+A A
Trešdiena, 18. Jūlijs, 2018
Rozālija, Roze
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izsludināts iepirkums Vilces un Svētes skolu būvniecības darbiem

27.05.2016

Sekojot 2016. gada pieņemtajam budžetam un investīciju plānam, Jelgavas novada pašvaldība pagājušajā nedēļā izsludinājusi iepirkuma konkursu būvniecības darbiem Vilces pagasta sākumskolas ēkas rekonstrukcijai, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošanai, kā arī Svētes pamatskolas vecās ēkās daļas pārbūvei, paredzot jau vasarā uzsākt SIA “Livland Group” un SIA “Namejs Plus” projektu īstenošanos dzīvē.

Lai turpinātu skolu renovāciju novadā arī šogad, noslēdzoties mācību gadam, pašvaldība iecerējusi atjaunot vairāku izglītības iestāžu ēku fasādes un iekštelpas, kā arī veikt labiekārtošanas darbus un jaunu tehnoloģiju nodrošinājumu. Šonedēļ izsludinātais iepirkums paredz, ka jau vasarā tiks uzsākti vērienīgi būvniecības darbi Vilces muižas parkā, kurā atrodas gan pagasta pamatskolas ēka, gan arī sākumskola kopā ar bērnudārza grupām. Izstrādātais SIA “Livland Group” projekts paredz sākumskolas ēkas atjaunošanu.

Sākumskolas ēkai ir divi virszemes stāvi un pagrabstāvs, no putna lidojuma tā atgādina “H” burtu, vienā korpusā mācību stundas aizvada sākumskolas audzēkņi, bet otrā - pirmsskolas bērni. Atjaunošanas projekts paredzēts pielāgot telpas mūsdienu vajadzībām, proti, virtuves bloka un ēdināšanas telpu pārplānošanu un paplašināšanu, mācību klašu un bērnu dārzu telpu atjaunošanu. Papildus iecerēts labiekārtot un pārbūvēt pagrabstāvu ar mērķi ierīkot mājturības kabinetu ar tam nepieciešamo aprīkojumu, kā arī saimniecības dienesta telpas. Sākumskolas ēku rekonstruēs arī no ārpuses, atjaunojot fasādi un jumtu. Tiks atjaunotas arī ventilācijas, apkures un ūdens sistēmas, kā arī apsardzes, video novērošanas un ugunsdrošības trauksmes signalizācijas.  

“Sākumskolas ēku atklāja 1998. gadā, tā jau toreiz tika celta sākumskolas un pirmsskolas vajadzībām. Laikam ritot, protams, ēka ir nolietojusies. Vērienīgākus būvdarbus tā piedzīvoja 2006. gadā, kad atjaunojām logus un veicām siltināšanu, bet lielākā problēma vienmēr bijis skolas jumts un tā segums, proti, ūdens nemitīgi jau no 2007. gada krājas un tek. Līdz šim pašu spēkiem to centāmies labot. Otra problēma skolā ir elektrības nepareizi savilktie vadi, nereti gadās, ka pedagogi nevar kārtīgi strādāt, jo nepietiek jaudas, saslēdzot vairākas tehnikas vienlaikus – interaktīvās tāfeles, datorus un citas ierīces”, stāsta Vilces pagasta pamatskolas direktore Dzidra Simanoviča.

Ēkas būvdarbi ir tikai viens no gaidāmajiem darbiem, vislielākās pārmaiņas piedzīvos skolu kompleksu apkārtne, īstenojot SIA “Namejs Plus” projektu. Pie Vilces sporta zāles ieejas paredzēti pieci āra trenažieri. Ēkas otrā pusē sliesies divi jauni pludmales volejbola laukumi. Savukārt teritorijas ziemeļu daļā paredzēts laukums no bruģakmens ieseguma 80mm biezumā, autotransporta kustībai – ēdiena piegādei virtuvei, šķeldas piegādei katlu mājai. Skolas teritorijā izveidos arī divus bērnu laukumus ar rotaļu ierīcēm, sadalot tos pa vecuma grupā (no 1,6 līdz 3 gadiem un no 4 līdz 6 gadiem), pamatnes segumam izmantojot monolītu gumijotu drošības segumu. Domājot ne tikai par būvdarbiem, plānots arī teritoriju padarīt estētiskāku un skaistāku, veicot apzaļumošanu, kā arī nojaucot veco dzelzsbetona stabu žogu, uzstādīt jaunu 3D paneļu žogu 1.53m augstumā, kas ar savu zaļo krāsu saplūdīs ar apkārtējo ainavu un būs neuzkrītošs.

Līdztekus Vilces būvniecības darbiem novadā tiks pārbūvēta arī Svētes pamatskolas vecās ēkas daļa. Jāteic, ka Svētes skola ir viena no tām izglītības iestādēm, kura jau iepriekš ir piedzīvojusi pamatīgus labiekārtošanas darbus, tādējādi kļūstot par vienu no modernākajām skolām novadā. 2007. gadā tika atklāta skolas jaunā piebūve ar atjaunoto sporta halli, bet pirms diviem gadiem 1.septembrī svinīgi tika atklāts arī ilgi gaidītais jaunais skolas korpuss - pirmsskolas ēka. Lai Svētes skolu ēku ansambli nokomplektētu pilnībā, šovasar tiks uzsākti būvdarbi arī vecās ēkas daļas pārbūvei.

Šobrīd vecajā ēkas daļā atrodas sākumskolas klases, viena sešgadīgo pirmsskolas grupa, kurai vairs nav vietas atjaunotajā bērnudārza ēkā, Neklātienes vidusskolas telpas, muzejs, skolas ēdnīca un sociālā pedagoga telpa. Balstoties uz SIA “Namejs Plus” izstrādāto projektu, plānots esošās klašu telpas paplašināt, kā arī tām veikt kosmētisko remontu. Tāpat atjaunošanu piedzīvos esošās koka kāpnes, kas vairs neatbilst būvnormatīviem.  Ēkai kopā ir trīs stāvi - trešais stāvs 1960.-tajos gados piebūvēts no koka.  Tā kā pašreizējā Svētes pamatskolas ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, tad pirmie divi ēkas stāvi netiks mainīti, vienīgi trešais – tiks demontēts un atjaunots no jauna, mainot arī logus un jumtu.

“Vecā skolas daļa kopējā ēku kompleksā bija palikusi vienīgā, kas vēl ilgstoši nebija piedzīvojusi remontdarbus. Salīdzinājumā ar atjaunoto skolas korpusu un pirmsskolas ēku, šis korpuss ir nefunkcionāls – un tāds tas ir jau vairākus gadu desmitus. Pēdējos gados, pieaugot gan pirmsskolas, gan pamatskolas skolēnu skaitam, nācās arī šo korpusu tomēr “iedzīvināt”. Telpas ir lietošanas kārtībā, vienīgi nepraktiskas, šajā korpusā ir daudz mazu kabinetu, ar jauno renovāciju plānots mācību telpas pārbūvēt un paplašināt”, stāsta Svētes pamatskolas direktore Inga Jansone.

Jāpiemin, ka izvērtējot būtiskākās budžeta investīcijas novada teritorijas attīstībā šajā gadā, finansiāli izdalīti līdzekļi vēl papildus piecām izglītības iestādēm vai to teritoriju labiekārtošanai, piemēram, Kalnciema pagasta vidusskolas telpu renovāciju un teritorijas labiekārtošanai un Zaļenieku pils kompleksa (pils, mācību laboratorija, mācību korpuss) energoefektivitātei 2016.gadā izstrādāt tehniskos projektus, Līvbērzes vidusskolas zēnu mājturības ēkas pārbūvei un teritorijas labiekārtošanai, kā arī Kalnciema pagasta PII “Mārīte”, Aizupes pamatskolas un Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolas labiekārtošanas turpinājumiem, ierīkojot nožogojumu, teritorijas apgaismojumu un sporta laukumu. Kopumā šo mērķu realizācijai no Valsts kases plānots aizņēmums 2 215 000 EUR apmērā.

“Ģimenēm ar bērniem ļoti būtisks faktors lēmuma pieņemšanā par izglītības iestādes izvēli ir ne vien izglītības kvalitāte, bet arī droša vide un infrastruktūra, tādēļ novada pašvaldība ne tikai Vilces un Svētes skolu rekonstrukciju, bet arī pārējo minēto izglītības iestāžu remontdarbus un labiekārtošanas darbus savā investīciju plānā jau bija iekļāvusi, un attiecīgi 2016.gada budžetā jau ierēķinājusi saistībās. Tās ir plānotas un jau sen lolotas gan skolu, gan pagastu ieceres, taču pašreiz šāda veida būvēm, kas paredz gan telpu atjaunošanu, gan vides labiekārtošanu, kā arī jaunu tehnoloģiju nodrošināšanu, nav atbilstošu projektu ES finansējuma piesaistei. Līdz ar to šie būvdarbi viennozīmīgi ir pašvaldības finansiāla atbildība. Visu būvdarbos nepieciešamo summu pašvaldība kā ilgtermiņa aizņēmumu ņems Valsts kasē”, komentē Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Precīzas veicamo darbu izmaksas būs zināmas pēc izsludinātā iepirkuma procedūras beigām, kad tiks noskaidrots konkrēts darbu veicējs.