+A A
Pirmdiena, 24. Jūnijs, 2019
Jānis
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Liedz veikt dziļurbumu, cilvēki paliks bez ūdens vēl nezināmu laiku

13.06.2018

SIA “Jelgavas novada KU” (JNKU), kas jau vairāk kā nedēļu risina ar ūdensapgādi saistītos sarežģījumus Platones ciemā, šodien saņēmis Valsts Vides dienesta rakstisku rīkojumu - pārtraukt jauna dziļurbuma ierīkošanu nesakārtotās dokumentācijas dēļ un jauna dziļurbuma neizsniegtas licences dēļ.

Ņemot vērā, ka 31. maijā Platones ciemā avārijas dēļ ūdens padeve tika atslēgta, JNKU nekavējoties uzsāka gan situācijas izpēti, gan dzeramā ūdeni piegādi ciema iedzīvotājiem cisternās. Atklājot, ka līdzšinējais 1972.gada dziļurbums zemes dzīlēs 240 m dziļumā ir sabrucis, JNKU vadība pieņēma lēmumu nekavējoties uzsākt jauna urbuma ierīkošanu, lai pēc iespējas ātrāk atjaunotu un pieslēgtu ūdens padevi. Tikmēr katru dienu JNKU tīru dzeramo ūdeni Platones ciema iedzīvotājiem nodrošina, pievedot to pēc grafika gan ciema centrā, gan daudzdzīvokļu māju pagalmā. 

Līdz šim JNKU strādāja ar cerību, ka jau šīs nedēļas sākumā varēs atjaunot ūdens padevi, ja vien būs veiksmīgi noritējuši jaunā dziļurbuma ierīkošanas darbi. Ņemot vērā ģeoloģisko situāciju, urbšanas darbi norit palēnām. Ja pirmdien, 11.jūnijā urbuma dziļums sasniedza 35 metrus, tad 12.jūnijā – tikai 41 metru. 

Gan iedzīvotāju nepacietība, karstais laiks, gan vēlme pēc iespējas operatīvāk un praktiskāk risināt avārijas situāciju radīja pārliecību, ka uzņēmums sagaidīs atbalstu arī no Valsts Vides dienesta. Taču līdz ar publiskotajiem sižetiem televīzijā par jauna dziļurbuma ierīkošanu, Valsts Vides dienests, apsekojot situāciju, vakar 12.jūnijā ir izdevis rakstisku rīkojumu - urbšanas darbus pārtraukt. (Pielikumā – dokuments).

Tiesa, MK noteikumi Nr.969 Zemes dzīļu izmantošanas licenču un bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauju izsniegšanas kārtība” paredz, ka pazemes ūdens ieguves urbuma ierīkošanai jāsaņem licence, taču konkrētā situācija prasīja operatīvu un izlēmīgu rīcību. Turklāt, VVD savā rīkojumā norāda, ka licence nav formāls dokuments, bet nopietna izvērtēšana, kas nozīmē atstāt bez ūdens Platones iedzīvotājus vēl pietiekami ilgu laika periodu.  

“Protams, ka paralēli urbšanas darbiem JNKU gatavoja visai apjomīgu dokumentāciju licences saņemšanai - gan kartogrāfisko plānojumu, zemes īpašnieka apliecinājumu, jauna dziļurbuma projektu u.c. Diemžēl avārijas situācijā šāda birokrātija burtiski “apēd” laiku, kas nepieciešams, lai sagatavotu un iesniegtu, kā arī sagaidītu atbildi. Uzņēmums primāri vēlējās būt pretimnākošs iedzīvotājiem, bet pēkšņi izrādās, ka svarīgi ir tikai papīri, nevis dzīvi cilvēki, kuriem vēlamies palīdzēt” situāciju komentē uzņēmuma vadītāja Antra Alksne, kura tagad nostādīta duālā situācijā – vai nu turpināt dziļurbumu un saņemt VVD noteikto sodu, vai pārtraukt darbus un cilvēkus atstāt bez ūdens vēl nezināmu laiku. “Kur ir loģika institūcijas darbam un kādu risinājumu šādā situācijā tad iesaka VVD?” retoriski jautā A Alksne.

“Vai ar to, ka Jelgavas novada dome izsludinātu ārkārtas situāciju, rīcību secība mainītos? Vai pastāv cita veida kārtība, kas ir piemērojama krīzes situācijās? Šeit atklājas institūciju suverēnās varas ietekme, kad, sekojot noteikumiem, esam neelastīgi, lai atbilstoši situācijai pieņemtu operatīvus, bet savstarpēji uz sadarbību vērstus lēmumus. Galu galā Valsts vides dienesta pārstāvji situāciju apsekoja jau pirmajā – avārijas situācijas dienā, konstatēja ūdens piesārņojumu, konstatēja faktu par ūdensapgādes traucējumiem. Tad - kāda ir operatīvā situācijas rīcība no VVD puses?” jautā Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte.

Jau ziņots iepriekš, ka Platones ciemā 31. maija vakarā tika pārtraukta dzeramā ūdens padeve, jo, sabrūkot dziļurbumam 240 m dziļumā, ūdens sūknis spiediena rezultātā pa caurulēm uzpumpējis neattīrītu virszemes gruntsūdeņu piemaisījumu sastāvu.  Ņemot vērā gan tā krāsu, gan smaku, ūdens nebija izmantojams pārtikā un sadzīvē.  JNKU nodeva ūdens paraugus analīzēm un pagaidām nodrošina Platones ciema iedzīvotājus ar dzeramo ūdeni, pievedot to autocisternās. 

Jelgavas novada Izglītības pārvalde pārorganizēja darbu pirmsskolas izglītības iestādē, lai bērnu sadzīve noritētu atbilstoši higiēnas normām: dzeramo ūdeni izmanto ar piegādāto Eden dzeramo ūdeni, savukārt, apmeklējot labierīcības, tiek izmantots akas ūdens, ko saimnieciskie darbinieki nepārtraukti pienes. Savukārt attiecībā uz ēšanas pakalpojumu - ēdiens tiek piegādāts ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja traukos, savukārt audzēkņi un pedagogi katrai ēdienreizei izmanto vienreizlietojamos traukus. 

Hronoloģiski ar Jelgavas novada KU aktivitātēm ūdensapgādes avārijas situācijas novēršanai Platones ciemā var iepazīties www.jnku.lv