+A A
Sestdiena, 20. Oktobris, 2018
Leonīda, Leonīds
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Zināms darbu veicējs gājēju-veloceliņu izbūvēm Sesavas un Jaunsvirlaukas pagastos

25.04.2017

Noslēdzoties iepirkumiem par gājēju-veloceliņu izbūvi Sesavas pagastā, kā arī Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemā, vairāku pretendentu konkurencē būvdarbu veikšana abos pagastos uzticēta SIA “Uzars bruģēšana”, kas būvdarbus apņēmusies veikt kopsummā par 193 482 EUR. Būvdarbiem nepieciešamo kopsummu novada pašvaldība iecerējusi ņemt kā aizņēmumu Valsts kasē.

Projekts “Gājēju-veloceliņa izbūve Sesavas pagastā” nepieciešams ikdienā apmēram 300 Sesavas ciema iedzīvotājiem. Plānots jaunizbūvētos celiņus veidot stratēģiski svarīgākajos ciema punktos, lai iedzīvotāji varētu droši un ērti nokļūt no dzīvesvietas uz pagasta pārvaldi, pastu, skolu, veikalu, autobusa pieturu un citām pagasta iedzīvotājiem nepieciešamām pakalpojuma sniegšanas vietām. Kopējās projekta izmaksas ir 144 400 EUR, no kurām ELFLA līdzfinansējums sastāda 27 000 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējums 117 400 EUR.

Apvienotais gājēju-veloceliņš Jaunsvirlaukas pagasta Staļģenes ciemā iecerēts 290 metrus garš un 2,5 metrus plats, to paredzēts izbūvēt paralēli valsts autoceļam P94 Jelgava-Staļģene-Code. Patlaban kopējās projekta izmaksas sastāda 61 200 EUR. Noslēdzoties tirgus izpētei, drīzumā tiks noskaidrotas arī būvuzraudzības izmaksas. ELFLA līdzfinansējums šim projektam ir 27 000EUR.

Projektu pieteikumi  “Gājēju-veloceliņa izbūve Sesavas pagastā” un būvdarbu veikšana projektam “Gājēju veloceliņa izbūve Staļģenē” pērnā gada oktobra sākumā tika iesniegti Lauku partnerība “Lielupe” izsludinātajā atklātajā projektu konkursā Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai programmā “Apdzīvoto vietu publiskās infrastruktūras uzlabošana”. Abiem projektiem ELFLA līdzfinansējums kopā sastāda 54 000 EUR, savukārt pašvaldības līdzfinansējuma daļa - 151 600 EUR. Lai savlaicīgi īstenotu abus projektus, novada pašvaldība nepieciešamo kopsummu ieplānojusi ņemt kā aizņēmumu valsts kasē. 19. aprīļa Apvienoto komiteju sēdē deputāti izskatīja un uz domes sēdi virzīja lēmumprojektu, kas paredz aizņēmumu projektam Sesavas pagastā. Staļģenes gājēju-veloceliņa aizņēmuma izskatīšana iecerēta nākamā mēneša domes sēdē.