+A A
Pirmdiena, 15. Oktobris, 2018
Hedviga, Helvijs, Eda
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Panāk kompromisu telpu īres pagarinājumam

01.03.2017

Jelgavas novada pašvaldība panākusi vienošanos ar SIA “Lielvircava Agro” par vēl trīs gadu perioda sadarbību, īrējot telpas Lielvircavas kultūras namā kultūras dzīves un bibliotēkas darbības nodrošinājumam Platones pagastā. Pašvaldība uzsver – tas arvien ir pagaidu variants, jo paralēli šogad plānota jauna objekta projektēšana, meklējot kompromisu starp pagasta iedzīvotāju kultūras dzīves ieradumiem, astoņu kolektīvu vajadzībām un no otras puses – finansiāliem izdevumiem un pierādījumiem Valsts kasei vai Finanšu ministrijai saimnieciski izdevīgākajam risinājumam.

Pašvaldībai jau šī gada sākumā nācies reaģēt un būt gatavai kultūras darbinieku “izlikšanai” no Lielvircavas kultūras nama telpām. Kā zināms,  SIA “Lielvircava Agro” Jelgavas novada domē pērnā gada nogalē vērsās ar iesniegumu, aicinot pašvaldību izlemt - vai nu tiek lemts par īpašuma iegādi,  vai līdz ar februāra beigām īres tiesības tiek zaudētas un kultūras darbiniekiem, pašdarbības kolektīviem un bibliotēkai jāmeklē cita mājvieta. Pagājušā gada nogalē Jelgavas novada dome savā ziņā atteicās no Lielvircavas kultūras nama iegādes, ņemot vērā Finanšu ministrijas norādes, ka aizņēmuma ņemšana īpašuma iegādei nedrīkst pārsniegt tirgus vērtējumu. Tajā pat laikā pašvaldībai jāņem vērā arī pašu pagasta iedzīvotāju intereses, kas ne vienreiz vien pašvaldībai uzstājīgi aicinājuši risināt jautājumu par nama iegādi un telpu nodrošinājumu tieši Lielvircavas kultūras nama telpās.

Nomas maksa pa gadiem ir atšķīrusies - kopš 2012. gada tā ik gadus tiek palielināta. Pašreiz noslēgta līguma nosacījumi paredz, ka, izmantojot 758.42 m2,  pašvaldība ik mēnesi maksās teju 4892 EUR jeb 6.45 EUR/m2. Tiesa gan, kolektīvu vajadzībām platības ziņā tiks izmantots vairāk telpu nekā līdz šim, līdz ar to kopsumma ir kāpusi. Nomas maksa sevī ietver izmaksas par elektrību, apkuri, ūdeni, atkritumu apsaimniekošanu, infrastruktūras sakārtošanu, telpu tehniskās un vizuālās kārtības uzturēšanu, apsardzi, zāles pļaušanu, apkārtnes veidošanu un uzkopšanu.

“Savstarpēja vienošanās ar SIA “Lielvircava Agro” ir ļoti pozitīvs un gaidīts rezultāts no pašvaldības puses. Mēs tikām sagatavoti, ka no marta visi pasākumi Lielvircavas kultūras namā būs atcelti, kolektīviem būs jāorganizē nodarbības skolā un citu pagastu iestādēs, kas reāli šķita neiespējami. Dzīvojām kā uz pulvermucas” komentē Lielvircavas kultūras nama vadītāja Rasma Krauze.

“Tas, kurš pārzina, kā organizējama kultūras dzīve, sapratīs, ka astoņu kolektīvu vadāšana no vienas vietas uz citu ir ne tikai nelietderīgi tēriņi, bet draud arī ar kolektīvu izjukšanu. Turklāt, citu pagastu kultūras namos telpu noslodzes grafiks un pasākumu programmas ir saplānotas jau pagājušā gada rudenī. Uzskatu, ka turpināt izmantot Lielvircavas kultūras namu ir saprātīgākais, ko pašvaldība pašlaik var rast kā risinājumu” skaidro  Kultūras pārvaldes vadītāja Anita Liekna.

Jau ziņots, ka pirms diviem gadiem novada dome savā ziņā ”iesaldēja” lēmumprojektu par kultūras nama iespējamo iegādi, lai izvērtētu labāko finansiālo risinājumu, šo divu gadu laikā turpinot konkrētās telpas īrēt. Uzņēmēja nosauktā summa īpašuma cenai 569 148 EUR apmērā iepretim tirgus novērtējumam 256 300 EUR apmērā arvien no uzraugošo institūciju puses raisījusi pārmetumus pašvaldības iespējamai nesaimnieciskai rīcībai pirkuma norises gadījumā. Cenu, ko nosaucis uzņēmējs, pašvaldība būtiski ietekmēt nevar, tādēļ neatkarīgi no vērtējuma esamības, jautājums par kultūras nama iegādi skatāms tikai un vienīgi citu līdzvērtīgu alternatīvu kontekstā.

Tajā pat laikā no plānojuma viedokļa raugoties, Platones pagastā nav citas būves vai iestādes, kas ģeogrāfiski varētu būt alternatīva kultūras nama telpu zaudējuma gadījumā. Pašvaldībā debatēts arī par izglītības iestādes piemērošanu kultūras nama vajadzībām, kas nozīmētu atsevišķas piebūves – atbilstošas zāles projektēšanai. “Apsvērti tiek dažādi varianti un projektu variantu izstrādes gaitā redzēsim, kuru no risinājumiem patiešām varam virzīt īstenošanai” piebilst Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune, uzsverot: “Pagaidām varam mierināt kultūras darbiniekus, ka saglabājas līdzšinējā kārtība un arī šajā gadā iespējama darbošanās Lielvircavas kultūras namā un bibliotēkā”

Līdzīgi kā iepriekš, pašvaldība norāda, ka esošā pieredze, realizējot projektus un veicot būvniecību, liek secināt, ka līdzvērtīgas platības jauna būve izmaksātu krietni dārgāk nekā patlaban uzņēmēja nosauktā cena. Līdz ar to no  visām iespējamajām alternatīvām pašvaldības ieskatā joprojām izdevīgākā būtu bijusi esošās ēkas iegāde no uzņēmēja.