+A A
Svētdiena, 5. Jūlijs, 2020
Edīte, Esmeralda, Andžejs, Andžs

Jelgavas novads “izskolos” trūkstošos speciālistus ar Profesionālās stipendijas palīdzību

19.05.2016

Jelgavas novada dome vakar Apvienotajā komiteju sēdē izskatīja lēmumprojektu, kas plāno iedibināt Jelgavas novada pašvaldības Profesionālās stipendijas. Tas nozīmē, ka tiktu izveidots sistēmisks un mērķtiecīgs finansiāls atbalsts studiju izmaksām tiem pašvaldības noteiktajiem prioritāro profesiju pārstāvjiem, kas pēc pirmā līmeņa augstākās izglītības iestādes studiju programmas, pārkvalifikāciju kursu, rezidentūras, maģistrantūras vai doktorantūras studiju pabeigšanas būtu gatavi trīs gadus strādāt savā profesijā Jelgavas novadā.

Tiecoties nodrošināt gan pretimnākošu attieksmi tiem studentiem, kam ir grūtības ar studiju maksas nodrošinājumu, gan cenšoties savā administratīvajā teritorijā garantēt to speciālistu piesaisti, kas trūkst ne tikai Jelgavas novadā, bet arī citviet Latvijā, Jelgavas novada pašvaldība plāno savus speciālistus “kaldināt” jeb “izskolot”, sniedzot iespēju konkursa kārtībā saņemt Profesionālo stipendiju, kas studentam sniedz iespēju ik mēnesi segt studiju izmaksas visa mācību gada garumā līdz pat studiju beigām jeb grāda iegūšanai ar nosacījumu, ka pēc studiju vai mācību beigām iegūtajā profesijā jānostrādā trīs gadi Jelgavas novadā.

Pēdējos gados vairākas pašvaldības iestādes saskaras ar konkrētu kvalificētu speciālistu trūkumu – gan sociālajā jomā, izglītībā, gan arī veselības aprūpē. Arī Jelgavas novada pašvaldība jau 2014.gadā definējusi prioritārās jomas, kas būtu atbalstāmas saskaņā ar funkcijām, kas noteiktas ar likumu “Par pašvaldībām”.

Pašvaldības iecere ir motivēt un piesaistīt kvalificētus speciālistus tai nepieciešamajās jomās un prognozēt garantētu noteiktu speciālistu pieejamību. Nolikums paredz, ka katru gadu, izsludinot atklātu konkursu uz noteiktām Profesionālās stipendijas vietām, pieteikumi varēs tikt iesniegti no 1.septembra līdz 30.septembrim, ārstniecības studiju specialitātēs līdz kārtējā gada 30.oktobrim, ja to nosaka konkrētās studiju programmas pieteikšanās termiņi. Turklāt, izsludinot stipendiju, tiks norādīts arī vēlamais darba uzsākšanas laiks. Tas pretendentam ļaus atbildīgi izvērtēt, no kura pilna laika studiju mācību programmas kursa, rezidentūras gada vai mācību perioda ir iespējams pieteikties, lai pildītu saistības attiecībā uz konkrēto vakanci.

Pamatojoties uz saņemtajiem pieteikumiem, kandidatūras izvērtēs žūrijas komisija, kurā tiks pārstāvēti gan Jelgavas novada pašvaldības pārstāvji, gan atbilstošās profesionālās jomas eksperti. Attiecīgi, Jelgavas novada domei apstiprinot izvirzītos stipendiātus, starp pašvaldību un kandidātu tiks noslēgts līgums par stipendijas piešķiršanu, kas atrunās gan saistības attiecībā uz studijām, gan darba periodu pēc mācībām. Gadījumā, ja kaut kādu iemeslu dēļ speciālists, kurš būs izmantojis Jelgavas novada pašvaldības Profesionālo stipendiju, tomēr mācības nebeigs vai garantētajā darba vietā savas saistības nepildīs, Profesionālās stipendijas saņemto kopsummu nāksies atmaksāt.

Jelgavas novada pašvaldības Profesionālā stipendija plānota pilna laika augstākās izglītības programmas studējošā mācību /studiju maksas apjomā, bet ne lielāka kā valstī noteiktā minimālā alga.

Jelgavas novada dome, apstiprinot Jelgavas novada pašvaldības Profesionālās stipendijas nolikumu  domes sēdē 25. maijā, paredz, ka konkurss uz pirmajām 2 vietām tiks izsludināts jau šā gada rudenī, kā atbalstāmo mācību studiju programmas stipendijas piešķiršanai šogad nosakot divas specialitātes - ģimenes (vispārējās prakses) ārstu un sociālo darbinieku.

“Jelgavas novadā no 11 ģimenes ārstiem  pašlaik četri praktizējošie ģimenes ārsti ir pensijas vecumā, tāpēc pakāpeniski un secīgi ir nepieciešama speciālistu piesaiste ar garantiju, ka konkrētajos pagastos ģimenes ārsta nodrošinājums būs. Arī sociālā jomā ir aktuāli piesaistīt profesionālus sociālā darba speciālistus, lai nodrošinātu kvalitatīvu sociālo darbu Jelgavas novadā” skaidro Labklājības pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane.

Jelgavas novada domes balsojums Apvienoto komiteju sēdē ir bijis vienbalsīgi atbalstošs šim lēmumprojektam, tas tiks izskatīts domes sēdē pēc nedēļas – 25. maijā.