+A A
Sestdiena, 23. Jūnijs, 2018
Līga
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Noslēdzas Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošanas darbi

29.09.2016

Noslēdzoties teritorijas labiekārtošanas darbiem Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolā, 6. oktobrī plkst. 14:00 skolas vadība organizē pateicības pasākumu. Papildus rekonstruētajām skolas telpām, ierīkotajam nožogojumam un teritorijas apgaismojumam 30. septembrī pabeidz un nodod ekspluatācijā labiekārtošanas darbus, kas saistīti ar skolas sporta laukumu un sporta aktivitātēm, kā arī teritorijas apzaļumošanu.

Ja 2014. gadā Jelgavas novadā būtiskākie darbi bija vērsti uz izglītības iestāžu rekonstrukciju un fasāžu sakārtošanu, tad pērn, ņemot ilgtermiņa aizņēmumu Valsts kasē 1,5 miljonu eiro apmērā, tika uzsākti vērienīgi skolu apkārtnes labiekārtošanas darbi, sakārtojot pagalmus, rotaļu laukumus, soliņus, gājēju celiņus un apstādījumu izveidi. Atbilstoši plānam apkārtnes labiekārtošanas darbi tika uzsākti astoņās izglītības iestāžu teritorijās, tostarp Valgundes pagasta Kalnciema vidusskolā.

Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošanas darbi paveikti divās kārtās. Sākotnēji, ieguldot teju 140 000 EUR lielus finanšu līdzekļus, skolas apkārtnē atjaunoja lietus kanalizāciju, ierīkoja jaunu apgaismojumu, optimizēja un pārplānoja celiņu tīklu, atjaunoja žogu un ierīkoja stāvlaukumu, būvdarbus pabeidzot pērnā gada rudenī. Vēlāk, piesaistot vēl papildus investīcijas 141 176 EUR apjomā, skolas pagalmā bija iespēja uzstādīt āra trenažierus, lodes grūšanas un tāllēkšanas sektorus, atjaunot sporta laukuma zālienu, uzstādīt trīs nojumes, izbūvēt bruģakmens celiņu, veikt teritorijas apzaļumošanu un ierīkot jaunu laipu pāri grāvim pie sporta laukuma.

Šobrīd Kalnciema vidusskolā mācās 182 skolēni no 1. līdz 12. klasei, kā arī pirmsskolā piecgadīgo-sešgadīgo grupā ir 23 bērni.

Jāmin, ka 30. septembrī līdzās Kalnciema vidusskolas būvdarbiem ekspluatācijā plānots nodot vēl trīs izglītības iestāžu būvdarbus:

Līvbērzes vidusskolā - noslēdzas zēnu mājturības ēkas pārbūves un teritorijas labiekārtošanas būvdarbi (bruģa klājums, drošības gumijas iesegumi, rotaļiekārtas, žoga un apgaismojuma uzstādīšana, lietus kanalizācijas un automašīnu stāvlaukuma izbūve, teritorijas apzaļumošana);

Kalnciema pagasta PII “Mārīte” - bruģa klājums, drošības gumijas iesegumi, rotaļiekārtas, apgaismojuma ierīkošana, teritorijas apzaļumošana un trīs nojumju uzstādīšana;

Aizupes pamatskolā - bruģa klājums, drošības gumijas iesegumi, izbūvēts skrejceliņš un “baskāju taka”, jaunsargu šķēršļu josla, atjaunoti  - futbola, volejbola laukumi un tāllēkšanas bedre, uzstādīti āra trenažieri un rotaļiekārtas, atjaunota saimniecības ēkas fasāde un jumta segums.

Jāatgādina, ka šobrīd vērienīgi skolu atjaunošanas un teritoriju labiekārtošanas darbi, tostarp rekonstrukcijas būvdarbi, teritorijas un sporta laukuma labiekārtošanas darbi turpinās Vilces muižas parkā, kurā atrodas gan pagasta pamatskolas ēka, gan arī sākumskola kopā ar bērnudārza grupām. Tāpat turpinās arī Svētes pamatskolas vecās ēkas daļas pārbūve. Konkrētie objekti Svētē un Vilcē tiks nodoti ekspluatācijā 2016./2017.mācību gada 2.semestrī.

Kalnciema vidusskolas teritorijas labiekārtošanas darbi