+A A
Piektdiena, 21. Februāris, 2020
Eleonora, Ariadne
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Ieviestas jau pirmās bibliotēku lasītāju kartes

29.04.2016

Kopš 25. aprīļa  ikviens Jelgavas novada bibliotēku lasītājs var iegūt vienotu lasītāja karti, kuru viņš varēs izmantot visās novada, kā arī Jelgavas pilsētas un Ozolnieku novada skolu bibliotēkās. Par pirmās kartes īpašniekiem pirmdien notikušajā prezentācijā Sesavas pagasta bibliotēkā kļuva 15 bērni un 3 pieaugušie. Lasītāju kartes tiek izsniegtas bez maksas, bet jārēķinās, ka paies laiks, kamēr visi Jelgavas novada bibliotēku lasītāji tiks nodrošināti ar jauno lasītāja karti.

Turpinot lauku bibliotēku modernizāciju, sadarbībā ar Jelgavas Zinātnisko bibliotēku izstrādātas jauna veida lasītāju kartes. Salīdzinājumā ar esošajām kartēm, jaunajām ir vairākas būtiskas priekšrocības.

Jaunās lasītāju kartes ir piesaistītas lietotāju datu bāzei Bibliotēku informācijas sistēmā “ALISE” .  Tas nozīmē, ka lasītāju kartes īpašnieks bez jebkādas papildus reģistrācijas var izmantot visu to 63 bibliotēku krājumus, kuri iekļauti elektroniskajā  Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogā http://jelgava.biblioteka.lv/Alise/lv/search.aspx. Tās ir visas Jelgavas novada un Jelgavas pilsētas publiskās bibliotēkas un Jelgavas novada, pilsētas un Ozolnieku novada skolu bibliotēkas.

“Uz kartes ir redzama tikai pati nepieciešamākā informācija - lasītāja vārds, uzvārds un fotoattēls, kā arī svītrkodā iestrādāts lasītāja kartes numurs, kas ļauj informāciju par bibliotēkas pakalpojumu izmantošanu apstrādāt elektroniski. Tas ir tikai laika jautājums, kad šādas kartes būs ieviestas visās novada bibliotēkās. Šobrīd aicinām visus novada lasītājus doties uz savām bibliotēkām un jautāt pēc savas lasītāju kartes,” stāsta Jelgavas novada bibliotēku metodiskā darba vadītāja Dzintra Punga

Kartē iestrādāti divi QR kodi – tos nolasot ar viedtālruni, lasītāja tālrunī atvērsies attiecīgi Jelgavas Zinātniskās bibliotēkas mājas lapa, kur pieejama visa aktuālā informācija arī par Jelgavas novada bibliotēkām vai Jelgavas reģiona bibliotēku kopkatalogs, kurā attālināti var veikt dažādas darbības – noskaidrot izdevuma atrašanās vietu, pasūtīt to, pagarināt grāmatu lietošanas termiņu utt.

Jāteic, ka jau šobrīd visas novada bibliotēkas ir apgādātas ar skeneriem (aparātu, kas nolasa kartes), vienīgi pašreiz notiek darbs pie bibliotekāru apmācības, proti, lai lasītāju karte tiktu akceptēta, tai nepieciešama fotogrāfija, kura ir ļoti precīzi jānofotografē, pēc tam jāsagriež, lai tā atbilstu attiecīgajiem formātiem. Kad bilde ir apstrādāta, tā kopā ar cilvēka informāciju tiek nosūtīta Jelgavas zinātniskajai bibliotēkai, kur tās darbinieki 1 – 2 nedēļu laikā karti ielaminē un izgatavo.

Lasītāju karšu iegādei 2016. gadā Jelgavas novada pašvaldība no saviem budžeta līdzekļiem atvēlējusi 2000 EUR. Savukārt, lai veiksmīgi bibliotēkas darbotos ar bibliotēku informācijas sistēmu “Alise”, jau 2009. gadā pašvaldība sāka iegādāties pirmos svītrkodu skenerus pagasta bibliotēkām, vēlāk arī skolu bibliotēkām, līdz 2015. gadam kopā iegādājoties 35 skenerus par kopējo summu 3230,46 EUR.

Sesavas bibliotēkā saņem pirmās lasītāja kartes