+A A
Trešdiena, 20. Jūnijs, 2018
Rasa, Rasma, Maira
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Mācību gads aizsāksies vēl aktīvs būvdarbos

25.08.2016

Jau nākamnedēļ ap 220 Jelgavas novada pirmklasnieku uzsāks skolas gaitas, bet kopumā jaunais mācību gads sāksies 3435 Jelgavas novada skolu skolēniem, ieskaitot 5 – 6 gadīgos izglītojamos.

1.septembris būs svētki arī 470 pedagogiem, lai gan ne visās skolās skolotāju kolektīvs jau ir noformēts un arī būvdarbi dažās izglītības iestādēs vēl noritēs aktīvi visu pirmo mācību semestri.

Vairākās Jelgavas novada izglītības iestādēs turpinās skolu atjaunošanas un teritoriju labiekārtošanas darbi, tostarp rekonstrukcijas būvdarbi, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošanas darbi Vilces muižas parkā, kurā atrodas gan pagasta pamatskolas ēka, gan arī sākumskola kopā ar bērnudārza grupām. Sākumskolas ēkai ir divi virszemes stāvi un pagrabstāvs, vienā korpusā mācību stundas aizvada sākumskolas audzēkņi, bet otrā - pirmsskolas bērni. Atjaunošanas projekts paredz pielāgot telpas mūsdienu vajadzībām, proti, virtuves bloka un ēdināšanas telpu pārplānošanu un paplašināšanu, mācību klašu un bērnu dārzu telpu atjaunošanu. Papildus iecerēts pārbūvēt pagrabstāvu ar mērķi ierīkot mājturības kabinetu ar tam nepieciešamo aprīkojumu, kā arī saimniecības dienesta telpas. Sākumskolas ēkai atjauno fasādi un jumtu. Skolas telpās tiek atjaunotas inženierkomunikācijas - ventilācijas, apkures, ūdens un kanalizācijas sistēmas, kā arī elektroinstalācijas, apsardzes, video novērošanas un ugunsdrošības trauksmes signalizācijas sistēmas.  

Rekonstruējot Vilces pamatskolas sākumskolas ēku, kur līdzās sākumskolas klasēm izvietota arī pirmsskola un skolas ēdnīca, mācību process visām vecuma grupām noritēs muižas ēkā turpat blakus, savukārt pusdienas uz Vilci tiks vestas no Elejas vidusskolas.

Turpinās arī Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve. Tiek paplašinātas esošās klašu telpas, kā arī tām veikts kosmētiskais remonts. Tāpat atjaunošanu piedzīvo esošās koka kāpnes, kas vairs neatbilst būvnormatīviem.  Ēkai kopā ir trīs stāvi - trešais stāvs 1960.-tajos gados piebūvēts no koka.  Tā kā pašreizējā Svētes pamatskolas ēka ir vietējas nozīmes arhitektūras piemineklis, tad pirmie divi ēkas stāvi netiks mainīti, vienīgi trešais – tiek demontēts un atjaunots no jauna, mainot arī logus un jumtu.

Svētes pamatskolas rekonstrukcijas laikā 2., 3. un 4.klases bērni ar pašvaldības autobusu tiks nogādāti Glūdas skolā, kas šobrīd ir bērnudārza "Taurenītis" filiāle.Tas nozīmē, ka katru rītu pie Svētes skolas bērnus sagaidīs autobuss, lai aizvestu uz Glūdu, bet pēcpusdienā-atvedīs atpakaļ. Pirmklasnieki gan mācības 1.septembrī uzsāks un arī turpinās Svētes pamatskolas ēkā, lai pierastu pie savas skolas. Pusdienas Svētes skolas bērniem remontdarbu laikā tiks gatavotas Zaļeniekos.

Konkrētie objekti Svētē un Vilcē tiks nodoti ekspluatācijā uzsākot 2016./2017.mācību gada 2.semestri.

Papildus jau šogad paveiktajam 30. septembrī tiks pabeigti un  nodoti ekspluatācijā vairāki svarīgi būvdarbi:

Līvbērzes vidusskolā - noslēgsies zēnu mājturības ēkas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvdarbi (bruģa klājums, drošības gumijas iesegumi, rotaļiekārtas, žoga un apgaismojuma uzstādīšana, lietus kanalizācijas un automašīnu stāvlaukuma izbūve, teritorijas apzaļumošana);

Kalnciema pagasta PII “Mārīte” - bruģa klājums, drošības gumijas iesegumi, rotaļiekārtas, apgaismojuma ierīkošana, teritorijas apzaļumošana un trīs nojumju uzstādīšana;

Aizupes pamatskolā - bruģa klājums, drošības gumijas iesegumi, izbūvēts skrejceliņš un “baskāju taka”, jaunsargu šķēršļu josla, atjaunoti  - futbola, volejbola laukumi un tāllēkšanas bedre uzstādīti āra trenažieri un rotaļiekārtas, atjaunota saimniecības ēkas fasāde un jumta segums;

Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolā papildus jau ierīkotajam nožogojumam un teritorijas apgaismojumam, uzstādīti āra trenažieri, atjaunoti lodes grūšanas un tāllēkšanas sektori, atjaunots sporta laukuma zāliens, uzstādītas trīs nojumes, izbūvēti bruģakmens celiņi, veikta teritorijas apzaļumošana un jauna laipa pāri grāvim pie sporta laukuma.

Paredzēta arī labiekārtošanas būvprojektu izstrāde Staļģenes vidusskolai, Vircavas vidusskolai, Sesavas pamatskolai un Kalnciema pagasta vidusskolai. Kalnciema vidusskolai plānota arī telpu inženierkomunikāciju atjaunošana.