+A A
Pirmdiena, 22. Oktobris, 2018
Irīda, Īrisa
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Pabalstu izglītībai izmantojušas jau vairāk kā 100 novada daudzbērnu ģimenes

25.08.2017

Jauno mācību gada sākumu Jelgavas novada pašvaldība sagaida ar jaunu finansiālā atbalsta veidu daudzbērnu ģimenēm neatkarīgi no tās labklājības stāvokļa, nodrošinot iespēju pieteikties uz pabalstu izglītībai – 50 EUR par katru ģimenē augošo bērnu.  Stājoties spēkā saistošajiem noteikumiem, ģimenes ar iesniegumiem varēja sākt pieteikties jau no 1. jūlija. Līdz šim brīdim šo iespēju izmantojušas 138 ģimenes, kas pabalstu kopsummu sastāda 21 950 EUR apmērā. Iesniegumus Sociālais dienests pieņems vēl līdz pat 10. novembrim. 

Par katru ģimenē augošo bērniņu Jelgavas novadā deklarētā daudzbērnu ģimene reizi gadā var saņemt pabalstu 50 EUR apmērā. Pašlaik ir saņemti  138 iesniegumi par kopumā 439 bērniem. 101 ģimenei par 322 bērniem izmaksāti jau 16 100 EUR, savukārt 37 ģimenēm par 117 bērniem pabalsta izmaksas termiņš noteikts nākamās nedēļas beigas, tam kopsummā atvēlot 5850 EUR.

“Tā kā šis atbalsta veids ir nesen stājies spēkā, daļa ģimeņu vēl nav paspējušas reaģēt un pieteikties pabalsta saņemšanai. Pieteikšanos izsludinājām no 1. jūlija ar mērķi vecākiem atvieglot bērnu gatavošanos jaunajam mācību gadam, jo pabalsta summa ļauj iegādāties, piemēram, kvalitatīvu skolas somu, sporta tērpu, apģērbu, kancelejas piederumus vai citas nepieciešamas lietas. Tāpēc vecākus, kas vēl pabalstam nav pieteikušies, aicinām to izmantot  - ierasties Sociālajā dienestā un uzrakstīt iesniegumu. Jāpiebilst, ka tiem vecākiem, kuru bērni ir deklarēti novadā, bet mācās citas pašvaldības izglītības iestādē, līdzi jāņem izziņa, kas apliecina bērna piederību konkrētai izglītības iestādei,” skaidro Ilze Brakmane, Jelgavas novada Labklājības pārvaldes vadītāja.

Pabalstu reizi gadā ir tiesības saņemt daudzbērnu ģimenēm, kuru aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni. Par katru bērnu, kas apmeklē vispārizglītojošās, profesionālās vai profesionālās ievirzes mācību iestādes klātienes apmācību programmās, pabalsts pienākas 50 EUR apmērā. Pabalstu piešķir ģimenei, kurā vismaz viena vecāka un vismaz trīs ģimenes apgādībā esošo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir reģistrēta vienā adresē Jelgavas novada administratīvajā teritorijā.

Pašvaldībai nav pieejami precīzi dati par daudzbērnu ģimeņu skaitu novadā. Ir aprēķināts provizoriskais skaits, vadoties pēc  Jelgavas novada Izglītības pārvaldes sniegtās informācijas, kas uzrāda, ka 2016./2017. mācību gadā novadā skolas gaitas uzsākuši aptuveni 750 bērni, kas aug daudzbērnu ģimenēs. Patlaban šim mērķim no pašvaldības budžeta līdzekļiem ieplānoti 37 500 EUR.

Pabalstam ģimenes var pieteikties līdz pat 10. novembrim, aizpildot iesniegumu pašvaldības Sociālajā dienestā. Atbilstību pabalsta piešķiršanas kritērijiem Sociālais dienests izskata mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, savukārt pabalsta izmaksa notiek desmit dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas pārskaitījuma veidā uz pabalsta pieprasītāja norādīto kredītiestādes kontu.