+A A
Otrdiena, 16. Oktobris, 2018
Daiga, Dinija
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Muižu parkos izzāģēs bīstamos kokus

29.06.2017

Jelgavas novada dome 28. jūnija sēdē atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz vairāku pagastu teritorijās uzsākt lielu, bet bīstamu koku izzāģēšanas darbus. Vircavas, Sesavas Elejas, Platones un Lielplatones pagastos kopā tiks nozāģēti 75 dažādi koki. Daļu koku varēs tikai apzāģēt, jo pēc Dabas aizsardzības pārvaldes atzinuma secināts, ka kokos atrodamas īpaši aizsargājamas kukaiņu un augu sugas.

Vircavas, Sesavas, Elejas, Platones un Lielplatones pagastos koku apsekošana veikta, pamatojoties uz pagastu pārvalžu vadītāju iesniegumiem. Lielākoties kokus nepieciešams nozāģēt, jo tie ir bīstami cilvēkiem un apdraud iedzīvotāju īpašumus.

“Bīstamie koki galvenokārt atrodas muižu parkos - vienmēr īpaši saudzēti, arī pret zaru izzāgēšanu. Lai attīrītu vēsturisko  parku teritorijas, pašvaldībai jāsaņem atzinums ne vien no Dabas aizsardzības pārvaldes, bet arī no Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas. Lielākoties atbildīgo institūciju atzinumi ir apstiprinoši, bet dažkārt gadās arī, ka iecerētos kokus aizliedz nozāģēt. Iemesls ir atklātās aizsargājamās kukaiņu vai augu sugas. Šādos gadījumos koku nav atļauts pilnībā nocirst, lai pasargātu kukaiņus vai augus, būtiska ir koka vainaga veidošana - nozāģējot nokaltušos zarus vai veicot koka apzāģēšanu 3 līdz 4 metru augstumā no sakņu kakla. Šāda situācija ir Sesavas pagastā, kur īpašumā “Skursteņmuiža” liepu dobumos konstatēti marmoru rožvaboļu kāpuru ekskrementi. Savukārt Bērvircavas parkā uz liepu mizām līdz 2 metru augstumam konstatēta īpaši aizsargājama ķērpju suga - kausveida pleurostikta”, stāsta Īpašuma pārvaldes vides aizsardzības speciāliste Dace Gražule.

Attiecīgajos pagastos par iecerēto koku izzāgēšanu un ar to saistītajiem iemesliem, lai informētu pagastu iedzīvotājus, iepriekš pašvaldība rīkoja publiskās apspriešanas. Ar publiskās apspriešanas materiāliem varēja iepazīties gan Jelgavas novada laikrakstā un mājas lapā, kā arī saņemt informāciju pagastu pārvaldēs.

Vircavas pagasta parkā plānots nozāģēt 4 ošus, 6 liepas un 6 kļavas. Koki aug meliorācijas grāvja nogāzē un ir bīstami sasvērušies uz blakus esošā īpašuma pusi. Atsevišķi koki aug grāvja gultnē, traucējot ūdens atvadi. Bīstamu koku nozāģēšana plānota Sesavas pagastā Sesavas parkā, nozāģējot 1 apsi. Pie Sesavas pamatskolas plānots nozāģēt 17 āra bērzus, 2 apses un 2 liepas. Savukārt Bērvircavas parkā - vienu melnalksni. Realizējot projektu “Elejas parka dīķa atjaunošana Elejas pagastā, Jelgavas novadā” Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija atļāva nozāģēt tikai vienu liepu . Platones pagastā pie Lielvircavas pamatskolas tiks zāģēta 1 Eiropas lapegle, 7 oši, 9 liepas un 1 ozols. Savukārt  Lielplatones muižas parkā veiks oša nozāģēšanu, kas ir pilnībā nokaltis, bet Lielplatones pagasta “Sidrabes parkā” tiks nozāģēti 16 bērzi, kas ir bojāti un bīstami.

Par konkrēto koku nociršanu atbildīga ir katra pagasta pārvalde, kura ik gadu savā budžetā atvēl zināmu naudas summu bīstamo koku likvidēšanai.

Kokmateriāli no nocirstajiem kokiem ir pašvaldības īpašums, kuri tiek izmantoti visbiežāk dažādu iestāžu apkurei.