+A A
Otrdiena, 29. Septembris, 2020
Mihails, Miķelis, Mikus, Miks, Miģelis

Daudzbērnu ģimenēm Mūzikas un mākslas skolas apmeklējums būs bez maksas

25.07.2018

Jelgavas novada domes deputāti 25.jūlija domes sēdē vienbalsīgi atbalstīja lēmumprojektu, kas paredz novadā atcelt mācību maksu Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem no daudzbērnu ģimenēm. Līdz šim daudzbērnu ģimeņu līdzmaksājums par profesionālās ievirzes izglītības programmas apgūšanu, neatkarīgi no tā cik bērni mācās Mūzikas un mākslas skolā, bija 5,83 EUR mēnesī. Atbalstītais lēmumprojekts, kas stāsies spēkā līdz ar jauno mācību gadu, nosaka, ka bērni no ģimenēm, kurās aug trīs vai vairāk bērni, būs pilnībā atbrīvoti no mācību maksas.

 “Pēdējos gados mērķtiecīgi attīstot atbalsta politiku ģimenēm Jelgavas novadā, esam ieviesuši vairākus atvieglojumus, kas saistīti tieši ar izglītošanos novada izglītības iestādēs. Piemēram, visiem novadā dzīvojošajiem skolēniem pašvaldība kompensē gan transporta izmaksas uz skolu un no skolas uz mājām, gan daļēji finansē pusdienu izmaksas, gan atmaksā pašvaldības iestāžu piedāvātās ārpusskolas aktivitātes un pulciņus. Pērn tieši daudzbērnu ģimenēm tika ieviests arī jauns pašvaldības atbalsts – pabalsts izglītībai, kas nosaka, ka par katru ģimenē augošo skolas vecuma bērnu Jelgavas novadā deklarētā daudzbērnu ģimene reizi gadā saņem pabalstu 50 EUR apjomā. Daļēji atvieglojumi tiek piemēroti arī Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem. Pašvaldība jau šobrīd līdzfinansē audzēkņu izglītošanos iestādē. Jaunais izstrādātais lēmumprojekts nosaka papildus priekšrocības tieši daudzbērnu ģimenēm. Līdz šim Mūzikas un mākslas skolas maksa skolas audzēkņiem tika piemērota vadoties no 2013.gada pieņemtā domes lēmuma, kas noteica, ka ģimene maksā līdzfinansējumu 5,83 EUR mēnesī par visiem ģimenes izglītojamajiem kopā. Piemēram, ja no ģimenes iestādē mācījās viens vai divi bērni, tad maksa bija 5,83 EUR mēnesī, ja no ģimenes mācījās trīs un vairāk bērni, tad maksa netika piemērota. Jaunā kārtība noteiks, pat, ja skolā mācīsies tikai viens bērns no daudzbērnu ģimenes, tad maksa par mācībām netiks piemērota nemaz,” skaidro Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

Par daudzbērnu ģimeni uzskatāma ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un/vai aizbildnībā esoši bērni. Par bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību klātienes mācību formā.

Izglītības pārvalde, kas ierosināja un izstrādāja lēmumprojektu, apzinājusi, ka pagājušajā mācību gadā Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā izglītojās 13 bērni no daudzbērnu ģimenēm. Ar jauno mācību gadu plānots, ka bērnu skaits varētu būt mazliet lielāks, tas provizoriski ļauj aprēķināt, ka, atceļot mācību maksu, pašvaldības ieņēmumi gadā samazināsies par aptuveni 600 -700 EUR.

Jāpiebilst, ka iestādē no mācību maksas atbrīvoti ir arī audzēkņi, kuru vecāki likumā noteiktā kārtībā ir ieguvuši trūcīgās personas vai ģimenes statusu, bērni invalīdi un bērni bāreņi, kā arī audžuģimenēs un aizbildnībā dzīvojošie bērni.

Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skola atrodas Glūdas pagastā. Iestādei kopumā ir vēl seši mācību punkti - Valgundē, Elejā, Jaunsvirlaukā, Līvbērzē, Zaļeniekos un Kalnciemā. Audzēkņiem ir iespēja izglītoties sešās profesionālās ievirzes programmās – klavierspēlē, flautas spēlē, akordeona spēlē, kora klasē, sitaminstrumentu spēlē un vizuāli plastiskā mākslā. Jelgavas novada Mūzikas un mākslas skolā kopumā izglītojas 225 audzēkņi.