Trešdiena, 4. Augusts, 2021
Romāns, Romualds, Romualda

Konkurss “Mēs savai videi 2017” realizēs 32 iedzīvotāju idejas

09.06.2017

Ir noslēdzies izvērtēšanas termiņš Jelgavas novada pašvaldības finansētajam projektu konkursam – “Mēs savai videi 2017”. Šogad iedzīvotāju atsaucība ir bijusi nesalīdzināmi lielāka kā citu gadu – iesniegtas 49 idejas jeb projektu pieteikumi. Ņemot vērā iedzīvotāju aktīvo iesaistīšanos, pašvaldība palielinājusi kopējo projektu finansējumu līdz 23 000 EUR, kas kopā ļaus realizēt 32 novadnieku ieceres.

Projektu konkurss tika izsludināts visās 13 Jelgavas novada pagastu teritorijās ar mērķi sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju aktivitāti un atbildību par savas dzīves vides kvalitātes uzlabošanu, iesaistoties sabiedrībai derīgā darbā.

“Atsaucība šajā projektu konkursā ik gadu pieaug. Acīmredzot, iedzīvotāji, paraugoties uz iepriekš atbalstītām idejām, secina: “Kāpēc gan arī mēs nevarētu pretendēt uz līdzekļiem un uzbūvēt savu māju pagalmā rotaļu laukumu vai autostāvvietu?” Lūk, šis konkurss ir viena no retajām iespējām sakārtot vidi pašiem iedzīvotājiem, un acīmredzot  - ļoti nepieciešams, jo atsaucība šogad bija grandioza. Patiesībā projekts tiek organizēts jau trešo gadu un tas ir atvasinājums no Nīderlandes fonda “KNHM”, kas savulaik tika īstenots vairākos novada pagastos. Šo gadu laikā iedzīvotāji ir daudz labu darbu paveikuši, ieguldot projektu īstenošanā savu darbu, laiku un līdzfinansējumu. Dažkārt svarīgāks par rezultātu ir kopīga darbošanās, atbildības uzņemšanās un tas, ka, piemēram, daudzdzīvokļu māju kaimiņi spēj vienoties kopīgam darbam. Jāsaka tā, ka iepazīstoties ar visiem pieteikumiem, nonācām pie secinājuma, ka aizvien vairāk ideju ir lieliski noformētas, finansiāli pamatotas un kvalitatīvi izstrādātas, tādējādi aizvien grūtāk kļūst kādam atteikt. Atzinību ir pelnījis katrs, kaut vai tādēļ vien, ka ir gatavs rīkoties,” stāsta Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļas vadītāja Līga Lonerte.

Iepriekšējos gados projekta konkursa kopējais finansējums bija 13 000 EUR. Pēc daudzo projektu pieteikumu saņemšanas un izvērtēšanas, šogad Jelgavas novada pašvaldība lēmusi par konkursa finansējuma palielinājumu vēl par 10 000, līdz ar to kopējai summai pieaugot līdz 23 000 EUR.

“Summa projektu konkursam palielināta, jo iesniegtās iedzīvotāju idejas ir patiešām kvalitatīvas un labāk pamatotas. Komisija par nozīmīgāko kritēriju uzskata projekta ieguldījumu sabiedrības dzīves kvalitātes uzlabošanā. Svarīga ir iecerētā projekta dalībnieku iesaistīšanās un līdzdalība. Tāpat tiek vērtēta arī projekta izstrādes gatavības pakāpe un idejas oriģinalitāte un nozīmīga ir projektu iesniedzēju attieksme pret savu ieceri” piebilst L. Lonerte.  

Starp iesniegtajiem projektiem šoreiz aktīvākie bijuši Glūdas pagasta iedzīvotāji ar 10 iesniegtām idejām, Zaļenieku iedzīvotāji ar 6 idejām un Platones iedzīvotāji izvirzīja 4 ieceres. Līdzīgi kā citus gadus, apmēram pusē projektu pausta vēlme sakārtot un remontēt daudzdzīvokļu namu kāpņu telpas, ielikt jaunus logus, nomainīt durvis un salabot jumtus. Daļa pieteicēju vēlas uzlabot arī atpūtas vietas, sporta un rotaļu laukumus. Iesniegumos prasīts finansējums arī daudzdzīvokļu namu stāvlaukuma uzlabošanai, velostatīvu izveidošanai un gājēju celiņu seguma uzlabošanai.

Rezultāti:

Nr.
Projekta nosaukums
Projekta īss apraksts
Adrese
Projekta koordinators
Apstiprinātā summa (EUR)
1.
Ceļš uz mājām-droša un sakārtota vide
Uzlabot uz māju vedošā gājēju celiņa-taciņas segumu, atjaunot esošos soliņus.
Glūda, Nākotne, Dārza iela 3 -12
Silvija Čerpinska
750
2.
Pludmales volejbola laukuma izveidošana Poķu ciemā.
Izveidot pludmales volejbola laukumu.
Platone, Poķu ciems
Jana Leite
750
3.
Jauno piedzīvojumu taka…
(Zemgales novada audžuģimeņu atbalsta centrs- biedrība "Spārni")     
Gaisa takas izbūve bērnu rotaļu laukuma papildināšanai.
Zaļenieki, „Muzikanti”
Ruta Vertele
750
4.
Bērnu rotaļu laukuma izveide Vircavas pagasta Oglaines ciemā
Rotaļu laukuma labiekārtošana uzstādot šūpoles, smilšu kasti un fizisko  aktivitāšu aprīkojumu.
Vircava, Oglaines Zaļā 2
Natālija Samkova
665
5.
Labiekārtots pagalms Parka ielā 9, Svētē.
Sakārtot autostāvvietu un atdalīt no bērnu rotaļu laukuma ar norobežojošo elementu.
Svēte, Parka iela 9
Alfrēds Āboliņš
750
6.
Volejbola laukuma iekārtošana
Sakārtot volejbola laukumu pie daudzdzīvokļu mājām.
Vircava, Platones iela 3, dz. 4
Alans Osis
441,38
7.
“Kalnciema seniori drošam
 bērnu priekam rotaļlaukumā  Vidus ielā 2”
Rotaļu laukuma labiekārtošana un seguma uzlabošana.
Kalnciems,  Draudzības iela 10-26
Larisa Ivanova
750
8.
Rotaļu laukuma labiekārtošana Elejas pagasta, Parka ielas daudzdzīvokļu māju pagalmā
Labiekārtot  rotaļu laukumu daudzdzīvokļu māju pagalmā.
Eleja, Parka iela
Alens Logins
750
9.
Rotaļu laukuma labiekārtošana Tīsu ciematā
Labiekārtot jau esošo rotaļu laukumu, uzstādot tajā jaunu atpūtas elementu – lapeni.
Lielplatone, Sidrabītes 3
Zanda Zariņa
733,8
10.
Velonovietnes pie daudzdzīvokļu nama ieejām (kāpņu telpām). (Biedrība „Gaismas2” )   
 Velonovietnes uzstādīšana pie daudzdzīvokļu nama ieejām.
Eleja, Gaismas ielas 2
Viktors Ovsijenko
719,21
11.
„Pievilcīga vide pašu rokām”
Sakārtot koplietošanas kāpņu telpas.
Glūdas, Dorupe, „Pīlādži – dz 15
Laura Griestiņa
750
12.
Daudzdzīvokļu ēkas ieejas jumtiņu un iekšpagalma objektu atjaunošana
Valgundes ciema Celtnieku ielā 39
 Atjaunot Valgundes ciema centrā daudzdzīvokļu mājas ieejas jumtiņus un iekšpagalma objektus.
Valgunde, Celtnieku iela 39 dz.23
Sandra Beļavska
750
13.
Vienojoša spēle visam ciemam
Uzstādīt divus āra tenisa galdus un parka tipa koka soliņus.
Zaļenieki, Milleru ceļš 2-21
Zane Sondare
750
14.
„Stāvlaukums automašīnām”
Stāvlaukuma izbūve.
Līvbērzes pag., Vārpa, Laumu 2/7,
Agris Vērza
750
15.
Dārza 1 mājas auto stāvlaukums
Sakārtot un paplašināt auto stāvlaukumu pie daudzdzīvokļu mājām.
Glūda, Nākotne, Dārza 1-13,
Inga Veidliņa
738
16.
Veļas žāvētavas izveide Lielvircavas ielā 7 Platones pagastā
Veļas žāvētavas izbūve.
Platones pag. Lielvircavas iela 7-3
Jānis Zalāns
750
17.
Sakopta vide laimīgi cilvēki. (Biedrība “ Skolas 16”)
Ventilācijas  sistēmu  remonts un jumtiņu uzlikšana  ventilācijas caurulēm.
Glūda, Nākotne, Skolas 16-12 
Anna Samburska
550
18.
Rotaļu dažādošana pagalma bērniem
Rotaļu laukuma ierīkošana daudzdzīvokļu māju pagalmā.
Svēte, Lielsvētes iela 16-13
Andis Kuzņics
750
19.
Daudzdzīvokļu mājas „Tirgus 7” balkonu renovācija (Biedrība "Lielplatone 28")   
Daudzdzīvokļu mājas „Tirgus 7” balkonu renovāciju.
Lielplatone, Tirgus 7 - 8
Sarmīte Pavočkina
738,3
20.
Mūsu daudzdzīvokļu māju pagalma labiekārtošana
(Biedrība “ Attīstības centrs - Bērzes krasti”)
Labiekārtot teritoriju starp daudzdzīvokļu mājām ierīkojot bērnu rotaļu ierīces un apzaļumot teritoriju.
Līvbērze, Jelgavas iela 9a
Violeta Koroļova
652
21.
Dzīvosim  zaļi
Kanalizācijas  sistēmas atjaunošana.
Glūda, Dorupe, Liepas  dz  17
Nina  Samakara
380
22.
Skaisti sēžam!
Labiekārtot kopīpašumu uzstādot trīs āra solus ar atzveltni.
Livbērzes, Bērzu iela 5-15
Valērija Jurevica
540
23.
Kāpņu telpu kosmētsikais remonts Austrumu iela 17, Vilces pagastā
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts.
Vilce, Austrumu iela 17
Kristīne Jankoviča - Zumente
750
24.
Dzīvojamās ēkas Dārza iela 5 jumta atjaunošana (Biedrība “DĀRZA IELA 5”)  
Nomainīt bojātā jumta segumu.
Glūda, Nākotne, Dārza iela 5-15
Dace Strautkalne
750
25.
 “Mēs paši” (Biedrība ”Mājoklis 27”)                
Nomainīt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju lietus ūdens noteksistēmu.
Lielplatone, Tirgus iela 9/11
Nagņibeda Nikola
750
26.
Fiziskas aktivitātes bērnu laukuma
Bērnu rotaļu laukuma papildināšana ar bērnu rotaļu mājiņu un sporta laukuma kompleksu.
Valgunde, Vītoliņi, Paegļu iela 4-10
Vikija Dascinska
750
27.
ĀRDURVJU NOMAIŅA (Biedrība "Kalnciemi 1")
Daudzdzīvokļu mājas „Kalnciemi” kāpņu telpas ārdurvju un koka paneļu atjaunošana un siltināšana.
Kalnciemi-8, Valgundes
Evita Apsīte
750
28.
Kāpņu telpu remonts Milleru ceļš 6
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts.
Zaļenieki, Milleru ceļš 6
Evita Matule
700
29.
Ēkas „Jaunā skola” centrālās ieejas - durvju, loga un jumtiņa nomaiņa
Nomainīt ēkas „Jaunā skola” centrālās ieejas durvis, logus un jumtiņu.
„Jaunā skola”, dz.5, Valgundes pag
Ivars Vītoliņš
750
30.
Atpūtas sturītis "Sanāksim kopā" Austrumu ielas māju 9,11,5,7 pagalmā
Atpūtas zonas ierīkošana uzstādot koka nojumi (lapeni).
Vilce, Austrumu ielas māju 9,11,5,7 pagalmā
Zinaīda Jekimova
750
31.
Daudzdzīvokļu ēkas koplietošanas telpu labiekārtošana (Biedrība “Milleri-16”)
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts.
Zaļenieki, Milleru ceļš 4-27
Juris Razživins
750
32.
Lai top gaisma! (Biedrība Milleri 1)             
Kāpņu telpu kosmētiskais remonts un logu nomaiņa.
Zaļenieki, Kastaņu ceļš 10 dz. 5
Rudīte Cine
750