+A A
Pirmdiena, 28. Septembris, 2020
Sergejs, Svetlana, Lana

Komiteju sēdes 19.decembrī

17.12.2018
  • plkst. 14:20 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja
  • plkst. 14:40 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

plkst. 14:20 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja

1. Par labklājības pārvaldes struktūrvienības izveidošanu

plkst. 14:30 Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komiteja

1. Par launaga cenu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai”

plkst. 14:40 Tautsaimniecības jautājumu komiteja

1. Par papildus jautājuma iekļaušanu Darba kārtībā
2. Par Jelgavas novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma nodošanu bez atlīdzības Latvijas Lauksaimniecības universitātei īpašumā
3. Par Latvijas Lauksaimniecības universitātei piederošā nekustamā īpašuma pārņemšanu Jelgavas novada pašvaldības īpašumā bez atlīdzības
4. Par valstij piekrītošas mantas pārņemšanu (Zemgales iela 15-4, Sesavas pag.)
5. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu
6. Pap.DK.Par 2018.gada 31.oktobra saistošo noteikumu Nr.9 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadam” precizēšanu

plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

1. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Ķīves-1, Vilces pag.; 2.Ķīves-3, Vilces pag.; 3.Melderi-1, Sesavas pag.; 4.Melderi-4, Sesavas pag.; 5.Atvari-3, Zaļenieku pag.; 6.Milleru c.6-22, Zaļenieku pag.; 7.Bauskas iela 9-42, Eleja)
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Bauskas iela 9-9, Eleja; 2.Jelgavas iela 16-3, Līvbērzes pag.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Līgotnes 1-7, Glūdas pag.; 2.Skolas iela 2-2, Sesavas pag.)
4. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Vīndedži, Sesavas pag.; 2.Tukuļi, Sesavas pag. )
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Smilšu 22, Svētes p.; 2.Smilšu 20, Svētes p.; 3.Smilšu 18, Svētes p.; 4.Smilšu 8, Svētes p.; 5.Smilšu 6, Svētes p.; 6.Smilšu 4, Svētes p.; 7.Smilšu 2, Svētes p.; 8.Dambja dārzi, Platones pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (Rudzi, Glūdas pag.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Kāpas, Kalnciema pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Strēlnieki, Glūdas pag.)
9. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Cerību mežs, Valgundes pag.; 2.Peitiņu mežs, Valgundes pag.; 3.Zaļenieku mežs, Valgundes pag.)
10. Par cirsmas nodošanu atsavināšanai izsolē (Bērzkroga kapi, Jaunsvirlaukas pag.)
11. Par kopīpašuma domājamo daļu nodošanu atsavināšanai izsolē( Pastnieki, Platones pag.)
12. Par kustamās mantas atsavināšanu izsolē MB Sprinter 308
13. SLĒGTAIS. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Līgotnes 1-1, Glūdas pag.)
14. Par Līvbērzes vēlēšanu iecirkņa Nr.471 atrašanās vietas maiņu
15. Par bezcerīgo debitoru zembilances parādu izslēgšanu
16. Par sauso sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifa apstiprināšanu
17. Par launaga cenu Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestādēs Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas mazināšanai”
18. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2013.gada 24.jūlija lēmumā „Par Pašvaldības mantas novērtēšanas, atsavināšanas un aprites komisijas apstiprināšanu”
19. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2018.gada 25.aprīļa lēmumā “Par Apbalvošanas komisijas apstiprināšanu”
20. Par naudas balvas piešķiršanu