+A A
Trešdiena, 29. Janvāris, 2020
Valērijs, Aivars
80008083
Bezmaksas ierosinājumu un atsauksmju tālrunis

Apvienotā komiteju sēde Nr.7

13.09.2019

18.09.2019., plkst. 15:00

Darba kārtība:
1. Par lēmumprojektu iekļaušanu papildus Darba kārtībā
2. Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Meža Pakuļi 4, Jaunsvirlaukas pag.)
3. Par dzīvokļa atsavināšanu izsolē (1.Rundāles 9-3, Mežciems; 2.Bauskas iela 7-42, Eleja)
4. Par dzīvokļa atsavināšanu atkārtotā izsolē (1.Bauskas iela 5-28, Eleja; 2.Bauskas iela 9-9, Eleja)
5. Par zemes vienības nodošanu atsavināšanai izsolē (Bori, Jaunsvirlaukas pag.)
6. Par zemes vienības atsavināšanu par nosacīto cenu (1.Ziemeļu iela 4, Līvbērzes pag.; 2.Ķiršu iela 3, Eleja)
7. Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (1.Rapu mežs, Līvb.p.; 2.Bumbu bedres, Līvb.p.; 3.Mierlauki, Līvb.p.; 4.Radziņi, Virc.p.; 5.Amoliņi, Jaunsvirl.p.; 6.Mazlauki, Svētes p.; 7.Mesteri, Svētes p.; 8.Žub.lauks, Svētes p.; 9.Kod. punkts, Zaļen.p.)
8. Par zemes vienības nodošanu īpašumā bez atlīdzības (Liepu iela 3, Mežciems)
9. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu izsolē (1.Kurmalīte, Jaunsvirlaukas pag.; 2.Gunāru lauks, Platones pag.)
10. Par nekustamā īpašuma “Skvērs”, Elejā, Elejas pagastā iegādi
11. Par grozījumiem Jelgavas novada domes 2009.gada 30.decembra lēmumā (protokols Nr.11, 48.§) „Par zemes piekritību”
12. Par Olgas Rudakas atbrīvošanu no Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja amata
13. Par Solveigas Alksnes iecelšanu par Jelgavas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja pienākumu izpildītāju
14. Par apkures tarifu apstiprināšanu
15. Par apkures tarifu apstiprināšanu (JNKU)
16. Par Jelgavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izmaksu tāmju apstiprināšanu
17. Par Jelgavas novada pašvaldības pedagogu algas likmēm
18. Grozījumi Jelgavas novada pašvaldības pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikumā
19. Par atļauju savienot valsts amatpersonas amatu
20. Par Jelgavas novada pašvaldības Apbalvošanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
21. Par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumiem
22. Par saistošo noteikumu Nr.__ "Par pašvaldības nodevām Jelgavas novadā" izdošanu
23. Par konkursa “Veselīga dzīvesveida iedvesmotājs Jelgavas novadā 2019” nolikuma apstiprināšanu
24. Pap.DK.Par zemes starpgabala statusa, nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu(Mazbērzaine, Vilces pag.)
25. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Mazrozītes lauks, Zaļenieku pag.)
26. Pap.DK.Par zemes vienības atsavināšanu izsolē (Strautmaļu lauks, Zaļenieku pagasts)
27. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Ziedkalnes1-12, Vilces pag.)
28. Pap.DK.Par dzīvokļa atsavināšanu par nosacīto cenu (Milleru ceļš 6-22, Zaļenieku pag.)