+A A
Sestdiena, 4. Aprīlis, 2020
Valda, Herta, Ārvalda, Ārvalds

Domes ārkārtas sēde Nr.11

22.07.2019
24.07.2019., plkst. 14:40

Darba kārtība

1. Par aizņēmuma ņemšanu projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta”, Nr. 19-06-A00702-000028 īstenošanai
2. Par grozījumiem 2019.gada 29.maija Jelgavas novada domes lēmumā “Par piedalīšanos projekta pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” un projekta “Jelgavas novada lauku ceļu infrastruktūras pārbūve 2.kārta” īstenošanai nepiec