+A A
Trešdiena, 20. Jūnijs, 2018
Rasa, Rasma, Maira
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Uzsākta privatizācija nekustamam īpašumam - "Maliņas ferma" Glūdas pagastā, Jelgavas novadā

16.05.2016

Valsts akciju sabiedrība “Privatizācijas aģentūra” paziņo: uzsākta nekustamā īpašuma “Maliņas ferma”, Glūdas pagastā, Jelgavas novadā, kadastra Nr.5452 001 0222, privatizācija.

Valsts īpašuma objekta sastāvs – zemes vienība 0,4500 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 5452 001 0222), būve (būves kadastra apzīmējums 5452 001 0117 003).

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” 21.pantu viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”:

  • personām, kuras pretendē uz pirmpirkuma tiesībām, jāiesniedz rakstisks pieteikums Privatizācijas aģentūrā K.Valdemāra ielā 31, Rīgā, LV–1887;
  • personām, kuras vēlas privatizēt šo objektu, jāiesniedz savi priekšlikumi Privatizācijas aģentūrā.

Ar informāciju par šo objektu var iepazīties Privatizācijas aģentūrā, tālrunis uzziņām - 67021419, kā arī Privatizācijas aģentūras mājaslapā: www.pa.gov.lv sadaļā Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija / Paziņojumi.