+A A
Piektdiena, 10. Jūlijs, 2020
Lija, Olīvija

Domes ārkārtas sēde Nr.6

16.04.2019
17.04.2019., plkst. 14:30

Darba kārtība

1. Par projekta “Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana Jelgavas novada pašvaldības četrām ārstu praksēm” īstenošanai nepieciešamā finansējuma apmēru un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanu
2. Par Jelgavas novada pašvaldības nedzīvojamo telpu nomas maksas noteikšanu ģimenes ārstu praksēm