+A A
Pirmdiena, 22. Oktobris, 2018
Irīda, Īrisa
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Izmaiņas darbinieku veselības apdrošināšanas nolikumā

28.07.2016

Vakar, 27. jūlijā Jelgavas novada domes deputāti atbalstīja lēmumprojektu, veicot izmaiņas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības kārtībā, paredzot grozījumus pašvaldības darbinieku veselības apdrošināšanas nolikumā ar mērķi nodrošināt sociālu aizsardzību tai mērķgrupai, kas līdz šim no šīs kārtības “izkrita”- tie ir darbinieki, kuriem savā darba vietā neveidojās pilnas darba slodzes, lielākā daļa no tiem ir pedagogi un skolotāju palīgi. Turpmāk apdrošināšanas polisi saņems darbinieki, kuri strādā nepilnu darba slodzi, kā arī darbiniekam vairs nebūs jānostrādā pilni divi gadi - tagad būs jābūt nodarbinātiem ne mazāk par vienu gadu.

Likumdošanā paredzēto veselības apdrošināšanu Jelgavas novada pašvaldība ieviesa 2014. gadā, to piešķirot ne vien pašvaldības darbiniekiem, bet arī skolu pedagogiem, skolotāju palīgiem un citiem speciālistiem.  Noslēdzoties iepirkuma procedūrai līgums toreiz uz diviem gadiem tika slēgts ar apdrošināšanas firmu “Baltikums”. Pašreiz, beidzoties līguma saistībām ar esošo kompāniju, tiks izsludināts jauns iepirkums.

Darbinieku veselības apdrošināšanas nolikumā tiks iestrādātas vairākas būtiskas izmaiņas. Veselības apdrošināšanu varēs saņemt tie pašvaldības iestāžu darbinieki, kuri uz attiecīgā gada 1. novembri nodarbināti pašvaldības iestādēs ne mazāk par vienu gadu un kuri darba attiecībās kopumā (saskaitot likmes visās Jelgavas novada pašvaldības iestādēs) strādā vismaz 0,5 darba slodzi.

“Līdz šim kārtība noteica, lai darbinieks saņemtu veselības apdrošināšanu, tam pašvaldības iestādē bija jānostrādā pilni divi gadi. Esam pārliecinājušies, ka darbinieks var sevi pierādīt arī viena gada laikā. Šis sociālais garantijas veids ir labs motivācijas līdzeklis, kuru darbinieki parasti novērtē, tāpēc plānojam veikt izmaiņas, lai to saņemtu plašāks darbinieku loks. Būtiskas izmaiņas ieviestas arī attiecībā uz darba slodžu skaitu, kas ļaus mums apdrošināt arī tos pašvaldības darbiniekus, kuriem neveidojas savā darba vietā pilnas darba slodzes. Piemēram, pirmsskolas pedagogu darba slodze ir atkarīga no pirmsskolas grupu darba laika. Atbilstoši mūsu pašvaldības pirmsskolas grupu darbalaikiem pedagogi strādā maiņās, kas nozīmē, ka netiek dota iespēja strādāt pilnu slodzi. Šādas un līdzīgas situācijas darba vietās veidojas arī citiem pašvaldības darbiniekiem, tādēļ esam pieņēmuši lēmumu apdrošināt visus darbiniekus, kuri darba attiecībās ir vismaz puse darba slodzes”, stāsta Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Savukārt tie darbinieki, kuri uz attiecīgā gada 1. novembri nodarbināti pašvaldības iestādēs ne mazāk par vienu gadu un darba attiecībās kopumā strādā mazāk par 0,5 darba likmēm un, kuri izteiks arī vēlmi iegādāties veselības apdrošināšanas polisi, pašvaldība segs pusi no apdrošināšanas maksas. 

Tā pat kā līdz šim, arī jaunās apdrošināšanas polises plānots iegādāties trīs cenu kategorijās, atbilstoši darbinieku mēnešalgu grupu gradācijai – līdz 213, 170 un 130 eiro. Jāmin, ka trešā līmeņa polise, kas šobrīd būs 130, iepriekš bija 113 eiro. Apdrošināšanas polise vērtībā līdz EUR 213 ir pašvaldības vadībai, izglītības iestāžu direktoriem, viņu vietniekiem un citu iestāžu vadītājiem. Apdrošināšanas polise vērtībā līdz EUR 170 aptver lielāko daļu pašvaldības speciālistu un izglītības iestāžu pedagogus, savukārt trešajā grupā ietilpst dažāda veida tehniskie darbinieki.

Līdz šim Jelgavas novada pašvaldībā bija apdrošināti ap 1000 darbinieku, savukārt pēc jaunajām izmaiņām vēl apdrošināšanas polisi saņems 250 darbinieki, kas papildus no budžeta līdzekļiem prasīs EUR 32 865, tādējādi kopējā summa, ko pašvaldība atvēl darbinieku veselības apdrošināšanai, sasniegs EUR 188 107.