+A A
Pirmdiena, 16. Jūlijs, 2018
Hermīne, Estere
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsludina biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā”

06.04.2016

Jau otro gadu pēc kārtas Jelgavas novada pašvaldība iedzīvotājiem organizēs biznesa ideju konkursu “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā” ar mērķi motivēt iedzīvotājus realizēt savas biznesa idejas jaunu produktu vai pakalpojumu radīšanai un sniegt pašvaldības atbalstu fizisku personu biznesa ideju realizācijai, kā arī sekmēt  jaunu komersantu (saimnieciskās darbības veicēju) veidošanos Jelgavas novadā.

Līdz 2016. gada 9. septembrim, aizpildot vienotu pieteikuma formu, Jelgavas novada iedzīvotāji aicināti pieteikties biznesa ideju konkursam. Konkurss noritēs divās kārtās. Lai piedalītos konkursa pirmajā kārtā, nepieciešams aizpildīt pieteikumu un savas idejas aprakstu. Biznesa idejas izvērtēs kompetenta ekspertu žūrija, labākās atlasot dalībai konkursa otrajā kārtā, kad dalībniekiem tās būs jāprezentē.

“Uzvara konkursā sniedz iespēju no pašvaldības saņemt "starta kapitālu" jeb finansiālu atbalstu uzņēmuma dibināšanai un atbalstu pamatkapitāla iegādei. Pēc pērnā gada pieredzes šo konkursu vērtējam kā lielisku platformu pašvaldībai stimulēt topošos uzņēmējus, palīdzēt viņiem saņemties savas biznesa idejas realizācijai, varbūt pat savā ziņā sniedzam pirmo ārējo novērtējumu uzņēmējdarbības dzīvotspējai. Arī žūrijas komisijai darbs izvēršas gan atbildīgs gan izaicinošs, kas savukārt pašam idejas autoram sniedz iespēju vēl kaut ko uzlabot, pārdomāt. Turklāt ļoti daudz kas atkarīgs, ja biznesa produkts ir jau testējams, novērtējams dzīvē, apskatāms vai aptaustāms, - tas rada ticamību, ka topošais uzņēmējs “zina drēbi” un var aizstāvēt savu ieceri pavisam reāli un uzskatāmi.  Saņemot finansējumu idejas īstenošanai, ideju autoriem ar pašvaldību jāslēdz līgums, kas paredz arī zināmas saistības – divu gadu garumā ik pēc pusgada jāiesniedz atskaite par paveikto, lai žūrijas komisija varētu izvērtēt piešķirto līdzekļu izlietošanas lietderību” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.

Savas idejas pieteikuma veidlapa un tai pievienotie dokumenti (aizpildīta biznesa idejas apraksta veidlapa, ne garāka par piecām lapām, pretendenta CV un tirgus izpētes protokols, ja nepieciešams) izvirzāmi sūtot pa pastu vai iesniedzot pieteikumu Jelgavas novada Attīstības nodaļā Katoļu ielā 2b, Jelgavas novada pašvaldības centrālās administrācijas ēkā Pasta ielā 37 sekretariātā, kā arī aizpildot pieteikuma formu elektroniskā formā Jelgavas novada mājas lapā.
Konkursa īstenošanai tiek piešķirts finansējums 6000 EUR apmērā. Jāatzīmē, ka viens pretendents drīkst pieteikt tikai vienu ideju. Kopumā konkursā tiks atbalstītas ne vairāk kā sešas biznesa idejas, piešķirot katrai idejai ne vairāk kā EUR 1500. Uzvarētājiem savas idejas īstenošana jāuzsāk 30 darba dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas, reģistrējot savu uzņēmumu Valsts ieņēmuma dienestā vai Uzņēmuma reģistrā.
Konkursā nevar piedalīties jau nodibināti uzņēmumi, biedrības, nevalstiskās organizācijas un citas juridiskas personas.

Ar konkursa nolikumu un tā pielikumiem var iepazīties Jelgavas novada pašvaldības mājas lapas sadaļā - Uzņēmējdarbība vai sazinoties ar uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītāju Sandu Lakutijevsku, sanda.lakutijevska@jelgavasnovads.lv, tālr. 63048447 vai 29558505.

Afiša