskalotas notekas, ūdensnotekās un grāvjos paredzams ierīkot akmeņu krāvumus, kas nodrošinās lēnāku ūdens noteci grāvī un suspendēto daļiņu izgulsnēšanos. Tāpat jāpiebilst, ka akmens krāvumi grāvī uzlabos ūdens aerāciju, kā rezultātā labāk noritēs ūdens pašattīrīšanās process. Tiks nodrošināta arī kontrolētā drenāža – metode, kas ļauj regulēt ūdens aizplūšanu no lauka, kā, rezultātā samazināsies arī biogēno elementu slodze uz ūdens noteci.

Lai mērķtiecīgi īstenotu prioritāri veicamos meliorācijas darbus Jelgavas novadā, Jelgavas novada dome vakardienas domes sēdē apstiprināja lēmumu par aizņēmumu no Valsts kases 71, 745 EUR apmērā. Jāatzīmē, ka kopējā projektu summa ir 77,344 EUR, kuru sastāda vēl tehniskā projekta izstrāde, būvuzraudzība un autoruzraudzība. Abi minētie meliorācijas darbi tiek īstenoti ar Lauku Atbalsta Dienesta apstiprinājumu Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma „Ieguldījumi materiālajos aktīvos” apakšpasākuma „Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” ietvaros, kas paredz, ka pēc būvdarbu veikšanas pašvaldība atgūs EUR 52, 947.

Jāpiebilst, ka kopumā 2016. gada budžetā meliorācijas darbiem atvēlēti 266 725 EUR – atjaunojot arī, piemēram, Lielupes dambja 3 caurteku-regulatoru, Līvbērzes ciema centra drenāžas kolektoru, Tušķu ciema polderu teritoriju inventarizāciju, atjaunot un pārbūvēt Elejas pagasta lietus ūdens LUK sistēmu, Kalnciema pagasta teritorijai “Sporta pļava” veikt ūdens līmeņa regulēšanas ietaišu izbūvi un Vircavas vidusskolas teritorijai - lietusūdeņu un drenāžas izbūves projektu.

“Sekojot Meliorācijas likumā definētajai pašvaldības atbildībai savu zemju meliorācijas sistēmu uzturēšanā, Jelgavas novada pašvaldība ir viena no tām, kas jau no 2012. gada risina un tiecas sakārtot meliorācijas sistēmas darbību novada ciemos un pašvaldības īpašumos. Visbiežāk problēmas ir ar dzīvojamo ēku pagrabu applūšanu, kuru cēlonis ir koki vai krūmi, kam saknes ieaugušas drenāžas caurulēs un ir nosprostojušas meliorācijas sistēmas darbību. Svarīgs darbs, kas tiek veikts pašvaldības īpašumos ir arī vaļējo grāvju atjaunošana un caurteku piesērējuma tīrīšana, to remonts. Visbiežāk sūdzības par mazdārziņu un citu teritoriju applūšanu tiek saņemtas tieši pēc spēcīgām lietusgāzēm, kad kā īlens no maisa lien ārā dažādi virsūdens novadīšanas tīkla bojājumi” situāciju komentē Ingars Rozītis, Jelgavas novada Īpašumu pārvaldes meliorācijas inspektors.