+A A
Pirmdiena, 18. Jūnijs, 2018
Madis, Alberts
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Gaidāmas izmaiņas saistošajos noteikumos par būvatļaujas saņemšanu

06.04.2016

Ar mērķi novadā samazināt patvaļīgās būvniecības gadījumus Jelgavas novada domes deputāti 30.marta domes sēdē atbalstīja Būvvaldes izstrādātos saistošos noteikumus Nr.5 “Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2010. gada 22. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 18 “Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā”. Jaunie noteikumi paredz, ka īpašniekam būs jāmaksā lielāka maksa par būvatļauju, ja Būvvalde konstatēs uzsāktus būvdarbus pirms atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi.

Patreizējie noteikumi nosaka, ka katram konkrētam objektam novadā ir sava nodevas likme. Piemēram, dzīvojamās mājas būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei (rekonstrukcijai, renovācijai) un restaurācijai nodevas likme fiziskai personai izmaksā 35,57 EUR; juridiskai - 71,14 EUR. Jaunie noteikumi paredz, ka patvaļīgas būvniecības gadījumā Būvvalde būs tiesīga nodevas likmi reizināt ar pieci.

“Jaunie noteikumi nekādā ziņā neietekmēs tos cilvēkus, kas būvniecības darbus savā izvēlētā objektā veic saskaņā ar likumu un procedūru secību. Paredzamās izmaiņas plānotas, lai radītu potenciālajam pārkāpējam lielākas neērtības. Esošajā saistošo noteikumu regulējumā bija paredzēts vienāds nodevas apmērs neatkarīgi no tā, vai būvdarbi uzsākti vēl pirms būvatļaujas izsniegšanas, atzīmes izdarīšanas būvatļaujā par projektēšanas nosacījumu izpildi vai būvniecības nosacījumu izpildi, vai tie uzsākti pēc minēto prasību izpildes. Prakse pierāda, ka šāda sistēma neveicina patvaļīgas būvniecības mazināšanos. Paredzot nodevas likmi pieckāršā apmērā, nelikumīgai taktikai ir piemērotas nepatīkamas sekas,” stāsta Andris Ziemelis, Jelgavas novada Būvvaldes vadītājs.

Jelgavas novada Būvvalde vidēji gadā saņem apmēram 30 iedzīvotāju sūdzību, un inspektori pārbauda to pamatotību, paralēli veicot arī preventīvas pārbaudes visos pagastos. Pagājušajā gadā no 275 apsekotajiem objektiem būvinspektori konstatēja 96 patvaļīgus būvniecības gadījumus.

Jāpiebilst, ka esošajā saistošo noteikumu regulējumā nebija arī skaidri definēts, kā jāaprēķina pašvaldības nodevas apmērs, kad objektu veido vairākas būves. Tādēļ, lai skaidri noteiktu rīcību šādos gadījumos, tiek paredzēts, ka kopējo nodevas apmēru noteiks, summējot katras atsevišķas būves nodevas apmēru.

Saskaņā ar likumu pašvaldībai apstiprinātie grozījumi saistošajos noteikumos jāiesniedz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā – atzinuma sniegšanai. Pozitīva atzinuma gadījumā tie stāsies spēkā pēc publicēšanas pašvaldības izdevumā “Jelgavas Novada Ziņas” – kas varētu būt šā gada maijā.