Izsludināti iepirkumi ielu apgaismojuma izbūvei un nojumes izveidei pie autobusu pieturas

19.08.2016

Jelgavas novada pašvaldība izsludinājusi iepirkuma konkursu apgaismojuma izbūvei Vircavas pagasta Oglaines ciemā, tāpat arī nojumes izveidei pie autobusa pieturas un ielu apgaismojuma izbūvei Valgundē. Plānots, ka būvdarbi tiks uzsākti un īstenoti jau šajā gadā.

Apkārtnes infrastruktūras būvprojektus abos ciemos izstrādājis SIA “TELMS”. Iniciatīva par ielu apgaismojuma izveidi un nojumes izveidi autobusu pieturā izskanējusi pērnā gada nogalē Lauku partnerības “Lielupe” rīkotajās fokusgrupu diskusijās iedzīvotājiem Vircavā un Valgundē.

Jāteic, ka abos ciemos konkrēto būvprojektu ielu apgaismojums tiks izveidots no jauna, jo iepriekš iedzīvotājiem attiecīgajās vietās ielu apgaismojums nav bijis pieejams. Apgaismojuma izbūve Vircavas pagasta Oglainē paredzēta Parka ielā aptuveni 500 m garā posmā. Savukārt ielu apgaismojuma izveide Valgundē ietvers četru ielu neapgaismotos posmus, attiecīgi – Liepu ielā, Dārza ielā, Smilšu ielā un Saules ielā.

Savukārt nojumes izveide pie autobusa pieturas Celtnieku ielā 24, Valgundē būs gan vizuāli, gan praktiski lietojama, jo būs iespēja izvietot autobusu sarakstu, paslēpties no skarbākiem laika apstākļiem zem jumta un trīs norobežotām stikla sienām, tāpat arī plānots soliņš autobusa gaidīšanai un atkritumu tvertne kārtībai.

Precīzas būvdarbu izmaksas būs zināmas pēc izsludinātā iepirkuma procedūras beigām, kad tiks noskaidroti konkrēti darbu veicēji.

Projekta pieteikumi izstrādāti saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 13.oktobra noteikumiem Nr.590 ,,Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju"” un iesniegti biedrības Lauku partnerība „Lielupe” izsludinātā atklātā projektu konkursā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākumā 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”, rīcībā Nr.2. „Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”.