+A A
Svētdiena, 24. Jūnijs, 2018
Jānis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Sesavai jauns pagasta pārvaldes vadītājs

26.09.2016

Apvienoto komiteju sēdē 21. septembrī deputāti izskatīja un virzīja apstiprināšanai domē jauno Sesavas pagasta pārvaldes vadītāju Staņislavu Matusu. Kopš 6. septembra līdztekus saviem saimniecības daļas vadītāja pienākumiem, Staņislavs pilda arī Sesavas pagasta pārvaldes vadītāja tiešos pienākumus. Vakantais amats S. Matusam piedāvāts, kad līdzšinējais pārvaldes vadītājs Aigars Krastiņš paziņoja par darba maiņu, pārejot uz Jelgavas novada izglītības pārvaldi.

Staņislavs Matuss Sesavas pagasta pārvaldē strādā vairāk kā 20 gadus. 1996. gadā viņš tika pieņemts darbā kā Sesavas pagasta elektrotehniķis. Vēlākajos gados viņa pienākumos ietilpa arī darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumi, savukārt pēdējos gadus viņš pilda Sesavas pagasta saimniecības daļas vadītāja pienākumus.

“Domāju, ka šis ir jauns izaicinājums manā dzīvē. Vērtēju sevi kā uzticamu cilvēku ar augstu koncentrēšanās spēju un precizitāti, kas apvienota ar lielu atbildības sajūtu un gatavību vienmēr apgūt ko jaunu. Man ir patiess prieks, ka man ir atsaucīgi kolēģi no kuriem jau šobrīd izjūtu atbalstu. Uzskatu, ka tas rada pozitīvu vidi un Sesavas attīstībai vērstu ieceru realizēšanu. Jāteic, ka saimnieciskie jautājumi, problēmas un aktualitātes pagastā man ir labi zināmas, tādēļ, kad nāca piedāvājums kļūt par pārvaldes vadītāju, nolēmu, ka man šī iespēja jāizmanto, jo šādā veidā varēšu daudz veiksmīgāk realizēt ieceres un idejas, kas izkristalizējas ikdienā”, stāsta S. Matuss.

Kā tuvākās ieceres un realizējamos projektus pagastā jaunais pārvaldes vadītājs min gājēju ietves izveidošanu no lielceļa līdz Sesavas centram. “Ideja par gājēju ietvi pagasta pārvaldei jau ir teju desmit gadus. Beidzot šis jautājums ir sakustējies, pašvaldībai atrodot iespēju piesaistīt projektu finansējumu. Līdz ar to jau nākamajā gadā varētu sākties reāli darbi pie šīs idejas īstenošanas. Tāpat nākamā gada plānos ietilpst Bērvircavas ciemā ierīkot drošu un kvalitatīvu ielas apgaismojumu. Esmu iecerējis īstenot arī vairākas idejas, kas saistītas ar mūsu pagasta bērniem, piemēram, plānojam aiz Sesavas skolas mazajiem bērniem ierīkot rotaļlaukumu, savukārt Bērvircavas ciemā jauniešiem izveidot rampas (kalniņus), kur būtu iespēja nodarboties ar tagad tik ļoti populāro skrituļdēļošanu”, turpina S. Matuss.

S. Matuss ieguvis augstāko izglītību Latvijas Lauksaimniecības universitātē ūdenssaimniecības un meliorācijas specialitātē.

Apvienoto komiteju sēdē apstiprinātais lēmumprojekts paredz, ka jaunais pārvaldes vadītājs pilntiesīgi pienākumus sāks pildīt 28. septembrī no domes sēdes lēmuma apstiprināšanas brīža.