+A A
Trešdiena, 18. Jūlijs, 2018
Rozālija, Roze
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Zinību dienas norise Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs

21.08.2017
Izglītības iestādes nosaukums
Vieta
Laiks
Aktivitātes
Elejas vidusskola
Elejas vidusskolas pagalms
9.00
Svinīgā līnija, klases stundas
Kalnciema vidusskola
Kalnciema vidusskola
9.20
10.30
Svinīgā līnija skolas pagalmā
Klases stundas, tikšanās ar vecākiem,
dažādas aktivitātes, fotografēšanās
Kalnciema pagasta
vidusskola
Kalnciema pagasta
vidusskola
9.00 – 10.00
Svinīgais pasākums
Jelgavas novada Neklātienes vidusskola
Svētes pamatskola
14.00
Svinīgais pasākums un klašu audzinātāju stunda
Staļģenes vidusskola
Staļģenes vidusskola
8.30
Svinīgā līnija, audzināšanas stundas, fotografēšanās, teātra izrāde
Vircavas vidusskola
Vircavas tautas nams
10.00
Svinīgais pasākums, klases stundas, tikšanās ar vecākiem
Vircavas vidusskolas Platones
filiāle un Lielvircavas filiāle
Platones skola
9.00
Svinīgais pasākums, klases stundas, tikšanās ar vecākiem
Zaļenieku Komerciālā un
amatniecības vidusskola
Izglītības centrs
(Centra iela 3)
9.00
Svinīgais pasākums, audzināšanas stunda
Aizupes pamatskola
Aizupes pamatskola
9.00
Svinīgais pasākums, klases stundas
Līvbērzes pamatskola
Līvbērzes pamatskola
9.00 – 11.00
Svinīgais pasākums, klases stundas, fotografēšanās
Sesavas pamatskola
Sesavas pamatskola
Skolas pagalms
8.20
9.00
Klases stundas, vecāku kopsapulce
Svinīgais pasākums
Svētes pamatskola
Svētes pamatskolas iekšpagalms
(lietus gadījumā – sporta halle)
9.00
Svinīgā līnija, klašu audzinātāju
stunda
Šķibes pamatskola
Aktu zāle
Klašu telpas
Aktu zāle
9.00
9.50
9.50
Svinīgais pasākums
Klases stundas (skolēniem)
Vecāku sapulce
Vilces pamatskola
Vilces pamatskola
10.00 – 12.00
Svinīgais pasākums kopā ar Sprīdīti, klašu audzinātāju stunda, vecāku kopsapulce
Lielplatones internātpamatskola
Laukums pie skolas
(4.septembrī) 12.00
Svinīgā līnija
Elejas PII "Kamenīte"
1. stāva vestibils, grupu
telpas, zāle
8.30 – 10.00
Zinību dienas pasākums
Elejas PII "Kamenīte" 
Lielplatones filiāle
Zāle, grupu telpas
10.30 – 11.30
Zinību dienas pasākums
Glūdas PII "Taurenītis"
Iestādes zāle
10.00
"Ciemos pie Burtu meitiņas"
Kalnciema PII "Mārīte"
Iestādes zāle
10.00
Svētku rīts bērniem "Satikšanās prieks"