+A A
Pirmdiena, 15. Oktobris, 2018
Hedviga, Helvijs, Eda
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Paziņojums par sabiedriskās apspriešanas uzsākšanu Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānam 2016.-2021.gadam

16.06.2016

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (turpmāk - VARAM) saskaņā ar Ministru kabineta 2004.gada 23.marta noteikumiem Nr.157 “Kārtība, kādā veicams ietekmes uz vidi stratēģiskais novērtējums” nodod sabiedriskai apspriešanai stratēģiskā ietekmes uz vidi novērtējuma ietvaros izstrādāto Vides pārskatu (turpmāk – Vides pārskati) projektus Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plāniem 2016.-2021.gadam (turpmāk – apsaimniekošanas plāni) un Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu plūdu riska pārvaldības plāniem 2016.-2021.gadam (turpmāk – plūdu riska plāni).

Apsaimniekošanas plānus un plūdu riska plānus ir izstrādājis Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, bet Vides pārskata projektus – VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga; tālrunis: 67026515; e-pasts: pasts@varam.gov.lv; tīmekļa vietne www.varam.gov.lv).

Vides pārskata projekti attiecas uz vides politikas jomu.

Vides pārskata projektu izstrāde tika uzsākta 2015.gada novembrī. Apsaimniekošanas plānus un plūdu riska plānus atbilstoši Ūdens apsaimniekošanas likuma 9.panta ceturtajai daļai sagatavoja Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs (turpmāk – LVĢMC). Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu apsaimniekošanas plānus un plūdu riska plānus apstiprināja ar 2015.gada 22.decembra rīkojumu Nr. 378. Lai arī apsaimniekošanas plāni un plūdu riska plāni 2016.-2021.gadam ir apstiprināti, tajos var tikt izdarīti grozījumi, ja Vides pārskatu apspriešanas laikā šāda nepieciešamība tiks konstatēta. Apsaimniekošanas plāni un plūdu riska plāni tiek realizēti laikā no 2016.gada sākuma līdz 2021.gada beigām.

Apsaimniekošanas plānu un plūdu riska plānu īstenošana ietekmēs Gaujas, Lielupes un Ventas upju baseinu apgabalu teritoriju.

Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana notiek no 2016.gada 9.jūnija līdz 2016.gada 8.jūlijam. Ar apsaimniekošanas plāniem, plūdu riska plāniem un Vides pārskatu projektiem ir iespējams iepazīties VARAM (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga), iepriekš saskaņojot pa tālruni: 67026574. VARAM darba laiks: no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 8:30 līdz plkst. 17:00, piektdienās no plkst. 8:30 līdz plkst. 16:00 ar pusdienas pārtraukumu no plkst. 12:30 līdz plkst. 13:00; brīvdienas - sestdiena un svētdiena.

Vides pārskatu projekti pieejami VARAM tīmekļa vietnē: http://www.varam.gov.lv/lat/lidzd/sab_aps. Apsaimniekošanas plāni un plūdu riska plāni pieejami LVĢMC tīmekļa vietnē: http://www.meteo.lv/lapas/vide/udens/udens-apsaimniekosana-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani-/upju-baseinu-apgabalu-apsaimniekosanas-plani?id=1107&nid=424.

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi Gaujas, Lielupes un Ventas baseinu apsaimniekošanas un plūdu riska pārvaldības plāniem un vides pārskatu projektiem” līdz 2016.gada 8.jūlijam sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: pasts@varam.gov.lv. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.