+A A
Otrdiena, 16. Oktobris, 2018
Daiga, Dinija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Dome atbalsta nodaļas izveidi darba aizsardzības, civilās aizsardzības jomā

27.05.2016

Jelgavas novada dome 25. maija domes sēdē apstiprināja lēmumu par darba aizsardzības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības nodaļas izveidošanu. Tās galvenie uzdevumi ietver darba aizsardzības sistēmas organizēšanu, darba vides iekšējo uzraudzību, kā arī ekspertīzi darba aizsardzības jomā, vienlaikus rūpējoties arī par ugunsdrošību un civilās aizsardzības atbilstību noteikumiem. Paredzams, ka jaunā nodaļa sāks strādāt jau ar jūniju.

Šobrīd lielākoties pagastu pārvaldēs darba aizsardzības un ugunsdrošības pienākumus pilda darbinieki, kam pamatdarbs saistās ar citiem pienākumiem, kā rezultātā ir izveidojušās 18 amata vietas, katram darbiniekam strādājot vien, piemēram, 01 vai 0,5 slodzes. Pašvaldība sākusi reorganizāciju, jo pašreizējais modelis nestrādā pārskatāmi un nenodrošina kvalitatīvu rezultātu.

“Mūsu darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistiem ir jāapzinās un jānovērtē tie riski, kas pastāv pašvaldības iestādēs – gan izglītības iestādēs, kultūras namos, klientu apkalpošanas centros un citviet. Riski vienmēr palielinās arī tur, kur pulcējas vai uzturas vienlaicīgi daudz cilvēku – tās ir izglītības iestādes, sociālās aprūpes centri, dažādu aktivitāšu centri un rīkotie pasākumi. Nereti pašvaldība saņem aizrādījumus aktu formā no Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta par nepilnībām ugunsdrošības jautājumos. Novada pašvaldības pārziņā ir arī iekārtas – katlumājas, apkures katli, kā arī paaugstinātas bīstamības avoti – autotransports un, protams, pastāv darba vides un arodslimību riski. Pienākumi un uzdevumi ietver specifiskas zināšanas un apjomīgu darba, lai cilvēks ar nepilnu darba slodzi konkrētā pagastā varētu tos kvalitatīvi pildīt”, stāsta Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Romānovs.

Lai nodrošinātu pārskatāmu un labi organizētu darba aizsardzības un ugunsdrošības sistēmas darbu, plānots likvidēt pašreizējās 18 speciālistu amata vietas un jau ar jūniju izveidot piecas jaunas (pilnas) štata vietas: nodaļas vadītāju (ar 1 likmi) un 3,5 darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistus uz pilnām likmēm, tādējādi katram pārvaldot konkrētus pagastus. 

Amata vietu izveide plānota, izsludinot konkursu uz nodaļas vadītāja vietu, bet uz speciālistu vietām organizējot pašvaldībā iekšējo konkursu, uzrunājot tajā piedalīties esošos darba aizsardzības un saimniecības speciālistus.

Jāpiemin, ka vēsturiski, atskatoties uz darba aizsardzības un ugunsdrošības funkcijas nodrošinājumu pašvaldībā, šī joma ir piedzīvojusi salīdzinoši maz pārmaiņu. Pēdējās būtiskākās notika vēl iepriekšējā deputātu sasaukuma darbības laikā (2012.g.), kad proporcionāli pašvaldības iestādēs strādājošo skaitam, iestāžu skaitam un lielumam pagastu pārvaldēs, pašvaldība izvērtēja un izlīdzināja darba aizsardzības un ugunsdrošības speciālistu amata pienākumus un darba slodzes, nosakot arī attiecīgu atalgojumu.