+A A
Trešdiena, 20. Jūnijs, 2018
Rasa, Rasma, Maira
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Jelgavas novada daudzbērnu ģimenēm jauns pašvaldības atbalsts – pabalsts izglītībai

26.04.2017

Par katru ģimenē augošo skolas vecuma bērnu Jelgavas novadā deklarētā daudzbērnu ģimene reizi gadā varēs saņemt pabalstu 50 EUR apjomā. Šādu lēmumprojektu domes deputāti izskatīja 25. aprīļa domes sēdē, lai mērķtiecīgi aizsāktu atbalsta politiku ģimenēm Jelgavas novadā.

“Labklājības pārvaldes ierosinātais un izstrādātais lēmumprojekts varētu skart aptuveni 750 bērnus, kas aug daudzbērnu ģimenēs Jelgavas novadā.  Ņemot vērā, ka visiem novadā dzīvojošajiem skolēniem pašvaldība jau kompensē gan transporta izmaksas, gan pašvaldības iestāžu piedāvātās ārpusskolas aktivitātes un pulciņus, atsevišķas pretimnākšanas vai taustāma un jūtama atbalsta instrumenta tieši daudzbērnu ģimenēm līdz šim pašvaldībai nebija. Šis lēmumprojekts paredz, ka daudzām ģimenēm varētu kļūt daudz patīkamāks gatavošanās skolai laiks, jo par saņemto naudu būtu  iespējams iegādāties kvalitatīvu skolas somu, sporta tērpu, apģērbu, kancelejas piederumus vai citas skolas gaitu uzsākšanai nepieciešamās lietas” skaidro Jelgavas novada domes priekšsēdētājs Ziedonis Caune.

Pabalstu reizi gadā būs tiesības saņemt daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni. Par katru bērnu, kas apmeklē vispārizglītojošās, profesionālās vai profesionālās ievirzes mācību iestādes klātienes apmācību programmās, pabalsts pienāksies 50 EUR apmērā. 

Būtiski ņemt vērā, ka pabalstu piešķirs ģimenei, kurā vismaz viena vecāka un vismaz trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta vienā adresē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

“Jāatzīst, ka šobrīd pašvaldībai  nav precīzu datu par daudzbērnu ģimeņu skaitu novadā. Esam ieguvuši provizorisku skaitu, vadoties pēc  Jelgavas novada Izglītības pārvaldes sniegtās informācijas, kas uzrāda, ka 2016./2017. mācību gadā novadā skolas gaitas uzsākuši aptuveni 750 bērni, kas aug daudzbērnu ģimenēs. Patlaban šim mērķim no pašvaldības budžeta līdzekļiem ieplānoti 37 500 EUR”, stāsta Labklājības pārvaldes vadītāja Ilze Brakmane.

Pabalstam ģimenes varēs sākt pieteikties no 1. jūlija līdz pat 10. novembrim, aizpildot iesniegumu pašvaldības Sociālajā dienestā. Atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem Sociālais dienests izskatīs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, savukārt pabalsta izmaksa notiks desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norādīto kredītiestādes kontu.

Ģimenei ar bērniem Jelgavas novada pašvaldība sniedz vairākus sociālā atbalsta veidus un pabalstus, sākot jau vienreizēju bērna piedzimšanas pabalstu 80 euro apmērā. Ja vienās dzemdībās dzimuši divi bērni, tad pašvaldības piešķirtā summa ir 712 euro, bet, ja  ģimenei piedzimuši trīnīši vai vairāk bērniņi, pabalsts ir 1423 euro. Sociāli neaizsargātākajām iedzīvotāju grupām, trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm pašvaldība nodrošina iespēju saņemt skolēnu piederumu komplektus mācībām. Vairāku gadu garumā pašvaldība īsteno arī atbalstu skolēnu transporta izdevumiem. Kārtība nosaka, ka visiem 1.-12. klašu skolēniem pašvaldība kompensē braukšanas izdevumus uz/no novada izglītības iestādēm 100% apmērā.  Novadā ir pieejamas arī  dažādas pašvaldības apmaksātas ārpus stundu nodarbības, piemēram, dejošana, dziedāšana ansambļos, koros un citas nodarbības.

Piecgadīgajiem un sešgadīgajiem audzēkņiem ir nodrošināta pašvaldības apmaksāta ēdināšana visās novada izglītības iestādēs. Tāpat pašvaldība apmaksā ēdināšanu līdz pat 9. klasei trūcīgo ģimeņu bērniem, audžuģimenēs un aizbildnībā augošiem skolēniem. Līdz šim vienīgais atbalsts, kas specifiski attiecās uz daudzbērnu ģimenēm novadā, bija nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi 50 % apmērā un līdzfinansējuma atlaides bērna apmeklējumam nodarbībām Jelgavas novada mūzikas un mākslas skolā.

Pēc lēmumprojekta apstiprināšanas domes sēdē, saistošie noteikumi atbilstoši likumā noteiktajā kārtībā ir jāapstiprina VARAM. Noteikumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas Jelgavas novada pašvaldības laikrakstā “Jelgavas novada ziņas”. Ja noteikumi tiks apstiprināti, tad pabalstam novada daudzbērnu ģimenes varēs sākt pieteikties no 1. jūlija.