+A A
Svētdiena, 18. Augusts, 2019
Liene, Helēna, Elena, Ellena, Liena
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Apvienotā komiteju sēde Nr.5

19.07.2019

24.07.2019., plkst. 15:00

Darba kārtība
 
 
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (Atvari-2, Zaļenieku pag.)
3. Par dzīvokļa nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Līgotnes 1-5, Glūdas pag.; 2.Papeles 8, Platones pag.)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Jelgavas16-3, Līvbērzes pag.; 2.Dzelzceļa ēka1A-3, Glūdas pag.; 3.Pūpolu6-4, Kārniņi; 4.Parka26-11, Eleja; 5.Bauskas9-9, Eleja; 6.Bauskas5-28, Eleja)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Atpūta 106, Svētes pag.; 2.Mežvidi 190, Glūdas pag.)
6. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (1.Šļūkas, Vircavas p.; 2.Rudzi, Līvbērzes p.; 3.Rubeņu birzs, Līvbērzes p.; 4.Krasta9A, Līvbērzes p.; 5.Gundegas, Līvbērzes p.; 6.Ilzītes, Līvbērzes p.; 7.Ogas, Valgundes p.; 8.Mežrozes, Valgundes p.)
7. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Lielupes 65, Kalnciems; 2.Siliņi 87, Glūdas pag.; 3.Ciedru iela 1, Mežciems)
8. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Vecais lauks, Zaļenieku pag.)
9. Par zemes vienības atsavināšanu atkārtotā izsolē (Pūpoliņi, Glūdas pag.)
10. Par nekustamā īpašuma nodošanu atsavināšanai par nosacīto cenu (1.Staļģenes 72, Jelgava; 2.Tušķi1, Līvbērzes pag.)
11. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Lietuvas iela 32, Eleja; 2.Kaģu mežs, Valgundes pag.)
12. Par ceļa servitūta līguma nodibināšanu (Vecliepas, Lielplatones pagasts)
13. Par būvju nojaukšanu (Ķīves skola, Vilces pag.)
14. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Jaunsvirlaukas pag.)
15. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Platones pag.)
16. Par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības atzīšanu par piekrītošu Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Klimpju ceļš, Glūdas pag.)
17. Par rezerves zemes fondā ieskaitīto zemes vienību atzīšanu par piekrītošām Jelgavas novada pašvaldībai un ierakstīšanu zemesgrāmatā uz pašvaldības vārda (Rosības iela 9, Vasaras iela 16, Vecsiliņi, Kundrāti, Līvbērzes pag.)
18. Par pašvaldības īpašumā esošas zemes vienības nodošanu privatizācijai (Vētras, Svētes pag.)
19. Par zemes vienības sadalīšanu (Ēka 11, Stirniņas, Līvbērzes pag.)
20. Par zemes vienības sadalīšanu un piekritību (Atvari- Novadnieki, Platones pag.)
21. Par zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanu
22. Par saistošo noteikumu Nr.5 „Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības 2019.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 2019.gadam”” apstiprināšanu
23. Par priekšfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta “Lauku māksla” realizācijai
24. Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Lauku partnerība ”Lielupe”” projekta “Tūrisms kopā” realizācijai
25. Par Jelgavas novada pašvaldības Plānošanas un attīstības departamenta nolikuma apstiprināšanu
26. Par koku ciršanu ārpus meža (Sesavas pamatskola, Sesavas pag.)
27. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Tīsi, Lielplatones pag.)
28. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Vecģelbji, Jaunsvirlaukas pag.)
29. Par rekultivācijas veida saskaņošanu (SIA KULK Dodēni, Kalnciema pag.)
30. Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļaujas izsniegšanu (SIA KULK, Dodēni, Kalnciema pagasts)
31. Par atmežošanas atļaujas izsniegšanu (Ievas, Līvbērzes pagasts)
32. Par atlīdzības apmēra noteikšanu koncesionāram PS „Kapitāla pārvaldes sistēmas”
33. Par grozījumiem Elejas PII "Kamenīte" nolikumā
34. Pap.DK.Par līdzfinansējuma piešķiršanu Vircavas Evaņģēliski Luteriskai draudzei
35. Pap.DK.Par naudas balvas piešķiršanu
36. Pap.DK.Par Jelgavas novada domes priekšsēdētāja Z.Caunes atvaļinājumu