+A A
Svētdiena, 31. Maijs, 2020
Jūsma, Alīda

Komiteju sēdes 23.janvārī

21.01.2019
  • plkst. 14:15 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja
  • plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja
  • plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

Plkst. 14:15 Labklājības un sociālo jautājumu komiteja

1. Par grozījumiem Jelgavas novada labklājības pārvaldes nolikumā
2. Par 2018.gada 28.novembra saistošo noteikumu Nr.12 “Par palīdzību bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam pēc pilngadības sasniegšanas Jelgavas novadā” precizēšanu

Plkst. 14:30 Tautsaimniecības jautājumu komiteja

1. Par papildus jautājuma iekļaušanu Darba kārtībā
2. Par grozījumiem Jaunsvirlaukas pagasta padomes lēmumos (Kalnieši, Balži)
3. Par zemes vienību sadalīšanu (Lielupe, Kalnciema un Līvbērzes pagasts).
4. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu SIA IKD birojs
5. Par derīgo izrakteņu atradnes ieguves vietas rekultivācijas veidu (Granti, Svētes pagasts)
6. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu (Pakalniešu pļava, Valgundes pag.)
7. Par apbūves tiesības piešķiršanu (Smilšu iela 16, Svētes pag.)
8. Pap.DK.Par 2018.gada 28.decembra saistošo noteikumu Nr.9 “Par licencēto makšķerēšanu Lielupē, Jelgavas un Ozolnieku novados 2019.-2023.gadam” precizēšanu

Plkst. 15:00 Finanšu jautājumu komiteja

1. Par papildus jautājumu iekļaušanu Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (Dzelzceļa ēka 1A-3, Glūdas pag.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Skolas iela 1-2, Eleja)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Bērzu iela 8-11, Sesavas pag.)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Pērlītes, Lielplatones pagasts)
6. Par īres maksas pārrēķinu (Pērles-1, Svētes pag.)
7. Par Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta izpildes pārskata apstiprināšanu
8. Par Jelgavas novada ģerboņa izmantošanas saskaņošanu komerciāliem nolūkiem
9. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes komandējumu
10. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības iestādēs nodarbināto ārstniecības personu mēnešalgu apstiprināšanu
11. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ( Draudzības iela 4-2, Kalnciems)
12. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ( Lielupes iela 13-4, Kalnciems)
13. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Līgotnes 1-16, Glūdas pag.)
14. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē ( Stadiona iela 3-12, Kalnciems)
15. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Līgotnes 1-10, Glūdas pag.)
16. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (Lietuvas iela 65/67-26, Eleja)