+A A
Sestdiena, 11. Jūlijs, 2020
Svens, Leonora

Domes sēde Nr.7

18.04.2019

24.04.2019, plkst. 15:00

Protokols
Audioieraksts

Darba kārtība:
 
1. Par lēmumprojekta iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Mehanizatoru iela 3-2, Vītoliņi)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Rundāles iela 9-3, Mežciems; 2.Austrumu iela 9-16, Vilce)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Draudzības iela 12-29, Kalnciems; 2.Draudzības iela 4-44, Kalnciema pag.)
5. Par grozījumu Jelgavas novada domes 2017.gada 31.janvāra lēmumā (protokols Nr.2, 1.§, 1.28.p) „Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu”
6. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Drapas-3, Vircavas pag.; 2.Celtniecības iela 18-10, Eleja; 3.Bērzu iela 8-11, Sesavas pag.)
7. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Lietuvas iela 40B, Eleja; 2. 1.masīvs 200, Kalnciema pag.; 3.Dalbiņi, Svētes pag.)
8. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Amoliņi, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Līvānu iela 9, Jaunsvirlaukas pag.)
9. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Dzērves, Platones pag.; 2.Dambja dārzi, Platones pag.; 3.Pagastmājas lauks, Vilces pag.)
10. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Graudiņi, Svētes pag.; 2.Stacijas iela 7A, Eleja; 3.Stacijas iela 5A, Eleja)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Kaģu mežs, Valgundes pag.; 2.Peitiņu mežs, Valgundes pag.; 3.Zaļenieku mežs, Valgundes pag.; 4.Cerību mežs, Valgundes pag.)
12. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (Lietuvas iela 32, Eleja)
13. Par cirsmas atsavināšanu izsolē (Bērzkroga kapi, Jaunsvirlaukas pag.)
14. Par būves nojaukšanu (Ķimikāliju noliktava, Valgundes pag.)
15. Par ceļa servitūta līguma nodibināšanu (Mazrozītes lauks, Zaļenieku pag.)
16. Par zemes starpgabala statusa noteikšanu (Buciņi, Vircavas pagasts)
17. Par zemes vienības sadalīšanu ( Poķi, Platones pag.)
18. Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z. Caunes komandējumu, Polija
19. Par Jelgavas novada pašvaldības 2018.gada pārskata apstiprināšanu
20. Par maksas noteikšanu Jelgavas novada sporta bāžu sniegtajiem pakalpojumiem
21. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Zariņš & Co” projekta “Darba un sadzīves prasmju integrētā nometne “Augšup”” realizācijai
22. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Iepazīsim sevi” projekta “Saimniekojam savā zemē” realizācijai
23. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Jelgavas novada seniori” projekta “Mani gadi, mana bagātība!” realizācijai
24. Par dalību izsludinātajā ES atbalsta saņemšanas konkursā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA), Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam
25. Par ESF projekta Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” atklāta projektu konkursa nolikuma, vērtēšanas komisijas un vērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
26. Par biznesa ideju konkursa "Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2019" nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
27. Par biznesa ideju konkursa “Piepildi telpu ar ideju” nolikuma un vērtēšanas komisijas apstiprināšanu
28. Par deputāta pilnvaru izbeigšanos
29. Pap.DK.Par Jelgavas novada pašvaldības nolikuma “Par Jelgavas novada iedzīvotāju aptaujas organizēšanu jautājumā par iespējamu Jelgavas novada pašvaldības apvienošanu ar Jelgavas pilsētas pašvaldību”.