+A A
Otrdiena, 25. Februāris, 2020
Alma, Annemarija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Vircavas vidusskolai mainās direktores

24.08.2016

Jelgavas novada dome šodien – 24. augustā plkst. 14:30 ārkārtas domes sēdē izskatīs jautājumu par līdzšinējās Vircavas vidusskolas direktores Ināras Vīgantes atbrīvošanu no Vircavas vidusskolas direktores amata. Par iemeslu minot veselības sarežģījumus un lūdzot iespējami drīzāku atbrīvošanu, I.Vīgante amatu atstāj jau ar nākamo dienu - 25. augustu, savukārt viņas vietā stāsies šajā pat ārkārtas domes sēdē apstiprinātā jaunā Vircavas vidusskolas direktore – Eva Fišere, kas ilgus gadus Jelgavas novada Izglītības pārvaldē pildīja speciālistes pienākumus izglītības satura un programmu jautājumos.

I.Vīgante kā skolas direktore nostrādājusi 32 gadus. Viņas vadībā un ar pašvaldības atbalstu 1998. gadā skolā tika iekārtota tajā laikā modernākā datorklase tagadējā Jelgavas novadā, vēlāk uzcelta sporta halle, renovētas visas telpas, mācību kabinetos iegādātas jaunas mēbeles, interaktīvās tāfeles un cita biroja tehnika. 2009. gada 1. septembrī skolai pievienojās Platones un Lielvircavas filiāles. Pašreiz Vircavas vidusskolā mācās 339 izglītojamie un strādā 53 pedagogi.

Jaunā Vircavas vidusskolas direktore Eva Fišere: “Jelgavas novadā dzīvoju un strādāju jau vairāk nekā 20 gadus. Būdama sākumā skolotāja, tad skolas vadītāja un pēdējos 7 gadus izglītības speciāliste, esmu jutusies atbildīga par izglītības kvalitāti un atbalsta nodrošināšanu gan pedagogiem, gan izglītojamajiem. Es zinu, ka Vircavas vidusskolas, Platones un Lielvircavas skolotāji ir profesionāli pieredzējuši un radoši, un ceru, ka kopā mēs turpināsim labākās tradīcijas un nodrošināsim, lai katrs skolotājs var realizēt savas kompetences metodiski daudzveidīgā pedagoģiskajā procesā un katrs skolēns attīstīties atbilstoši savām spējām un vajadzībām.”

Jelgavas novada domes ārkārtas domes sēde šodien notiek plkst. 14:30.