+A A
Svētdiena, 31. Maijs, 2020
Jūsma, Alīda

Komiteju sēdes 18.aprīlī

16.04.2018
  • plkst. 14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • plkst. 14:15 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

Plkst. 14:00 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

1. Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu).
2. Par Apbalvošanas komisijas apstiprināšanu.
3. Papildus darba kārtībā. Par grozījumiem Sesavas pamatskolas nolikumā.
4. Papildus darba kārtībā. Par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem.

Plkst. 14:15 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja

1. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.
2. Par saistošo noteikumu Nr.3 "Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Jelgavas novadā" precizēšanu.

Plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja

1. Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu).
2. Par zemes vienības sadalīšanu (Dobeles-Bauskas ceļš-Roņi Vilces pag.).
3. Par zemes vienības sadalīšanu (Pašvaldības ceļš, Svētes upe, Svētes pag.).
4. Par Jelgavas novada pašvaldības Enerģētikas rīcības plāna 2018.-2025.gadam apstiprināšanu.
5. Par saistošo noteikumu Nr.4 „Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtība” izdošanu.
6. Papildus darba kārtībā. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu un nodošanu atsavināšanai (Krastavalmji, Jaunsvirlaukas pag.).
7. Papildus darba kārtībā. Par ceļa servitūta nodibināšanu (Elejas pag.).
8. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības sadalīšanu (Rumpauši, Jaunsvirlaukas pag.).

Plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

1. Par Darba kārtību (ar papildus jautājumu iekļaušanu).
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Skolas iela 1-2, Eleja).
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Liepu iela 15-2, Vircavas pag.; 2.Draudzības iela 11-14, Kalnciems).
4. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Līgotnes 1-1, Glūdas pag.; 2.Ziedkalnes 2-11, Vilces pag.; 3.Jaunā Zizma 5-3, Elejas pag.; 4.Pūpolu iela 6-6, Kārniņi; 5.Bauskas iela 7-33, Eleja).
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1)1.masīvs 152, Kalnciems; 2)2.masīvs 10, Kalnciems).
6. Par atvaļinājuma piešķiršanu Jelgavas novada domes priekšsēdētājam Z.Caunem.
7. Par Iepirkuma komisijas apstiprināšanu.
8. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Kalnciema vidusskolas pirmsskolas izglītības iestādes filiāles energoefektivitātes paaugstināšana” īstenošanai.
9. Par nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu veselības aprūpes funkciju nodrošināšanai.
10. Par kustamās mantas atsavināšanu atkārtotā izsolē.
11. Par kustamās mantas atsavināšanu trešajā izsolē.
12. Par Jelgavas novada pašvaldības 2017.gada pārskata apstiprināšanu.
13. Par saistošo noteikumu Nr.3 "Par valsts nodevu atvieglojumiem bāriņtiesas pakalpojumiem Jelgavas novadā" precizēšanu.
14. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Milleru ceļš 6-2, Zaļenieku pagasts).
15. Papildus darba kārtībā. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē ( Jelgavas iela 20, Kalnciems).
16. Papildus darba kārtībā. Par naudas balvas piešķiršanu Jelgavas novada mācību priekšmetu olimpiāžu un profesionālo konkursu uzvarētājiem un pedagogiem.
17. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Zaļā iela 2-4, Vircavas pag.).
18. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.masīvs 72, Kalnciems).
19. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Ķīves lauks, Vilces pag.).
20. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē(Balbāržu lauks, Vilces pag.).
21. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē(Oliņi, Sesavas pag.).
22. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Mieriņi, Vilces pag.).
23. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Skolas iela 2-2, Sesava).
24. Papildus darba kārtībā. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Skolas iela 11-5, Sesava).
25. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē(Zemgaļu lauks, Sesavas pag.).
26. Papildus darba kārtībā. Par Jelgavas novada domes 2015. gada 28. janvāra lēmuma (protokols Nr. 1, 5.§) “Par nekustamā īpašuma atsavināšanu” atcelšanu.
27. Papildus darba kārtībā. Par Jelgavas novada domes 2016. gada 30. marta lēmuma (protokols Nr. 4, 7.§) “Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē” atcelšanu.
28. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē ar lejupejošu soli(Līvu ferma, Sesavas pag.).
29. Papildus darba kārtībā. Par nekustamā īpašuma nodokļa parāda un nokavējuma naudas dzēšanu.
30. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Čiekuri, Sesavas pag.).
31. Papildus darba kārtībā. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Alņi, Sesavas pag.).