+A A
Svētdiena, 24. Jūnijs, 2018
Jānis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Valgundē uzņēmēji iecerējuši atvērt plastmasas un stikla atkritumu pārstrādes uzņēmumus

23.03.2017

Jelgavas novada dome, balstoties uz saņemtajiem iesniegumiem gada sākumā, 22. martā Apvienoto komiteju sēdē izskatīja divus lēmumprojektus, kuri paredz Valgundes pagastā attīstīt atkritumu šķirošanas un pārstrādes uzņēmumus. Uzņēmums SIA “Grindplast” plāno izveidot nelielu polimēru atkritumu pārstrādes rūpnīcu, kā gala produktu ražojot otrreizējās izejvielas – granulas. Savukārt uzņēmums SIA “Aurenti” iecerējis nodarboties ar stikla atkritumu pārstrādi. 

Abi uzņēmumi savu uzņēmējdarbību plāno attīstīt Valgundes pagastā SIA “Valgunde” industriālajā teritorijā.

Uzņēmums SIA “Grindplast”, uzsākot savu darbību, aprēķinājis sākotnējo jaudu  pārstrādājot aptuveni 2100 tonnas plastmasas atkritumu. Plānots, ka uzņēmums pats nodarbosies tikai ar pārstrādi, savukārt nepieciešamo materiālu tas iegūtu, sadarbojoties ar uzņēmumiem, kas specializējušies plastmasas atkritumu savākšanā. Kā vieni no pirmajiem sadarbības partneriem būtu SIA “Herlig” -  SIA “Valgunde” industriālajā parkā jau strādājošs uzņēmums, kura pamatnodarbošanās ir atkritumu savākšana un tirdzniecība ar otrreizēji pārstrādājamajiem polimēru un citu veidu atkritumiem. 

“Latvijā atkritumu šķirošana un pārstrāde aizvien ir vāji attīstīta. Vēl joprojām valstī lielākā daļa atkritumu nonāk poligonos, kas nozīmē, ka vērtīgie resursi, kas tur nonākuši, ir zuduši un tos vairs nekad nevarēs izmantot. Ir pierādīts, ka vairāk kā 90 % mājsaimniecību radītos sadzīves atkritumus var izmantot vēlreiz. Protams, pēdējos gados dalīto atkritumu iespējas iedzīvotājiem tiek nodrošinātas aizvien vairāk, bet tomēr jāatzīst, ka šajā jomā būtu nepieciešamāka lielāka izaugsme, stāsta Dace Samuša, uzņēmuma “Grindplast” pārstāve.

Viena no būtiskākajām niansēm uzņēmuma eksistēšanai ir novērst iespējamos kaitējumus apkārtējai videi, turpina D. Samuša: “Lai nodrošinātu efektīvu uzņēmuma darbību, atkritumus plānots uzglabāt tiem speciāli paredzētos konteineros noliktavas telpās, kas aprīkotas ar ūdens necaurlaidīgu betona segumu, līdz ar to novēršot augsnes un pazemes ūdeņu piesārņojuma risku. Ražošanas iekārtas tiks izvietotas uzņēmuma telpās, kas neradīs apkārtējā vidē paaugstinātu troksni, elektromagnētisko starojumu un vibrāciju. Jāuzsver, ka uzņēmums ir veicis arī piesārņojuma izkliedes aprēķinus un Valsts vides dienestā iesniedzis limitu projektus. Aprēķinātā smaku koncentrācija  blakus apdzīvotajās vietās neradīs gaisa piesārņojumu. Plānojam strādāt 24 stundas diennaktī, piesaistot sākotnēji piecus darbiniekus.”

Otrs iesniegums Jelgavas novada domē iesniegts no uzņēmuma SIA “Aurenti”, kas arī SIA “Valgunde” industriālajā teritorijā iecerējis nodarboties ar otrreizējo atkritumu pārstrādi. SIA “Aurenti” pārstrādās vienu no visizplatītākajiem sadzīves atkrituma veidiem – stiklu. Uzņēmums jau iegādājies jaunu stikla drupināšanas iekārtu, kas pārstrādes procesā stiklu sasmalcina, kā rezultātā izejmateriāls kļūst līdzīgs smiltīm.  Pēc jaunizveidotā uzņēmuma īpašnieka teiktā, Latvijā ar stikla atkrituma pārstrādi līdz šim nodarbojušies ļoti maz uzņēmumu.

“Stiklu iegūst no smiltīm, sodas, kaļķakmens, metāla sāļiem un līdzīgām inertām sastāvdaļām. Stikla atkritumi nav videi bīstami, nonākot apkārtējā vidē, tie ārkārtīgi lēni sadalās, veidojot gala rezultātā smiltis. Pēc tilpuma stikla atkritumi aizņem ievērojamu daļu no kopējā cieto atkritumu apjoma, tādējādi to otrreizējā pārstrāde diezgan ievērojami samazina atkritumu daudzumu apglabāšanas vietās. Šobrīd esam noslēguši līgumus jau ar vairākiem atkritumu savākšanas uzņēmumiem, kas nodrošinās mūs ar stikla atkritumiem. Tā kā Latvijā nav stikla pārstrādes rūpnīcas, tad savu sasmalcināto produkciju vedīsim uz Lietuvas rūpnīcām, kuras no sasmalcinātā stikla ražo atkārtoti pudeles un burkas, skaidro Juris Udalovs uzņēmuma SIA “Aurenti” valdes loceklis.  

Plānotais stikla atkritumu pārstrādes apjoms uzņēmumam ir 10 000 tonnas gadā. Sākotnēji uzņēmums plāno nodarbināt ne vairāk kā četrus darbiniekus.

Apvienotajā komiteju sēdē virzītie lēmumprojekti izskatīti, balstoties uz atkritumu apsaimniekošanas likumu, kas nosaka pašvaldībai lemt par atļaujas izsniegšanu uzņēmumam, kas ieplānojis tās administratīvajā teritorijā veikt jaunu sadzīves atkritumu savākšanas, dalītas vākšanas, šķirošanas, sagatavošanas pārstrādes un reģenerācijas vai apglabāšanas iekārtu un infrastruktūras objektu vai, piemēram, atkritumu poligonu izvietošanu.