+A A
Otrdiena, 16. Oktobris, 2018
Daiga, Dinija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Novada dome apstiprina jaunu pašvaldības pabalstu

31.08.2016

Jelgavas novada dome 31. augusta sēdē apstiprināja lēmumprojektu pašvaldības saistošajiem noteikumiem, kas nosaka materiālā pabalsta apmēru trim novada iedzīvotāju grupām - politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem, piešķirot katram ikgadēju pabalstu 30 euro apmērā. 

Apkopojot datus par politiski represētajām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, Jelgavas novada pašvaldība apzinājusi, ka novadā ir apmēram 170 politiski represētas personas un 10 nacionālās pretošanās kustības dalībnieki. Izvērtējot finanšu iespējas, pašvaldība paredz ieviest jaunu pašvaldības pabalstu, katru gadu minētajām personām valsts proklamēšanas svētku laikā - novembrī piešķirot 30 euro lielu naudas summu.

Pašvaldības ikgadēju pabalstu 30 euro apmērā plānots piešķirt arī Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas darbos iesaistītajiem, kuri savu pamata dzīvesvietu deklarējuši Jelgavas novadā. Saskaņā ar Jelgavas novada labklājības pārvaldes rīcībā esošo informāciju šobrīd Jelgavas novadā  dzīvo 39 cilvēki, kas savulaik bijuši iesaistīti avārijas seku novēršanas darbos.

“Līdz šim pašvaldība Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas piemiņas dienā, kas tiek atzīmēta 26.aprīlī, godinot tās dalībniekus, svinīgā atceres pasākuma laikā pasniedza arī nelielu dāvanu - dāvanu kartes vai naudas balvas veidā, tagad - līdz ar šiem saistošajiem noteikumiem  vienkārši ir radīts veids, kā pabalsta veidā šo naudu ieskaitīt katra cilvēka kontā. Kopā pabalstu grupām no pašvaldības budžeta līdzekļiem plānots atvēlēt 6450 euro gadā” skaidro Labklājības pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane.

Lai saņemtu pabalstu, minēto mērķgrupu personām jābūt deklarētām Jelgavas novadā, un būs jāatnāk uz pašvaldību uzrakstīt iesniegumu. Politiski represētām personām, nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem iesniegums jāiesniedz līdz šā gada 31. oktobrim, norādot kredītiestādes kontu, uz kuru tiks pārskaitīts pabalsts, pievienojot tam politiski represētā apliecības kopiju vai nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusu apliecinoša dokumenta kopiju.

Savukārt  Černobiļas avārijas seku likvidētājiem, lai saņemtu pabalstu, novada pašvaldībā ir jāiesniedz iesniegums līdz nākamā gada 1. aprīlim, norādot kredītiestādes kontu un Ministru kabineta noteiktu parauga apliecības par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieka personas statusu kopiju.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc to apstiprināšanas VARAM un publicēšanas pašvaldības izdevumā Jelgavas Novada Ziņas – visticamāk septembra beigās.