+A A
Sestdiena, 20. Oktobris, 2018
Leonīda, Leonīds
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Domes sēde nr.15

23.10.2017

25.10.2017, plkst. 15:00

Darba kārtība:
1. Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu).
2. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Putniņi, Sesavas pag.; 2.Krūkas, Zaļenieku pag.; 3.Viesturi 106A, Glūdas pag.).
3. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Kaķīši, Sesavas pag.).
4. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Mazplatones iela 4-3, Lielplatones pag.).
5. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Stadiona iela 1-8, Kalnciems).
6. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Stadiona iela 3-8, Kalnciems; 2.Annuži-4, Zaļenieku pag.).
7. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai (Dārza iela 7, Eleja).
8. Par Jelgavas novada pašvaldības Administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
9. Par Haralda Dauginoviča atbrīvošanu no Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata.
10. Par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības piekritību pašvaldībai (Sili, Elejas pag.).
11. Par pašvaldībai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu un apvienošanu (1.Kalnciema pag.; 2.Oglaine 34, Vircavas pag.).
12. Par saistošo noteikumu Nr.11 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada 31.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2017.gadam”” apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.12 „Par nosacījumiem ģimenes (personas) atzīšanai par trūcīgu” izdošanu.
14. Par saistošo noteikumu Nr.13 „Par pabalstiem ģimenes (personas) pamatvajadzību nodrošināšanai” izdošanu.
15. Par pašvaldības galvojumu studiju kredītam.
16. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē.
17. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
18. Par sabiedrisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanai.
19. Papildus darba kārtībā. Par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu (Ceļmalieši, Glūdas pag.).
20. Papildus darba kārtībā. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (Jauniešu centrs, Līvbērzes pag.).
21. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Buciņi, Līvbērzes pag.).
22. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē ( Lielupes iela 19-1, Kalnciems).
23. Papildus darba kārtībā. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (Glūdas skola, Glūdas pag.).
24. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļu īpašumu izbeigšanu (Lietuvas iela 32, Eleja).
25. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Ābelītes, Sesavas pag.).
26. Papildus darba kārtībā. Par ielas nosaukuma piešķiršanu un statusa noteikšanu (Tērvetes iela, Elejas pag.).