Sestdiena, 15. Maijs, 2021
Sofija, Taiga, Airita, Arita

Apvienotā komiteju sēde Nr.2

15.04.2019

17.04.2019, plkst. 15:00

Darba kārtība:

1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Mehanizatoru iela 3-2, Vītoliņi)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Rundāles iela 9-3, Mežciems; 2.Austrumu iela 9-16, Vilce)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības iela 12-29, Kalnciems; 2.Draudzības iela 4-44, Kalnciema pag.)
5. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Bērzu iela 8-11, Sesavas pag.)
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1)Lietuvas40B, Eleja; 2)1.masīvs 200, Kalnciema pag.; 3)Dalbiņi, Svētes pag.)
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Līvānu iela 9, Jaunsvirlaukas pag.)
8. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Pagastmājas lauks, Vilces pag.)
9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Graudiņi, Svētes pag.; 2.Stacijas iela 7A, Eleja; 3.Stacijas iela 5A, Eleja)
10. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Kaģu mežs, Valgundes pag.; 2.Peitiņu mežs, Valgundes pag.; 3.Zaļenieku mežs, Valgundes pag.; 4.Cerību mežs, Valgundes pag.)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Lietuvas iela 32, Eleja)
12. Par cirsmas atsavināšanu izsolē (Bērzkroga kapi, Jaunsvirlaukas pag.)
13. Par būves nojaukšanu (Ķimikāliju noliktava, Valgundes pag.)
14. Par ceļa servitūta līguma nodibināšanu (Mazrozītes lauks, Zaļenieku pag.)
15. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Buciņi, Vircavas pagasts)
16. Par zemes vienības sadalīšanu ( Poķi, Platones pag.)
17. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Zariņš & Co” projekta “Darba un sadzīves prasmju integrētā nometne “Augšup”” realizācijai
18. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jelgavas novada seniori” projekta “Mani gadi, mana bagātība!” realizācijai
19. Par biznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2019" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
20. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
21. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu, Polija
22. Par maksas noteikšanu Jelgavas novada sporta bāžu sniegtajiem pakalpojumiem
23. Pap.DK.Par ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta projektu konkursa nolikuma, vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
24. Pap.DK.Par biznesa ideju konkursa “Piepildi telpu ar ideju” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
25. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu
26. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu izsolē( Dzērves, Platones pag.)
27. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu izsolē ( Damja dārzi, Platones pag.)
28. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Celtniecības iela 18-10, Eleja)
29. Pap.DK.Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazīsim sevi” projekta “Saimniekojam savā zemē” realizācijai
30. Pap.DK.Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Amoliņi, Jaunsvirlaukas pag.)
31. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (Drapas-3, Vircavas pagasts)
32. Pap.DK.Par grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumā (protokols Nr.2, 1.§, 1.28.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”