+A A
Otrdiena, 29. Septembris, 2020
Mihails, Miķelis, Mikus, Miks, Miģelis

Jauno mācību gadu novadā šogad uzsāks ap 3200 izglītojamo

28.08.2018

Lai gan atlicis pavisam nedaudz līdz jaunā mācību gada sākumam, Jelgavas novada izglītības iestādēs vēl norit reģistrācija un skolēnu uzņemšana. Tāpēc, lai gan skaitļi pagaidām ir tikai provizoriski, plānots, ka Jelgavas novadā pavisam kopā mācības uzsāks ap 3200 izglītojamo, tai skaitā ap 220 bērnu sāks mācības pirmajā klasē. 

Šajā mācību gadā skolēnus gaidīs visas Jelgavas novada izglītības iestādes, kas pavasarī viņus pavadīja skolēnu brīvdienās – tātad neviena no tām nav slēgta. Zināmas izmaiņas piedzīvojušas četras novada skolas - pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis” ar jauno mācību gadu iekļaujas Šķibes pamatskolas sastāvā; Kalnciema pagasta vidusskolā nepietiekamā skolēnu skaita dēļ nebūs 10. klase, savukārt Svētes pamatskolā un Līvbērzes pamatskolā, ņemot vērā pieaugušo vecāku pieprasījumu, pirmsskolas programmās atvērs papildus grupiņas.

Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa norāda, ka skolēnu skaits salīdzinājumā ar iepriekšējo mācību gadu novadā būtiski nav mainījies, taču, lai atbilstoši izglītības politikai valstī arī turpmāk nodrošinātu visu skolu un to filiāļu darbību, nācies ieviest zināmas izmaiņas. 

“Pirmsskolas izglītības iestāde “Taurenītis” ir iekļāvusies Šķibes pamatskolas sastāvā – domes lēmums par to bija jau 2018. gada februārī. Šķibes pamatskola ir viena no tām izglītības iestādēm, kas piedalās pilotprojektā jaunajai izglītības satura reformai “Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”. Lai nodrošinātu bērniem harmoniskāku un vieglāku iekļaušanos pamatizglītības programmā, proti, pāreju no bērnudārza uz skolu, iestāžu apvienošana ļaus veiksmīgāk to īstenot. Lēmums maina iestāžu administratīvo un metodisko pakļautību, bet tas nemaina izglītības iestāžu atrašanās vietu un audzēkņi ar septembri turpinās izglītoties esošajās telpās. 
Tāpat jaunais mācību gads zināma veida pārmaiņas ieviesīs arī Kalnciema pagasta vidusskolā. Nepietiekamā skolēnu skaita dēļ iestādē šogad nebūs 10. klase. Šis nebija pārsteigums, jo, noslēdzoties iepriekšējam mācību gadam, skolā 9. klasi pabeidza vien pieci skolēni. Vēlamais bērnu skaits vidusskolu klasēs ir ne mazāks par 12 bērniem. Jānorāda, ka arī citām novada vidusskolām šosezon nav bijis viegli nokomplektēt 10. klases, piemēram, pašlaik Kalnciema vidusskolā dokumentus ir iesnieguši 10 bērni, bet Vircavas vidusskolā - 11. Lai gan vēl nav sasniegts vēlamais bērnu skaits, tomēr plānojam šajās skolās 10. klases nodrošināt, jo iepriekšējo gadu pieredze rāda, ka nereti bērni skolās dokumentus iesniedz arī vēlāk, pat oktobrī un novembrī,” skaidro G. Avotiņa. 

Ik gadu, aplūkojot novada izglītības iestāžu statistikas datus, atklājas tendence, ka kopējais bērnu skaits novadā krasi nemainās, bet vērojami būtiski skolēnu kritumi vai gluži pretēji - kāpumi konkrētās pagastu izglītības iestādēs. Piemēram, šogad ievērojams bērnu skaita kāpums ir Svētes pamatskolas un Līvbērzes pamatskolas pirmsskolas programmās. 

“Sadarbībā ar Svētes skolas vadību pieņēmām lēmumu no septembra bērnudārza korpusā atvērt papildus grupu ar 22 vietām. Jaunizveidotā grupiņa ierīkota telpās, kur iepriekš noritēja mājturības stundas pamatskolas skolēniem. Jau aizvadītā gada nogalē sapratām, ka šajā mācību iestādē būs jārod risinājums, lai atvērtu jaunu grupu, jo no gada sākuma līdz aprīlim iestāde bija saņēmusi 30 vecāku iesniegumus ar lūgumu viņu bērnus uzņemt pirmsskolas programmā. Līdz šim Svētes pamatskolā pirmsskolas programmā izglītojās piecas dažāda vecuma grupas. Četras no grupām atrodas pirmsskolas korpusā, bet viena – sešgadnieku grupiņa - izglītojas skolas telpās. Ja pērn pirmsskolas programmā izglītojās 126 bērni, tad ar jauno mācību gadu vieta bērnudārzā nodrošināta jau 148 bērniem. Ar septembri papildus uzņems pašus mazākos – bērniņus vecuma posmā no 1,5 līdz 3 gadiem. Tāpat lielu vecāku pieprasījumu šogad izjūt arī Līvbērzes pamatskola. Skolas vadība ziņo, ka iestādē atvērs papildus 5-6 gadnieku grupu. Piecu, sešu gadu vecuma grupā uz doto brīdi saņemti jau 32 iesniegumi,“ turpina G. Avotiņa. 

Kaut arī Jelgavas novads izjūt visas tās pašas ar skolēnu skaita sarukumu un jaunu pedagogu trūkumu saistītās problēmas, ko valsts kopumā, mācību process jaunajā mācību gadā joprojām tiks nodrošināts augstā kvalitātē.  

“Šajā gadā visās Jelgavas novada skolās veikti uzlabojumi  informācijas tehnoloģiju jomā - kopumā 145 000 EUR vērtībā. Lai atbilstoši kompetencēs balstītas izglītības idejai būtu iespējams mācību procesā vairāk izmantot interneta resursus, kā arī nodrošināt nodarbības ārpus klases, Elejas vidusskolai un Šķibes pamatskolai novada pašvaldība iepirkusi jaunus planšetdatorus. Planšetdatori iegādāti arī Kalnciema vidusskolai, kas uzsākusi projektu valsts aizsardzības mācībā. Taču būtiski uzlabojumi informāciju tehnoloģiju darba nodrošinājumam īstenoti arī visās citās skolās. Skolēni varēs daudz plašāk izmantot digitālos mācību materiālus, kuru loma izglītības procesā kļūst aizvien nozīmīgāka. Papildus planšetdatoriem, iegādāti 62 stacionārie datori, interaktīvie ekrāni, multimediju iekārtas un cita digitālā tehnika, kas visu Jelgavas novada skolu tehnisko nodrošinājumu ir izlīdzinājusi, sekmējot jauniešu iespējas apgūt modernās tehnoloģijas un mācību procesā izmantot iespējas, ko tās sniedz. Apjomīgas investīcijas ieguldītas arī Jelgavas novada skolu remontos – kopumā vairāk nekā 275 000  EUR” stāsta Jelgavas novada pašvaldības izpilddirektore Līga Lonerte. 

Lielāki vai mazāki remonti ir bijuši visās skolās. Piemēram, Elejas bērnu un jauniešu centram, izremontējot skolas dzīvokli, iekārtotas hosteļa telpas; Vircavas vidusskolas Platones filiālē papildus virknei dažādu darbu ierīkota arī balss apziņošanas sistēma un signalizācija. Kalnciema pagasta vidusskolā iegādāti dažādi darba rīki un iekārtas mājturības un tehnoloģiju kabinetiem. 
Diemžēl projektēšanas un celtniecības problēmu dēļ ir aizkavējies Kalnciema vidusskolas pirmsskolas pārbūves remonts Valgundē, un mazajiem bērniem būs jāuzkavējas lielajā skolā arī rudens periodā.
 
Ieguldot gan pašvaldības budžeta līdzekļus, gan piesaistot dažādu projektu finanses, novadā vairākās  skolās šosezon tiks īstenoti arī starptautiski sadarbības projekti. “Gaidāmajā mācību gadā Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola starptautisku sadarbības projektu ietvaros caur studentiem no jauna gūs praktisku pieredzi ārzemēs. Turklāt skola ir iesaistījusies arī projektos, kas vērsti uz pieredzes apgūšanu skolvadības līmenī – tātad jaunas prasmes gūs arī pedagogi. Ir uzsākts Zaļenieku Erasmus+ projekts “Jaunu iemaņu praktizēšana starptautiskā vidē”, kas jau oktobrī 12 topošajiem restauratoru asistentiem ļaus gūt pieredzi Vācijā. Savukārt pieci augkopības programmas audzēkņi un nesenie absolventi dosies praksē uz Spāniju, bet autotransporta profesionālās izglītības programmas audzēkņiem ir nodrošināta iespēja doties praksē uz Portugāli. Protams, Zaļenieku skolas nākamā gada lielākais izglītības projekts, nenoliedzami, būs Restaurācijas nama izveide Zaļās muižas kompleksā, restaurējot un izbūvējot muižas zirgu stalli. Pārrobežu projektu “Darba vidē balstītas apmācības uzsākšana būvniecības un restaurācijas nozarēs Zemgalē un Paņevežos” iecerēts realizēt nākamā mācību gada laikā, lai jau 2019. gada 1.septembrī tas būtu gatavs jauno restauratoru apmācībai. Starptautisku pieredzi darbā būs iespēja izmantot arī Svētes pamatskolai īstenojot sadarbības projektu ar Spānijas un Polijas kolēģiem, izglītojamo atbalsta komandas darba pilnveidošanā. Arī Mūzikas un mākslas skolas pedagogi un audzēkņi turpinās šīs vasaras radošajā nometnē aktivizēto sadarbību ar Jelgavas novada pašvaldības sadarbības partneru skolu audzēkņiem Lietuvā, Polijā un Rumānijā. Erasmus + projektos starptautisku pieredzi gūs arī metodisko apvienību vadītāji un skolvadības pārstāvji,” komentē Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.