+A A
Pirmdiena, 22. Oktobris, 2018
Irīda, Īrisa
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Lemj par atbalstu zemūdens medību iespējamībai Lielupē

25.04.2016

Atsaucoties uz iedzīvotāju grupas iesniegumu, Jelgavas novada dome plāno izskatīt saistošos noteikumus, kas sadarbībā ar kaimiņu novadiem - Rundāli, Bausku un Ozolniekiem ļautu Lielupes ūdeņos nodarboties ar licencētām zemūdens medībām.

Zemūdens medības Latvijā apvieno apmēram 1500 šāda aktīvā sporta piekritējus, kas līdz šī  gada sākumam bija tiesīgi nodarboties ar licencētām zemūdens medībām teju ikvienā Latvijas ūdenstilpē. Taču, stājoties spēkā MK noteikumiem Nr. 800 “Makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību noteikumi”, līdz ar 2016.gada 1.februāri kā zemūdens medībām atļaujamas vietas uzskaitīti 55 ezeri un upes vai to daļas. Likums paredz, ka par visām citām ūdenstilpēm, kur būtu organizējamas licencētas zemūdens medības, konkrētajai upes baseina administratīvās teritorijas pašvaldībai jāpieņem saistošie noteikumi.  Tā kā MK noteikumu Nr. 800 7.pielikumā uzskaitīto upju vai ezeru vidū nav minēta Lielupe vai tās atzarojumi – Mūsa vai Mēmele, zemūdens mednieku interese ir veicināt pašvaldības atvērtību, atbalstu un izpratni par šāda sporta un dzīvesveida ieguvumiem savā administratīvajā teritorijā.

Prezentējot zemūdens medību aktivitātes un sociālo atbildību, iedzīvotāju grupas pārstāvis Juris Beikmanis uzsver, ka pašvaldība iegūtu ne tikai ieņēmumus par iegādātajām licencēm vai šī sporta veida tūristu piesaistes, bet arī zināmā mērā līdzatbildīgu cilvēku līdzdarbošanos vides uzraudzības jomā, piemēram, identificējot un norādot nelegālās zvejniecības rīkus – tīklus, murdus u.t.m. Nereti tieši zemūdens mednieki ir tie, kas, nirstot dziļāk ūdens dzelmē, pamana un sastopas ar iegremdētajiem nelegālajiem tīkliem.

Lai izstrādātu kārtību, kādā būtu organizējamas zemūdens medības Lielupē Jelgavas novada pašvaldības administratīvās teritorijas daļā, darba grupa vēl diskutēs gan par drošības jautājumiem, gan laika periodu, kad šādas aktivitātes būtu pieļaujamas, piemēram, saskaņojot to ar vimbu makšķerēšanas lieguma laiku.  Turklāt iedzīvotāju grupas interesēs būtu saņemt akceptu un atbalstu arī no Rundāles, Bauskas un Ozolnieku novadu pašvaldībām, lai zemūdens medības būtu iespējamas visā Lielupes upes garumā.

Saņemot idejisku domes akceptu licencēto zemūdens medību atbalstam Jelgavas novadā, iedzīvotāju grupa pauž iniciatīvu turpināt darbu pie jautājuma izskaidrošanas un virzības arī citu kaimiņu pašvaldību domēs, jo tikai saņemot Bauskas, Rundāles un Ozolnieku novada domju atbalstu saistošo noteikumu izstrādē, licencētās zemūdens medības varētu kļūt Lielupē kā atļaujama aktivitāte.

Darba grupa, kas izstrādās saistošos noteikumus un kārtību, kādā organizējamas licencētas zemūdens medības Jelgavas  novada administratīvajā teritorijā, dokumentu gatavos, lai to iekļautu izskatīšanai Apvienoto komiteju sēdes darbakārtībā maijā.